Mẫu hợp đồng ăn theo sản phẩm

          Hợp đồng ăn theo sản phẩm là một dạng hợp đồng lao động, trong đó người lao động sẽ được hưởng lương tính theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.           Dưới đây … Đọc tiếp

1900.0191