Kê khai doanh thu hàng xuất khẩu

Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005, thì Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Kê khai … Đọc tiếp

1900.0191