Mẫu Hợp đồng trả lương theo sản phẩm

Trả lương theo sản phẩm là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào số lượng sản phẩm mà họ vừa sáng tạo ra và đơn giá tiền lương tính theo một đơn vị sản phẩm. Do đó, hợp đồng trả lương theo sản phẩm là một loại hợp đồng lao động … Đọc tiếp

1900.0191