Trang chủ - Hợp đồng mua bán phần mềm – Hợp đồng dịch vụ phần mềm

Hợp đồng mua bán phần mềm – Hợp đồng dịch vụ phần mềm

Hợp đồng mua bán phần mềm, Hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm liên quan tới nâng cấp, thuê, phát triển, triển khai mở rộng, dịch song ngữ, đa ngữ, gia công, xây dựng, bảo trì, chuyển giao, sang nhượng bản quyền phần mềm.

Phần mềm là loại hàng hóa vẫn còn rất mới tại Việt Nam, chỉ 20 năm trở lại đây với sự bùng phát của công nghệ thông tin, hàng triệu phần mềm lớn nhỏ thi nhau ra đời với mục đích phục vụ các nhu cầu khác nhau của người sử dụng.

Giá trị của các phần mềm cũng từ nhỏ tới lớn và rất lớn, việc định giá phần mềm lên tới hàng trăm triệu đồng hay cả tỷ đồng cũng không còn hiếm gặp.

Hợp đồng mua bán phần mềm, một dạng thỏa thuận sử dụng nhiều trong lĩnh vực công nghệ thông tin, IT. Mẫu dưới đây có thể giúp các bạn dễ dàng trong quá trình lập thỏa thuận và bảo trì, sửa chữa phần mềm.

1. Tổng quan Hợp đồng mua bán phần mềm

Hợp đồng mua bán phần mềm là gì

Hợp đồng mua bán phần mềm là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên bán có trách nhiệm chuyển quyền sở hữu phần mềm cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

Các điều khoản phải có trong Hợp đồng mua bán phần mềm

Thoả thuận trong Hợp đồng phải luôn đảm bảo các điều khoản về thời gian bàn giao, công dụng, chức năng hướng tới của phần mềm, sự ổn định, hiệu quả khi đưa phần mềm vào ứng dụng, các trách nhiệm bên cạnh khác như sự tương thích với hệ thống, dễ tiếp cận khách hàng, công nghệ mã nguồn mới, tính bảo mật cao và quan trọng hơn hết là các điều khoản về thanh toán, phạt và cam kết bảo trì, trách nhiệm sửa chữa, fix lỗi hệ thống nếu có phát sinh.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

2. Mẫu Hợp đồng mua bán phần mềm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

……….., ngày…. tháng…. năm…..

HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHẦN MỀM

(Số:……/HĐMB-……..)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật công nghệ thông tin năm 2006;

– Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

– Căn cứ…;

– Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm…… tại địa chỉ…………….., chúng tôi gồm:

Bên Bán (Bên A):

Họ và tên:……………………………….                       Sinh năm:………

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:………………………………

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………..

(Nếu là tổ chức thì trình bày những nội dung sau:

Tên công ty:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….                       Sinh năm:………

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….)

Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng……………

Và:

Bên Mua (Bên B):

Họ và tên:……………………………….                       Sinh năm:………

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:………………………………

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………..

(Nếu là tổ chức thì trình bày những nội dung sau:

Tên công ty:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….                       Sinh năm:………

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….)

Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng……………

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng mua bán phần mềm số……………. ngày…./…../…… để ghi nhận việc Bên A sẽ bán phần mềm về………… trong………. thuộc sở hữu của Bên A theo nội dung Giấy chứng nhận………… cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…./…. đến hết ngày…./……/…….. tại địa điểm………….. với giá………….. VNĐ (Bằng chữ:…………………… Việt Nam Đồng). Nội dung Hợp đồng như sau:

Điều 1. Đối tượng Hợp đồng

Bên A đồng ý bán phần mềm……………….. với những đặc điểm sau:……………………

Thuộc quyền sở hữu của Bên A theo Giấy chứng nhận…………../văn bằng bảo hộ……

Cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…../…… đến hết ngày…/…./….. tại địa điểm……………

Để bên B sử dụng phần mềm này trong quá trình hoạt động/…

Với giá là…………………. VNĐ (Bằng chữ:……………….. Việt Nam Đồng).

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

Bên A đồng ý bán phần mềm đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B với giá là………………… VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng).

