Mẫu Cam kết từ chối tài sản

Cam kết từ chối tài sản là văn bản do chủ thể có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến tài sản tiến hành xác lập cam kết về việc từ chối nhận tài sản nhằm làm căn cứ giải quyết tranh chấp sau này nếu có. Dưới đây là mẫu văn bản cam … Đọc tiếp

Văn bản Cam kết nộp thuế

Cam kết nộp thuế là văn bản do một bên chủ thể có nghĩa vụ nộp thuế tiến hành xác lập nội dung cam kết nộp thuế với bên có thẩm quyền xem xét, xác nhận nhằm làm căn cứ giải quyết tranh chấp nếu có. Dưới đây là mẫu văn bản cam kết nộp … Đọc tiếp

Mẫu Văn bản cam kết đầu tư

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Văn bản cam kết đầu tư CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2019 BIÊN BẢN CAM KẾT ĐẦU TƯ Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ABC … Đọc tiếp

Văn bản Cam kết nhận tiền

Cam kết nhận tiền là văn bản do một bên chủ thể xác lập đã nhận tiền từ một bên còn lại nhằm làm căn cứ giải quyết trong trường hợp phát sinh tranh chấp. Dưới đây là mẫu văn bản cam kết nhận tiền cụ thể: Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi … Đọc tiếp

Văn bản Cam kết giảm trừ gia cảnh

Cam kết giảm trừ gia cảnh là việc chủ thể theo quy định của pháp luật nằm trong trường hợp được giảm trừ gia cảnh sẽ thực hiện việc cam kết bằng văn bản về trường hợp được giảm trừ gia cảnh của mình là có căn cứ và đúng pháp luật. Dưới đây là … Đọc tiếp

1900.0191