Mẫu Hợp đồng khoán bảo vệ rừng

Khoán bảo vệ rừng là một hoạt động được pháp luật quy định tại Luât Lâm nghiệp 2017. Hợp đồng khoán bảo vệ rừng là hình thức thỏa thuận thực hiện công việc trong hoạt động quản lý bảo vệ rừng giữa bên khoán và bên nhận khoán trong một khoảng thời gian nhất định. … Đọc tiếp

1900.0191