Đơn xin hoãn chấp hành án do mang thai

Đơn xin hoãn chấp hành, thi hành án do mang thai, đang nuôi con nhỏ hay mới sinh đối với bị cáo nữ là sự khoan hồng, thể hiện tính nhân văn của pháp luật. Điều này được quy định rõ trong Bộ luật Hình sự và được áp dụng cho những trường hợp đáng được xem xét tránh bỏ lọt cũng như tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Thời hạn được hoãn chấp hành án thông thường tối đa là 36 tháng, sau khi hết thời hạn này, bị cáo tiếp tục phải thực hiện mức án phạt, không bù trừ thời gian. Người viết đơn xin hoãn chấp hành án có thể là bản thân bị cáo hoặc người nhà của bị cáo.

Định nghĩa Đơn xin hoãn chấp hành án do mang thai

Người thấy mình thuộc diện được hoãn hoặc đình chỉ thi hành án theo quy định cần có đơn xin hoãn chấp hành án gửi tới Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án hình sự của Công an có thẩm quyền để được xem xét xử lý. Các mẫu đơn dưới đây đều có thể sử dụng ngay sao cho phù hợp với tình huống nhất định của bản thân người viết.

Công ty Luật LVN

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

1. Mẫu Đơn xin hoãn chấp hành án do mang thai

Đơn xin hoãn chấp hành án do mang thai là đơn được cá nhân sử dụng để đề nghị Tòa án cho phép bị cáo đang mang thai hoãn chấp hành án theo quy định của pháp luật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

……………., ngày … tháng … năm……

ĐƠN XIN HOÃN CHẤP HÀNH ÁN DO MANG THAI

(V/v: Hoãn chấp hành án phạt ……….theo bản án số……. ngày…./…./…… của Tòa án nhân dân huyện/tỉnh……..  vì lý do mang thai)

          – Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Kính gửi: – TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN……….. – TỈNH………..

– Ông………………….. – Chánh án Tòa án nhân dân quận………….

Tên tôi là:………………………. Giới tính: ………..

CMND số : ………………… Ngày cấp : ……………….. Tại : ……………………

Ngày sinh : ……………………

Địa chỉ thường trú : …………………

Là:………………… (ví dụ: Người phải chấp hành hình phạt tù….. năm theo nôi dung Bản án số…… ngày…/…./….. của Tòa án nhân dân huyện………..)

Tôi xin tóm tắt sự việc như sau:

………………………

(Phần này trình bày hình phạt mà Tòa án đã tuyên và lý do cũng như căn cứ, yêu cầu hoãn chấp hành hình phạt của người viết đơn.

 Ví dụ: Theo Bản án số…. ngày…/…/….. của Tòa án nhân dân……… tôi bị tuyên hình phạt…. tù về hành vi trộm cắp tài sản. Tôi biết mình đã vi phạm quy định của pháp luật và đang phải chịu hình phạt đích đáng vì hành vi của mình. Tuy nhiên, sau khi Tòa án mở phiên tòa xét xử tôi mới phát hiện mình đã mang thai được hơn 1 tháng, hiện tại cơ thể do ốm nghén nên rất mệt mỏi. Trong thời gian này, để đảm bảo cho sức khỏe của thai nhi, bác sỹ yêu cầu bản thân tôi phải nghỉ ngơi hoàn toàn.

Mà theo tôi biết thì điểm b Khoản 1 Điều 67 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 có quy định:

Điều 67. Hoãn chấp hành hình phạt tù

1. Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây:

b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;

…”

 Do đó, tôi kính mong quý Tòa xem xét và cho tôi hoãn chấp hành hình phạt tù theo quy định của pháp luật trong vòng….. tháng, tức là tới khi con tôi sinh ra đủ 36 tháng tuổi.

Tôi xin hứa trong khoảng thời gian đó sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, sửa chữa bản thân trở thành một người có ích cho xã hội.

Tôi xin chân thành cám ơn!

 Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu Đơn xin tạm hoãn thi hành án do vừa sinh con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

o0o—

Quảng Bình, ngày … tháng … năm 2021

ĐƠN XIN TẠM HOÃN THI HÀNH ÁN DO MỚI SINH CON

(V/v: Tạm hoãn chấp hành án phạt theo bản án số …/2020/HS-ST ngày ../…/2020 của Tòa án nhân dân thị xã …, tỉnh Quảng Bình vì lý do nuôi con nhỏ và mới sinh)

– Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Kính gửi: – TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ … – TỈNH QUẢNG BÌNH

– VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ

– CÔNG AN HUYỆN – TỈNH QUẢNG BÌNH

– CƠ QUAN THAHS CÔNG AN HUYỆN – TỈNH QUẢNG BÌNH

– TRẠI GIAM – TỈNH

Tên tôi là: …………                                      Giới tính: …………             Sinh ngày: …………

Địa chỉ thường trú : …………………………

Là: Bị cáo

Tôi làm đơn này xin được hoãn chấp hành án do phải nuôi con nhỏ và mới sinh ngày …/05/2021, tôi xin tóm tắt sự việc như sau:

Ngày …/07/2020, theo Bản án số …/2020/HS-ST của Tòa án nhân dân thị xã … tỉnh Quảng Bình tôi bị tuyên hình phạt tổng hợp là 15 năm tù về tội danh Trộm cắp tài sản căn cứ theo điểm g khoản 2 Điều 173; các điểm n,s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 56 Bộ Luật Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14. Tôi biết mình đã vi phạm quy định của pháp luật và vô cùng ăn năn hối hận. Tuy nhiên, tại thời điểm tuyên án tôi có … con nhỏ, cháu nhỏ nhất sinh năm 2020, tới nay ngày …/5/2021 tôi lại vừa mới sinh cháu, cơ thể sức khỏe còn chưa ổn định. Biết rằng pháp luật có tính khoan hồng và các cháu của tôi còn quá nhỏ, rất cần người mẹ chăm sóc để đảm bảo sự phát triển bình thường.

Tội lỗi mà tôi gây ra tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu mọi hình phạt của pháp luật, nhưng các cháu không có tội, kính mong quý tòa, quý cơ quan áp dụng điểm b Khoản 1 Điều 67 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 có quy định:

Điều 67. Hoãn chấp hành hình phạt tù

1. Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây:

b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;

…”

Tôi kính mong được quý cơ quan xem xét và cho tôi hoãn chấp hành hình phạt tù theo quy định của pháp luật trong vòng 36 tháng.

Tôi ngàn lần cảm ơn quý cơ quan và xin cam kết toàn bộ những gì trình bày trên đây là sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tôi xin chân thành cám ơn!

 Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)    

3. Mẫu Đơn xin hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

Hà Nam, ngày … tháng … năm 2021

ĐƠN XIN HOÃN THI HÀNH ÁN DO ĐANG NUÔI CON NHỎ

(V/v: Xin hoãn thi hành án theo Bản án số …/2021/HS-ST ngày …/…/2021

của Tòa án nhân dân quận …., tỉnh Hà Nam vì lý do đang nuôi con nhỏ)

– Căn cứ Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: – TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN …. – TỈNH HÀ NAM

– CƠ QUAN THAHS CÔNG AN QUẬN …. – TỈNH HÀ NAM

Tên tôi là: ………….                                      Giới tính: Nam             Sinh ngày: 09/03/1982

Địa chỉ thường trú : …………………………

Là: Bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị đưa ra xét xử vào tháng … năm 2021

Tôi làm đơn này xin được hoãn thi hành án do đang phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, cụ thể như sau:

Ngày …/…/2021, theo Bản án số …/2021/HS-ST của Tòa án nhân dân … tôi bị tuyên hình phạt là 5 năm tù về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản căn cứ theo điểm g khoản 2 Điều 174.