Số tiền trên đã bao gồm:……………………………. (……..VNĐ (Bằng chữ:…………… Việt Nam Đồng)  thuế giá trị gia tăng/…)

Và chưa bao gồm:…………………………………

Toàn bộ số tiền đã xác định ở trên sẽ được Bên B thanh toán cho Bên A qua …. đợt, cụ thể từng đợt như sau:

– Đợt 1. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng) và được thanh toán khi……………….. có biên bản kèm theo. Việc thanh toán phải thực hiện theo phương thức chuyển khoản qua ngân hàng….

– Đợt… . Thanh toán toàn bộ số tiền còn lại, tức là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo. Việc thanh toán phải thực hiện theo phương thức chuyển khoản qua ngân hàng….

Số tiền đã xác định theo nội dung trên sẽ được Bên B gửi tới Tài khoản số…………….. Chi nhánh…………….. – Ngân hàng…………  của Bên A có biên lai xác nhận/……… chứng minh

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng trên nếu có sự thay đổi về giá thị trường/… dẫn tới việc thay đổi/phát sinh các chi phí/…………… thì số tiền chênh lệch/phát sinh trên/… sẽ do Bên …. chịu trách nhiệm.

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

1.Thời hạn thực hiện Hợp đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. đến hết ngày…/…../…..

Trong đó, Bên A phải đảm bảo sẽ bàn giao những giấy tờ sau:………… cho người đại diện……. của Bên B/Ông……….. trong thời hạn…. ngày, kể từ ngày……………

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết,…………….  thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính theo các quy định/căn cứ sau:

…………………

2.Địa điểm và phương thức thực hiện

Toàn bộ các giấy tờ (còn lại) chứng minh quyền sở hữu phần mềm đã được xác định tại Điều 1 Hợp đồng này sẽ được Bên A giao cho Bên B vào ngày…/…../….. tại địa điểm……………… cho:

Ông………………………..                               Sinh năm:………..

Chức vụ:…………….

Chứng minh nhân dân số:………………….. Do CA………….. cấp ngày…/…./…….

Khi…………………………… Cụ thể là những giấy tờ sau:……………

Bản dữ liệu gốc/… của phần mềm, ứng dụng bàn giao được xác định tại Điều 1 Hợp đồng này sẽ được Bên A giao cho Bên B vào ngày…./…./…… tại địa điểm………………… cho…………………..

Việc giao nhận này sẽ được Bên B ghi nhận bằng biên bản………….. có chữ ký của……………

Điều 4. Đặt cọc

Trong thời gian từ ngày…/…./…… đến hết ngày…./…./……., Bên B có trách nhiệm giao cho Bên A số tiền là………………..VNĐ (Bằng chữ:…………….. Việt Nam Đồng) để bảo đảm cho việc Bên B sẽ mua phần mềm đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này mà Bên A giao tới theo đúng nội dung Hợp đồng này, trừ trường hợp…………..

-Trong trường hợp Bên A thực hiện đúng nghĩa vụ mà Bên B không mua/không nhận/… theo thỏa thuận tại Hợp đồng này, Bên A có quyền nhận số tiền trên (cụ thể là……………. VNĐ) để…………….

-Trong trường hợp Bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ dẫn đến Hợp đồng không được thực hiện/… thì Bên A có trách nhiệm trả lại số tiền trên cho Bên B và bồi thường một khoản tiền tương đương cho Bên B để…………………

-Trong trường hợp hai bên tiếp tục thực hiện việc mua-bán, Bên A có quyền nhận số tiền trên để bù trừ nghĩa vụ thanh toán của Bên B/…

-Trong trường hợp việc không thực hiện được Hợp đồng này là do lỗi của cả hai bên, số tiền trên sẽ được giải quyết như sau:………………………………..

Điều 5. Cam kết của các bên

1.Cam kết của bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên B nếu có thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của bản thân.

Cam kết thực hiện đúng các quy định về …. theo quy định của pháp luật và khu vực.

2.Cam kết của bên B

Cam kết thực hiện Hợp đồng này bằng thiện chí,…

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

Điều 6.Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

-Phạt vi phạm bên vi phạm một số tiền là:……………… VNĐ (Bằng chữ:…………. Việt Nam Đồng)

-Ngoài ra, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………….

