Mẫu Hợp đồng bán cây

Hợp đồng bán cây, Hợp đồng mua bán cây cảnh, cây nông nghiệp, cây rừng là một hợp đồng mua bán tài sản, có thể được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa bên mua (bên có nhu cầu mua cây) và bên bán (chủ sở hữu hoặc chủ thể có thẩm quyền bán cây), … Đọc tiếp

1900.0191