Hợp đồng mua bán thực phẩm cho cửa hàng, siêu thị

Hợp đồng mua bán thực phẩm cho cửa hàng, siêu thị là sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán, theo đó, bên bán chuyển quyền sở hữu những loại thực phẩm cho bên mua theo yêu cầu và bên mua là cửa hàng, siêu thị trả tiền, chi phí cho bên bán. Mẫu … Đọc tiếp

1900.0191