-Trong trường hợp Bên A có các vi phạm về………. trong bất kỳ thời gian nào khi thực hiện công việc cho Bên B gây ra bất kỳ hậu quả gì. Bên A có nghĩa vụ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước Bên A, pháp luật và các chủ thể có quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng.

-…

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 7. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

– …

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ…. bản để…….., Bên B giữ…. bản để…….

 

 

Bên A

………., ngày…. tháng…. năm………..

Bên B

 

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

3. Mẫu Hợp đồng cung cấp phần mềm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

Hà nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP PHẦN MỀM

Số:

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên,

Hôm nay ngày 03 tháng 8 năm 2021, tại Văn phòng Luật LVN, chúng tôi gồm:

Bên cung cấp (sau đây gọi là bên A):

Công ty TNHH ABC

Đia chỉ :

Mã số thuế :

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số :                 Do :            Cấp ngày :

Người đại diện theo pháp luật :                  Theo giấy ủy quyền/hđ ủy quyền số :    ;Chức vụ

Bên nhận cung cấp (Sau đây gọi là bên B) :

Công ty DEF

Đia chỉ :

Mã số thuế :

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số :                 Do :            Cấp ngày :

Người đại diện theo pháp luật :                  Theo giấy ủy quyền/hđ ủy quyền số :    ;Chức vụ

Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm với những điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng:

          Bên A đồng ý cung cấp và bên B đồng ý nhận cung cấp phần mềm trong thời hạn được quy định tại Hợp đồng này để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của bên B. Phần mềm có thông tin chi tiết như sau:

 • Tên phần mềm:
 • Các tính năng của phần mềm:

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

1. Thời gian thực hiện hợp đồng này được 2 bên thỏa thuận từ ngày /  / 2021 đến ngày /  /2021. Trong vòng … ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng, bên A có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ các sản phẩm cho bên B tại địa điểm và thời gian đã được thỏa thuận trong hợp đồng. Trong trường hợp bên cung cấp không thể cung cấp phần mềm đúng thời hạn đã được quy định, việc gia hạn thời hạn chỉ được thực hiện khi nhận được sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận cung cấp.

2. Bên A sẽ tiến hành cài đặt phần mềm ngay sau khi bên B thực hiện nghĩa vụ thanh toán và thực hiện việc bàn giao, hướng dẫn bên B tiến hành quản lý, sử dụng phần mềm.

3. Việc bàn giao, kiểm tra chất lượng vận hành của phần mềm do ông/bà: A; chức vụ:  chịu trách nhiệm thực hiện và biên bản bàn giao phải có xác nhận bằng chữ ký của các bên.

5. Bên cung cấp phải đảm bảo chất lượng của phần mềm, không bị khiếu nại bởi một bên thứ ba và phải đáp ứng đầy đủ các quy định về tính năng kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam.

Điều 3: Tổng giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

 1. Hợp đồng này có tổng giá trị là 000.000.000 VNĐ. Đơn giá từng loại mặt hàng đã được ghi rõ trong bảng kê, nếu có sự thay đổi về giá bên A phải có nghĩa vụ thông báo ngay cho bên B sau khi đã điều chỉnh mức giá mới.
 2. Phương thức thanh toán : Thanh toán 01 lần bằng chuyển khoản vào số tài khoản với thông tin như sau: Tên CTK: Số TK; Ngân hàng
 3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có sự ảnh hưởng của các điều kiện khách quan dẫn đến sự thay đổi về giá thị trường kèm theo đó phát sinh các chi phí thì số tiền phát sinh trên sẽ do bên B chịu.
 4. Quy định về chậm thanh toán: B có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các khoản tiền khi đến hạn, nếu bên B chậm thanh toán thì sẽ phải chịu khoản lãi suất chậm thanh toán là 00%

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên:

1./Quyền và nghĩa vụ của Bên A: Bên A có các quyền và nghĩa vụ sau:

– Yêu cầu Bên B thực hiện nghĩa vụ nhận phần mềm được cung cấp theo đúng nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng này;

– Đơn phương chấm dứt Hợp đồng này khi Bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ cung cấp phụ tùng.

– Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại trong trường hợp việc vi phạm nghĩa vụ của Bên B gây thiệt hại cho Bên A;

– Đào tạo, hướng dẫn bên B sử dụng phần mềm hiểu quả

– Phải giao phần mềm đúng chất lượng, đúng thời hạn, địa điểm theo quy định tại Hợp đồng này, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác được thể hiện bằng văn bản;

– Đảm bảo quyền sở hữu của Bên B đối với phần mềm cung cấp cho Bên B không bị người thứ ba tranh chấp. Trong trường hợp xuất hiện tranh chấp về quyền sở hữu với người thứ ba, Bên A có trách nhiệm bồi thường cho Bên B số tiền là:……………………. VNĐ (bằng chữ:…Việt Nam Đồng).

– Bảo hành đối với phần mềm trên trong thời gian được quy định theo Hợp đồng này.

2./Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

– Yêu cầu Bên A cung cấp phần mềm và thực hiện đúng các nghĩa vụ theo thỏa thuận tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật; Đơn phương chấm dứt Hợp đồng này khi phát hiện Bên A vi phạm nghĩa vụ;

– Chuẩn bị máy tính theo những thông số mà bên A yêu cầu, cung cấp thông tin về người phụ trách việc vận hành phần mềm để bên A hướng dẫn sử dụng và vận hành phần mềm.

– Yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại do việc vi phạm nghĩa vụ của Bên A gây ra;

– Phải tiếp nhận phần mềm mà Bên A giao theo đúng thỏa thuận tại Hợp đồng trên; trừ trường hợp Bên A thực hiện không đúng nghĩa vụ giao hàng hóa.

– Phải bồi thường thiệt hại cho bên A như hai Bên đã thỏa thuận.

Điều 5: Bảo hành

1. Bên A sẽ chịu trách nhiệm bảo hành với phần mềm đã được quy định tại hợp đồng này. Thời hạn bảo hành được tính từ ngày bàn giao phần mềm, theo đó thời hạn bảo hành với phần mềm là 00 tháng.

2. Phạm vi bảo hành: Bên A sẽ tiến hành bảo hành với những lỗi xảy ra trong quá trình vận hành phần mềm, cung cấp bản nâng cấp (nếu có), điều chỉnh theo yêu cầu của bên B và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của bên B trong quá trình sử dụng phần mềm. Việc bảo hành sẽ không được áp dụng trong trường hợp: thiên tai, hỏa hoạn, lỗi phần cứng,…

Điều 6: Quyền sở hữu trí tuệ

 1. Quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm này thuộc quyền sở hữu của bên A. Thông qua hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B có quyền sử dụng, vận hành phần mềm trong phạm vi nội bộ của bên B.
 2. Mọi sự thay đổi, mô phỏng, cải tiến phần  mềm chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bên B.

Điều 7: Bảo mật

 1. Các Bên có trách nhiệm phải giữ kín tất cả những thông tin liên quan tới Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng, thông tin về tác phẩm, tài liệu mà mình nhận được từ phía Bên kia trong suốt thời hạn của Hợp đồng.
 2. Mỗi Bên không được tiết lộ cho bất cứ Bên thứ ba nào bất kỳ thông tin nói trên trừ trường hợp được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên kia hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
 3. Mỗi Bên phải tiến hành mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng không một nhân viên nào hay bất cứ ai thuộc sự quản lý của mình vi phạm điều khoản này.
 4. Điều khoản này vẫn còn hiệu lực ngay cả khi Hợp đồng này hết hiệu lực và hai bên không còn hợp tác.

Điều 8: Giải quyết tranh chấp

 1. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến hiệu lực hoặc việc thực hiện hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng giữa các bên. Nếu Tranh Chấp không thể được giải quyết bằng biện pháp thương lượng thì trong vòng 00 tháng kể từ ngày một Bên thông báo về Tranh Chấp cho Bên kia và yêu cầu Bên kia tham gia trao đổi để giải quyết Tranh Chấp này một cách thiện chí, hai Bên có quyền đưa Tranh Chấp đó ra Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.
 2. Quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng và phải được các bên tuân theo. Phí trọng tài sẽ do bên thua kiện trả, trừ phi có sự thỏa thuận của hai bên.

