Công văn cảm ơn nhà tài trợ

Công văn cảm ơn nhà tài trợ, công văn cảm ơn các nhà hảo tâm, những người đã đóng góp một phần chi phí, công sức cho một chương trình, phong trào, kêu gọi nhất định.

Công văn cảm ơn nhà tài trợ là văn bản được cá nhân, tổ chức viết và gửi đến cá nhân, tổ chức đã tài trợ cho mình trong một chương trình, một hoạt động nào đó.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn cảm ơn nhà tài trợ


Bộ giáo dục và Đào tạo

Trường Đại học …..

 _________

Số: …/CV –

V/v: Cảm ơn nhà tài trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

           

………,ngày … tháng … năm…

CÔNG VĂN CẢM ƠN NHÀ TÀI TRỢ

Kính gửi: Công ty Cổ phần A

Thay mặt tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học ……., tôi xin gửi đến quý công ty lời cảm ơn chân thành về sự đóng góp quý báu, thiết thực mà quý công ty đã dành cho Quỹ hỗ trợ sinh viên nói riêng và sự nghiệp giáo dục của trường nói chung trong năm học 20… – 20…  vừa qua.

Thông qua các khoản tài trợ, giúp đỡ về cơ sở vật chất đã tạo điều kiện để các em vừa được học hỏi, vừa được trau dồi tri thức, kinh nghiệm cho chặng đường tương lai. Đây là tiền đề vô cùng quan trọng giúp các em trở thành những công dân hữu ích cho gia đình và xã hội. Vì vậy, nhà trường mong muốn trong những năm học tới sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của quý vị, giúp nối dài con đường tri thức của nhiều thế hệ sinh viên hơn nữa .

Mọi sự đóng góp của quý vị đều được nhà trường trân trọng và cam kết sử dụng đúng mục đích hỗ trợ các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập xuất sắc.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn, chúc quý Công ty phát triển thịnh vượng, đóng góp được nhiều lợi ích cho xã hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

– Như trên;

–  Lưu HC, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191