Mẫu Thông báo nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất

Thông báo nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất Mẫu số 03-05/CQSDĐ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường) Cục Thuế: ……………….. Chi cục Thuế: ………….. Số:……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do … Đọc tiếp

1900.0191