Điều 9: Các trường hợp khách quan:

 1. Trong trường hợp việc chuyển nhượng phần mềm của bên A xảy ra do sự kiện bất khả kháng thì bên A được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do việc gây ra cho bên B. Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng sẽ không phải chịu trách nhiệm do các thiệt hại, chi phí hoặc tổn thất mà bên kia phải chịu do việc chậm thực hiện hoặc không thực hiện nghĩa vụ nếu một bên bị ngăn cản việc thực hiện trách nhiệm của mình do sự kiện bất khả kháng, thì bên đó phải thông báo cho bên còn lại bằng văn bản trong vòng 10 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng và thực hiện các biện pháp thích hợp để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại và trong khoảng thời gian ngắn nhất tìm cách tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bi ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng
 2. Trong các trường hợp còn lại các bên sẽ không được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do việc vi phạm nghĩa vụ gây ra.

Điều 10: Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại

 1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên. Trong trường hợp một trong các bên không thực hiện nghĩa vụ hoặc vi phạm nghĩa vụ của mình thì phải chịu trách nhiệm và chịu 8% giá trị hợp đồng vi phạm.
 2. Bên gây ra thiệt hại phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại toàn bộ giá trị thiệt hại gây ra kể từ khi phát hiện vi phạm

Điều 11: Sửa đổi, tạm ngừng, chấm dứt hợp đồng:

 1. Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Hợp đồng sẽ chỉ có hiệu lực khi có thoả thuận bằng văn bản của Các Bên.
 2. Hợp đồng tạm ngừng trong các trường hợp:
 3. Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

a) Hợp đồng hết hạn và Các Bên không gia hạn Hợp đồng; hoặc

b) Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn; trong trường hợp đó, Các Bên sẽ thoả thuận về các điều kiện cụ thể liên quan tới việc chấm dứt Hợp đồng; hoặc

c) Một trong Các Bên ngừng kinh doanh, không có khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn, lâm vào tình trạng hoặc bị xem là mất khả năng thanh toán, có quyết định giải thể, phá sản. Trong trường hợp này Hợp đồng sẽ kết thúc bằng cách thức do Hai Bên thoả thuận và/hoặc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; hoặc

 • Nếu bên B muốn chấm dứt hợp đồng với bên A thì phải thông báo cho bên A trước 30 ngày bằng văn bản.

Điều 12: Hiệu lực của hợp đồng:

 1. Hợp đồng có hiệu lực 00 tháng bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết. Hợp đồng sẽ được gia hạn nếu các Bên đồng ý việc gia hạn bằng văn bản ít nhất [ ] ngày trước ngày hết hạn của hợp đồng.
 2.  Bất cứ điều khoản nào của Hợp đồng không có hiệu lực sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác trong Hợp đồng
 3. Việc không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện hoặc tuân theo toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ của các Bên sẽ không được xem như sự từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của Bên đó.
 4. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Hợp đồng dịch vụ phần mềm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHẦN MỀM

Số:…./…..

 • Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/L-QH11 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. ……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: …………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: ……

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: ………

Bên B. ……………………………………

Địa chỉ: …………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế…………………….                                                   

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: ……

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: ………

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

 1. Bên A đồng ý sử dụng dịch vụ phần mềm của bên B nhằm mục đích quản lý
 2. Mục đích:
 3. Địa điểm
 4. Cài đặt chương trình: phần mềm được cài đặt trên hệ thống máy chủ trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây do bên B cung cấp, đảm bảo chương trình phần mềm hoạt động ổn định, an toàn; và đầy đủ các chức năng như bản mô tả trong phụ lục hợp đồng.
 5. Bàn giao thông tin quản trị phần mềm cho Bên A, cung cấp các thông tin và chuyển giao, hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ  cho việc sử dụng hiệu của phần mềm cho bên A.
 6. Bản quyền phần mềm

Điều 2: Cách thức thực hiện

2.1. Sau khi hợp đồng này có hiệu lực, bên B cung cấp cho bên A phần mềm …, sau đó bên B có trách nhiệm hỗ trợ sử dụng phần mềm cho bên A bao gồm:

2.1.1 Tiếp nhận báo lỗi và phản hồi cho Bên A về tình trạng lỗi;

2.1.2 Hỗ trợ khắc phục lỗi;

2.1.3 Trả lời các thắc mắc của Bên A về phần mềm thông qua các email hoặc hotline của công ty trong suốt thời gian sử dụng phần mềm. Nếu vấn đề phát sinh cần trao đổi trực tiếp, hai bên sẽ thỏa thuận về thời gian và địa điểm cụ thể.

2.2. Khi nhận được thông báo của Bên A về lỗi phát sinh trên phần mềm …, trong vòng 48 (bốn mươi tám) tiếng Bên B sẽ tiếp nhận và phản hồi cho Bên A ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Điều 7 của Hợp đồng này. Tùy vào lỗi phát sinh của Hệ thống, Bên B sẽ thu xếp nhân sự kỹ thuật để xử lý lỗi này trong thời gian nhanh nhất.

Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

3.1. Phí dịch vụ:

 • Hệ thông phần mềm …: …VNĐ/tháng
 • Chi phí hỗ trợ: …VNĐ/tháng
 • Tổng: …
 • Thuế VAT: …
 • Bằng chữ:

3.2. Sau khi Bên B nhận được tất cả các phí dịch vụ liên quan đến Hợp đồng này và nhận được bản gốc hợp đồng, Bên B sẽ tiến hành xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho Bên A.

3.3. Bên A có nghĩa vụ thanh toán 100% phí dịch vụ cho Bên B ngay sau khi ký kết Hợp đồng này.

3.4 Hình thức thanh toán: thanh toán 1 lần

3.5 Cách thức thanh toán : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

 • Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho        

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:                           

 • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

3.6 Thời hạn thanh toán

Điều 4 :Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

4.1 Quyền lợi và nghĩa vụ của bên A

 • Tài khoản và mật khẩu được Bên B bàn giao cho Bên A sau khi ký kết hợp đồng là thông tin chỉ riêng Bên A nắm giữ. Bên A có trách nhiệm chủ động bảo mật thông tin tài khoản của mình trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 • Được bên B đào tạo cách dùng phần mềm và đảm bảo chuẩn bị đầy đủ cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn được Bên B trước buổi đào tạo.
 • Bố trí nhân sự có năng lực phù hợp để tiếp nhận các chương trình đào tạo của Bên B tổ chức. Đảm bảo các điều kiện tại địa điểm đào tạo gồm: vị trí, mặt bằng, phần cứng, kết nối mạng Internet.
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các nội dung, dữ liệu do các tài khoản của Bên A thiết lập, tải lên, lưu trữ trên phần mềm hoặc gửi đi từ phần mềm của Bên A.

4.2 Quyền lợi và nghĩa vụ của bên B

 • Cung cấp và hướng dẫn cho Bên A đầy đủ các nội dung của phần mềm.
 • Đảm bảo an toàn, bảo mật và hỗ trợ trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ cho Bên A.
 • Lưu trữ những thông tin liên quan đến Bên A một cách an toàn và chỉ được sử dụng thông tin này vào mục đích liên quan đến dịch vụ phần mềm.
 • Đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định.
 • Giải quyết các sự cố của phần mềm trong thời gian sớm nhất.

Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

5.1. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác, tự thỏa thuận, hòa giải.

5.2. Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”). Quyết định của VIAC là quyết định cuối cùng để hai bên thực hiện.

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng

6.1 Những nguyên nhân khách quan dưới đây được coi là sự kiện bất khả kháng và là căn cứ để một trong hai bên đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng:

6.2  Các nguyên nhân thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh;

6.3  Một trong hai bên không có tư cách pháp nhân theo quyết định của tòa án hoặc chủ động chấm dứt, tạm ngừng hoạt động, giải thể.

Điều 7: Phạt vi phạm hợp đồng và Bồi thường thiệt hại

7.1  Do một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Hợp đồng này thì Bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho Bên bị vi phạm theo quy định. Tuy nhiên:

7.1.1  Trong trường hợp Bên A chứng minh được Bên B làm thất thoát dữ liệu của Bên A thì bên B có nghĩa vụ bồi thường cho bên A theo quy định của pháp luậtt;

7.1.2 Tổng số tiền bồi thường thiệt hại của Bên B cho Bên A sẽ không vượt quá tiền phí dịch vụ sử dụng phần mềm của Bên A thanh toán cho Bên B trong 1 năm liền trước đó.

