Đơn xin xác nhận quan hệ ông bà cháu – Đơn xin xác nhận mối quan hệ nhân thân

Đơn xin xác nhận quan hệ ông bà cháu, Đơn xin xác nhận quan hệ họ hàng, huyết thống, nhân thân ruột thịt, các mối quan hệ cha, mẹ, con, anh chị em ruột.

Mẫu Đơn xin xác nhận mối quan hệ ông bà cháu
Đơn xin xác nhận quan hệ ông bà cháu

Đơn xin xác nhận quan hệ ông bà cháu là gì

Đơn xin xác nhận quan hệ ông bà cháu là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận quan hệ của một số cá nhân với nhau là quan hệ giữa ông bà và cháu, có huyết thống trực tiếp nhằm xác minh, phục vụ một thủ tục hành chính có liên quan.

Khi nào sử dụng mẫu Đơn xin xác nhận quan hệ ông bà cháu

Việc sử dụng Đơn xin xác nhận quan hệ ông bà cháu có thể trong các trường hợp điển hình như thừa kế, cho tặng tài sản, chuyển giao tài sản, các trường hợp khác ít phổ biến hơn như chuyển khẩu, đăng ký tạm trú, thường trú, xin miễn giảm phí, lệ phí theo chế độ, hưởng các ưu đãi đặc biệt hay cộng điểm trong các kỳ thi có quy định.

Thẩm quyền xác nhận mối quan hệ nhân thân

Thẩm quyền để nhận hồ sơ và thực hiện các công việc trong phạm vi xác minh, xác nhận các thông tin nhân thân được yêu cầu thuộc về Uỷ ban nhân dân cấp phường xã thị trấn, nơi cá nhân cần xác minh đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi sinh sống phần lớn thời gian. Trong một số trường hợp đặc biệt thì thẩm quyền xác minh có thể thuộc về Uỷ ban nhân dân nơi người này đăng ký và được cấp giấy khai sinh lần đầu.

Thủ tục xác nhận mối quan hệ nhân thân

Để thực hiện việc xin xác nhận thông tin về một mối quan hệ nhân thân, người có nhu cầu sẽ cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Lập Hồ sơ xin xác nhận nhân thân bao gồm Đơn xin xác nhận mối quan hệ nhân thân và các tài liệu chứng minh kèm theo
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn có thẩm quyền
 • Bước 3: Nhận Giấy hẹn trả kết quả thủ tục hành chính
 • Bước 4: Nhận kết quả và tiến hành nộp phí theo thông báo

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận quan hệ ông bà cháu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

 ĐƠN XIN XÁC NHẬN QUAN HỆ ÔNG BÀ CHÁU

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………………

– Ông/Bà………………… – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)………..

(Hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác)

Thông tin người xin xác nhận

Tên tôi là:…………………                            Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày thông tin sau:

Công ty: ………………………………..

Địa chỉ trụ sở:…………………………………….

Giấy đăng ký doanh nghiệp số:……………… do Sở kế hoạch và đầu tư………… cấp ngày…/…/…..

Hotline:……………..                      Số Fax (nếu có):…………..

Người đại diện theo pháp luật:…………………………….             Sinh năm:………..

Chức vụ:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………. Do CA………. cấp ngày…/…./……

Nơi thường trú:…………………………………

Hiện đang cư trú tại:……………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………

Căn cứ đại diện:………………..)

Nội dung xin xác nhận quan hệ

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan/Ông/Bà… sự việc sau:

……………………………………………………

……………………………………………………

(Phần này, bạn trình bày hoàn cảnh, sự việc dẫn đến việc bạn làm đơn, ví dụ, trong trường hợp của bạn, việc làm đơn này có thể là do trước đó gia đình bị thất lạc nhau và hiện giờ ông, bà và cháu gặp lại nhau, muốn xác định lại quan hệ ông bà và cháu do hiện tại bố, mẹ của người này không có liên lạc với gia đình/…)

Với những lý do sau:

……………………………………………………

……………………………………………………

(Bạn đưa ra lý do mà bạn sử dụng để thuyết phục chủ thể có thẩm quyền chấp nhận đề nghị của bạn)

Chính vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan/Ông/Bà/…  xác nhận quan hệ giữa:

1./Ông:……………………………..                Sinh năm:…………………

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:…………………………………………….

Hiện đang cư trú tại:………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………..

2./Bà:……………………………..    Sinh năm:…………………

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:…………………………………………….

Hiện đang cư trú tại:………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………..

Và:

1./Anh:……………………………..                Sinh năm:…………………

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:…………………………………………….

Hiện đang cư trú tại:………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………..

2./Chị:…………………………….. Sinh năm:…………………

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:…………………………………………….

Hiện đang cư trú tại:………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………..

Là quan hệ giữa ông, bà và cháu………

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Quý cơ quan/Ông/Bà/… về tính trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan/Ông/Bà/… xem xét, xác minh và xác nhận quan hệ giữa…………… và………… là quan hệ ông, bà và cháu……………

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Để chứng minh cho tính trung thực, chính xác của thông tin tôi đã nêu trên, tôi xin gửi kèm theo đơn này những văn bản, tài liệu, chứng cứ chứng minh sau (nếu có):…………………….. (Bạn nêu rõ số lượng, tình trạng văn bản,…)

Xác nhận của……………Người làm đơn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Hồ sơ xin xác nhận quan hệ nhân thân

Hồ sơ xin xác nhận các mối quan hệ nhân thân, huyết thống sẽ bao gồm:

 • Đơn xin xác nhận mối quan hệ nhân thân
 • CMND/CCCD của người làm đơn
 • Giấy khai sinh của người làm đơn
 • Sổ hộ khẩu hoặc chứng từ đăng ký cư trú của người làm đơn
 • Các thông tin về người cần xác nhận mối quan hệ huyết thống (Tên, tuổi, giấy tờ tuỳ thân, các tài liệu nhân thân khác nếu có)
 • Các Giấy tờ chứng minh mối quan hệ nhân thân, các văn bản xác nhận, văn bản cam đoan, xác nhận của người làm chứng,…

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ nhân thân

Có rất nhiều cơ sở để có thể chứng minh mối quan hệ nhân thân là chính xác, khách quan, trong từng trường hợp, người làm đơn nên lựa chọn các văn bản có thể và chính xác nhất để dễ dàng sử dụng và đạt được mục đích thoả thuận.

Chúng tôi có thể kể tên một số giấy tờ ví dụ dưới đây để các bạn cùng tham khảo:

 • Văn bản cam đoan của những người có liên quan trong họ hàng, huyết thống;
 • Văn bản làm chứng của những người sống cùng thời điểm, chứng kiến và nắm được mối quan hệ;
 • Các tài liệu là sổ sách, bản kê, mục kê của những hồ sơ lưu trữ có liên quan tại địa phương;
 • Thư từ, thư tín được gửi, được viết riêng;
 • Ảnh chụp thể hiện các mối quan hệ có liên quan;
 • Tài liệu về thời gian nhập ngũ, chiến đấu, xuất ngũ;
 • Tài liệu khác có nội dung có thể chứng minh mối quan hệ nhân thân;

Thời hạn xử lý Đơn xin xác nhận quan hệ nhân thân

Thời hạn để xử lý Đơn xin xác nhận quan hệ nhân thân thông thường là không quá 07 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Trong trường hợp vụ việc có nhiều yếu tố phức tạp cần tiến hành xác minh tại nhiều địa phương hoặc phải chờ ý kiến phản hồi thì thời hạn có thể kéo dài hơn tuy nhiên cần phải có sự thông báo cho người có nhu cầu xác minh được biết về thời điểm cụ thể trả lời.

Uỷ quyền xác nhận quan hệ nhân thân

Pháp luật hiện không có quy định về việc cấm Uỷ quyền để xác nhận quan hệ nhân thân vì thế người có nhu cầu xác nhận nếu đang trong một trường hợp hay tình trạng nào đó dẫn tới không thể trực tiếp thực hiện quyền của mình thì có thể uỷ quyền cho người khác nộp đơn và nhận kết quả trả lời.

Trong một số trường hợp đặc biệt về mất năng lực hành vi hoặc chưa đủ thành niên thì bố mẹ hoặc người đại diện hợp pháp, người giám hộ có thể thay mặt làm đơn để xin xác nhận về một mối quan hệ nhân thân nào đó.

Tải Mẫu Đơn xin xác nhận quan hệ ông bà cháu

Để thuận tiện trong quá trình sử dụng, các bạn có thể tải về để sử dụng mẫu đơn theo đường link dưới đây.

Tham khảo thêm:

TƯ VẤN CÁCH VIẾT MẪU ĐƠN

Tư vấn giúp đỡ miễn phí liên hệ: 1900.0191

Bạn đang gặp khó khăn trong việc sử dụng đơn, không biết nên viết đơn như thế này, hãy liên hệ ngay Hotline 1900.0191 để được chúng tôi tư vấn, hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Tổng đài trực tuyến mọi lúc, mọi nơi là giải pháp luôn luôn đem lại sự hài lòng, nhanh chóng và đáng tin cậy.

Đơn là loại văn bản có mức độ sử dụng lớn nhất trong hệ thống tất cả các văn bản tồn tại hiện nay. Với nhiều thể loại, yêu cầu, mục đích khác nhau, dẫn tới việc có rất nhiều mẫu đơn ra đời và chỉ sử dụng được trong một hoàn cảnh nhất định. Đây vừa là ưu điểm cũng vừa là nhược điểm của loại hình văn bản này.

Nếu gặp phải bất kỳ trở ngại nào trong quá trình viết mẫu đơn, cách viết đơn, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được hỗ trợ từ những chuyên gia, luật sư chuyên ngành. Việc tư vấn sẽ là hoàn toàn miễn phí. Đảm bảo tính pháp lý, rõ ràng, cụ thể là những tiêu chí hàng đầu giúp cho yêu cầu, đề nghị của các bạn trong đơn đạt hiệu quả cao nhất.

Trong một số trường hợp, nếu việc viết đơn thực sự làm khó bạn và bạn không chỉ cần tư vấn mà mong muốn được hỗ trợ toàn diện hơn, hãy để chúng tôi soạn thảo những văn bản này và gửi tới cho bạn với chi phí dịch vụ vô cùng hấp dẫn Trọn gói chỉ 500.000đ. Với mức phí trên, mẫu đơn sẽ được kiện toàn từ những chi tiết nhỏ nhất với những viện dẫn quy định pháp luật tương ứng cho trường hợp cụ thể mà bạn cung cấp. Các hướng dẫn ký, cách thức gửi đơn, cơ quan nhận, thụ lý, thời gian, thủ tục,… sẽ đều được tư vấn kèm theo.

Liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 1900.0191 để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Các mẫu đơn hành chính thông dụng

Các mẫu đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo là các mẫu đơn đã được pháp luật quy định, hướng dẫn theo những hình thức nhất định. Việc sử dụng, viết các mẫu đơn này sẽ chỉ nằm trong phạm vi thay thế, bổ sung thông tin sao cho phù hợp. Đây là dạng mẫu đơn dễ sử dụng và phổ biến, cơ quan tiếp nhận thông thường là cơ quan nơi có hành vi chưa đúng, sai quy định xảy ra.

Ngoài ra, các mẫu đơn hành chính cũng có thể là các dạng đơn được cung cấp sẵn tại những cơ quan hành chính cụ thể, nhắm tới một yêu cầu cụ thể. Đây cũng là những mẫu đơn không thể thay đổi và được ban hành dựa theo Nghị quyết, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

Mẫu đơn tố cáoMẫu đơn yêu cầu
Mẫu đơn khiếu nạiMẫu đơn tố giác
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợMẫu đơn trình bày
Mẫu đơn đề nghị giải quyếtMẫu đơn xin miễn
Mẫu đơn kiến nghịMẫu đơn đăng ký mong muốn, nguyện vọng
Mẫu đơn phản ánhMẫu đơn báo cáo
Mẫu đơn xin xác nhậnMẫu đơn tố cáo lừa đảo
Mẫu đơn sử dụng trong lĩnh vực đất đaiMẫu đơn tố cáo đánh người gây thương tích
Mẫu đơn khởi kiệnMẫu đơn xin nghỉ phép
Mẫu đơn yêu cầu hòa giảiMẫu đơn yêu cầu bồi thường
Mẫu đơn yêu cầu đo đạcMẫu đơn xin gia hạn
Mẫu đơn xin ân xáMẫu đơn xin miễn
Mẫu đơn xin thành lập chi bộ, đội bóngMẫu đơn đề nghị kiểm tra
Mẫu đơn của tập thểMẫu đơn kiến nghị nhà trường

Các mẫu văn bản thông thường mới nhất

Mẫu văn bản hành chính thông thường, mẫu đơn, giấy đề nghị, xin xác nhận không thuộc các dạng bắt buộc phải theo quy định là những văn bản có cách viết đa dạng tùy theo mục đích, nhu cầu của người viết đơn.

