Biên bản vi phạm nội quy phân xưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 BIÊN BẢN VI PHẠM NỘI QUY PHÂN XƯỞNG

Hôm nay, ngày … tháng … năm … , tại …

Chúng tôi gồm:

Người lập biên bản:

Tôi túc … – Tổ trưởng Tổ Cơ khí

Tiến hành lập biên bản ghi nhận hành vi vi phạm nội quy Nhà máy chế biến cao su Sao Vàng đối với anh …

Người làm chứng:

Anh …;

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Sáng nay vào hồi 8 giờ, anh … vừa tới Nhà máy thì phát hiện 3 máy ép cao su đã ngừng hoạt động. Ngay sau đó, anh … đã trình bày sự việc với tôi. Với vai trò là Tổ trưởng Tổ Cơ khí, tôi có phân công anh … tiến hành kiểm tra toàn bộ máy móc, thiết bị Nhà máy trước khi tan ca làm đêm ngày 27/2/2020. Đây cũng chính là một trong những nội quy của Nhà máy, theo đó nhân viên trực đêm Tổ Cơ khí có trách nhiệm kiểm tra hệ thống máy móc; phát hiện kịp thời mọi sự cố, hư hỏng để tiến hành sửa chữa trước khi tan ca. Tuy nhiên, anh … đã không phát hiện ra sự cố của 3 máy ép cao su, không thông báo với Tổ Cơ khí cũng như không hề thực hiện bất cứ hoạt động sửa chữa cần thiết nào. Do đó, tôi lập biên bản ghi nhận hành vi vi phạm nội quy Nhà máy của anh …, qua đó làm căn cứ để Ban Giám đốc tiến hành xử lý hành vi nói trên.

Tôi cam kết nội dung trên là sự thật. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn trong quá trình trình bày toàn bộ nội dung biên bản.

Người lập biên bản                                                                  Người làm chứng

               Người vi phạm

1900.0191