7.2. Phần mềm bên B cung cấp cho bên A có lỗi, không thể khắc phục được luôn, kéo dài trong khoảng thời gian 24 (hai mươi tư) giờ làm ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công việc của bên A thì bên B sẽ bồi thường cho bên A … VNĐ (bằng chữ: …)

Điều 8 Chấm dứt hợp đồng

8.1.   Hợp đồng này đương nhiên chấm dứt mà không cần thông báo trước nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Kết thúc thời hạn Hợp đồng

b. Các bên có thỏa thuận bằng văn bản chấm dứt Hợp đồng.

c. Một bên bị phá sản hoặc giải thể (trừ trường hợp nhằm tái cơ cấu) hoặc bị yêu cầu tuyên bố phá sản hoặc mất khả năng thanh toán hoặc trong trường hợp Bên đó bị tịch thu tài sản bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 9:  Bảo mật và lưu trữ dữ liệu

 • Bên B đảm bảo không cung cấp dữ liệu của Bên A cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào trừ trường hợp được sự cho phép của Bên A bằng văn bản.
 • Bên B đảm bảo mọi dữ liệu của Bên A được lưu trữ tách biệt, bảo mật, được sao lưu dự phòng định kỳ 01 lần/ngày và đồng thời lưu trữ 05 bản sao lưu dự phòng trong 05 ngày gần nhất của Bên A. Mọi dữ liệu của Bên A sẽ chỉ được lưu lại trong phần mềm dữ liệu của Bên B trong vòng 1(một) tháng kể từ khi Bên A tiến hành hình thức xoá lưu trữ.
 • Trong trường hợp Bên A không tiếp tục sử dụng Phần mềm sau khi thời hạn Hợp đồng kết thúc, Bên B sẽ khoá toàn bộ dữ liệu trên phần mềm của Bên A trong vòng 3-5 ngày kể từ ngày Bên A quyết định không gia hạn Hợp đồng. Toàn bộ dữ liệu bị khoá sẽ được xóa vĩnh viễn sau 30 (ba mươi) ngày kể từ khi Bên A quyết định không gia hạn Hợp đồng.
 • Trong trường hợp Bên A không tiếp tục sử dụng Phần mềm sau khi thời hạn Hợp đồng kết thúc và có yêu cầu xóa luôn Phần mềm kể từ thời điểm Bên A quyết định không gia hạn Hợp đồng thì Bên A phải thông báo đến Bên B bằng văn bản.
 • Trong trường hợp có dấu hiệu rò rỉ dữ liệu và Bên A có đủ chứng cứ chứng minh được việc mất dữ liệu là do lỗi của Bên B, Bên B sẽ tiến hành bồi thường thiệt hại cho Bên A theo quy định của Hợp đồng này.

Điều 10: Bảo hành và bảo trì

 1. Bên B có nghĩa vu bảo hành đối với những sự  cố lỗi phần mềm phát sinh trong quá trình vận hành và sử dụng. Bên B chỉ cam kết bảo hành những lỗi kỹ thuật xảy ra với sản phẩm do lỗi của bên B trong quá trình xây dựng sản phầm
 2. Bên B sẽ tiến hành sửa lỗi có thu phí theo thỏa thuận của hai bên nếu lỗi xả     y ra không do lỗi của bên B bao gồm những lỗi gây ra do dữ liệu sai, không biết cách sử dụng, làm sai hướng dẫn
 3. bên B không có nghĩa vụ phải thực hiện bảo hành hay sửa lỗi nếu bên A tự ý hoặc yêu cầu bên thứ 3 nào khác can thiếp vào phầm mềm. trường hợp này bên B sẽ thực hiện thu phí theo bảng giá của bên B nếu như bên A yêu cầu bên B sửa lỗi
 4. Bên B sẽ tiến hành bảo hành có thu phí theo thỏa thuận giữa hai bên nếu có sự cố xảy ra do server, hacker tấn công hoặc nguyên nhân khác không phải lỗi của bên B

Điều 11: Điều khoản chung

 1. Hai bên cam kết thực hiện đúng cá điều khoản của hợp đồng
 2. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..
 3. Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng .
 4. Hợp đồng này được kí tại ….
 5. Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.
 6. Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.
 7. Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..         
Bên ABên B

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191