Tuy nhiên, nội dung đơn cần có tối thiểu các phần như thông tin người viết đơn, nội dung đơn, căn cứ của đơn, sự kiện, sự việc và mong muốn, yêu cầu đặt ra trong đơn. Việc viết một nội dung đơn đầy đủ, hợp pháp và truyền tải được tròn vẹn nội dung sự việc đôi khi không phải dễ dàng. Vì thế các bạn có thể tham khảo những mẫu đơn mà chúng tôi cung cấp, để từ đó xây dựng những nội dung phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Đơn xin không tái ký hợp đồngĐơn xin xác minh đất khai thácĐơn xin xác nhận phần mộ lâu năm
Đơn xin xác nhận 2 số cmnd là 1Đơn xin xây, sửa nhà cấp 4Đơn xin miễn thị thực 5 năm
Đơn đề nghị bồi thường đất đaiĐơn đề nghị bố trí tái định cưĐơn đề nghị đưa con vào trại cai nghiện
Đơn đề nghị giữ cô giáo chủ nhiệmĐơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ởĐơn đề nghị làm đường dân sinh
Đơn đề nghị phong tỏa tài sảnĐơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luậtĐơn yêu cầu hoãn thi hành án
Đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi conĐơn yêu cầu kê biên tài sảnĐơn yêu cầu kiểm tra đồng hồ điện
Đơn yêu cầu tuyên bố mất tíchĐơn yêu cầu mở lối điĐơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng
Đơn đề xuất khen thưởngĐơn đề xuất tăng lươngĐơn yêu cầu công nhận sáng kiến
Đơn đề xuất mua hàngĐơn đề xuất bổ sung nhân sựĐơn đề xuất hỗ trợ
Đơn đề xuất mua thiết bịĐơn đề nghị nâng lương thường xuyênĐơn đề nghị sử dụng vỉa hè
Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tậpĐơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệpĐơn đề nghị sửa chữa điện
Đơn xin xác nhận không nợ thuếĐơn xin xác nhận không có thu nhậpĐơn xin xác nhận 2 tên là một người
Đơn xin bảo lãnh người cai nghiệnĐơn xin cải tạo đất vườnĐơn xin di dời công tơ điện
Đơn xin cấp phép xuất bảnĐơn xin lấy lại giấy tờ xeĐơn tố cáo hàng xóm gây ầm ĩ
Đơn tố cáo bán hàng giảĐơn tố cáo bạo hành trẻ emĐơn tố cáo việc đánh bạc
Đơn tố cáo giáo viênĐơn tố cáo lấn chiếm lòng đườngĐơn tố cáo quan hệ bất chính
Đơn tố cáo cho vay nặng lãiĐơn trình báo mất giấy tờĐơn trình báo mất xe ô tô
Đơn xin giải quyết chế độ thương binhĐơn xin giải quyết chế độ thai sảnĐơn xin miễn đóng bảo hiểm
Đơn xin miễn công tác và sinh hoạt đảngĐơn xin miễn coi thi tốt nghiệpĐơn xin miễn chức vụ
Đơn xin miễn kiểm tra sức khỏeĐơn xin miễn thuế kinh doanhĐơn xin miễn giảm lãi vay

Dịch vụ cung cấp mẫu đơn của Công ty luật LVN

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc hỗ trợ người dân và kho dữ liệu mẫu đơn liên tục được cập nhật, chúng tôi ngoài việc cung cấp các mẫu đơn tham khảo online miễn phí, còn có các dịch vụ hỗ trợ tùy theo từng mức độ nhu cầu qua đường dây Hotline 1900.0191 như:

 • Tư vấn miễn phí: Bao gồm tư vấn viết đơn, trình bày nội dung, chọn lọc quy định, cách gửi đơn, cơ quan nhận đơn, thời gian xử lý đơn,…
 • Dịch vụ hỗ trợ có thu phí: Cung cấp các mẫu đơn toàn diện dựa trên bối cảnh của người viết đơn (Phí được tính trọn gói là 500.000đ trên một mẫu đơn)

Như vậy, dựa vào nhu cầu của mình, các bạn có thể lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp mà chuyên gia, luật sư cung cấp.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191 để được trợ giúp.


-- TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191