Tuy nhiên, tại thời điểm tuyên án tôi có 2 con nhỏ, trong đó một cháu 5 tuổi còn cháu nhỏ nhất mới chỉ được 3 tháng tuổi, tới thời điểm viết đơn này cháu mới được 4 tháng tuổi, đang trong thời gian cần sữa mẹ và cần được chăm sóc để đảm bảo sự phát triển bình thường. Ngày bị đưa đi chấp hành án tôi đã khóc rất nhiều, bố mẹ tôi không còn, chồng tôi lại có nhiều mối quan hệ ngoài luồng khó xác định, các con tôi không nơi nương tựa, không người chăm sóc, thật sự là tôi không thể yên tâm mà đi chấp hành án. Tôi đã cố gắng hết sức nhờ người quen, người thân giúp đỡ nhưng không được.

Tôi tình nguyện chịu mọi hình phạt của pháp luật, nhưng các cháu còn quá nhỏ, kính mong quý tòa, quý cơ quan áp dụng các quy định khoan hồng, nhân văn của pháp luật tại điểm b Khoản 1 Điều 67 Bộ luật Hình sự 2015 để cho tôi được hoãn thi hành án:

Điều 67. Hoãn chấp hành hình phạt tù

1. Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây:

b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;

…”

Kính mong được quý cơ quan chấp nhận. Tôi xin chân thành cám ơn!

 Người viết
(Ký và ghi rõ họ tên)    

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TƯ VẤN CÁCH VIẾT MẪU ĐƠN

Tư vấn giúp đỡ miễn phí liên hệ: 1900.0191

Đơn là loại văn bản có mức độ sử dụng lớn nhất trong hệ thống tất cả các văn bản tồn tại hiện nay. Với nhiều thể loại, yêu cầu, mục đích khác nhau, dẫn tới việc có rất nhiều mẫu đơn ra đời và chỉ sử dụng được trong một hoàn cảnh nhất định.

Nếu gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong quá trình sử dụng mẫu đơn, cách viết đơn, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được hỗ trợ từ những chuyên gia, luật sư chuyên ngành. Việc tư vấn sẽ là hoàn toàn miễn phí. Đảm bảo tính pháp lý, rõ ràng, cụ thể là những tiêu chí hàng đầu giúp cho yêu cầu, đề nghị của các bạn trong đơn đạt hiệu quả cao nhất.

Trong một số trường hợp, nếu việc viết đơn thực sự làm khó bạn và bạn không chỉ cần tư vấn mà mong muốn được hỗ trợ toàn diện hơn, hãy để chúng tôi soạn thảo những văn bản này và gửi tới cho bạn với chi phí dịch vụ vô cùng hấp dẫn Trọn gói chỉ 500.000đ. Với mức phí trên, mẫu đơn sẽ được kiện toàn từ những chi tiết nhỏ nhất với những viện dẫn quy định pháp luật tương ứng cho trường hợp cụ thể mà bạn cung cấp. Các hướng dẫn ký, cách thức gửi đơn, cơ quan nhận, thụ lý, thời gian, thủ tục,… sẽ đều được tư vấn kèm theo.

Liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 1900.0191 để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Các mẫu đơn hành chính thông dụng

Các mẫu đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo là các mẫu đơn đã được quy định, hướng dẫn theo những hình thức nhất định. Việc sử dụng, viết các mẫu đơn này sẽ chỉ nằm trong phạm vi thay thế, bổ sung thông tin sao cho phù hợp. Đây là dạng mẫu đơn dễ sử dụng và phổ biến, cơ quan tiếp nhận thông thường là cơ quan nơi hành vi chưa đúng, sai quy định xảy ra.

Mẫu đơn tố cáoMẫu đơn yêu cầu
Mẫu đơn khiếu nạiMẫu đơn tố giác
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợMẫu đơn trình bày
Mẫu đơn đề nghị giải quyếtMẫu đơn xin miễn
Mẫu đơn kiến nghịMẫu đơn đăng ký mong muốn, nguyện vọng
Mẫu đơn phản ánhMