Biên bản vi phạm quy chế thi

Biên bản vi phạm quy chế thi là văn bản của cá nhân (giám thị coi thi, thanh tra,…) tiến hành lập để ghi nhận, đưa ra hình thức xử lý về việc cá nhân(thí sinh, người dự thi,…) thực hiện các hành vi vi phạm quy chế thi đã ban hành, cụ thể như sau: … Đọc tiếp

1900.0191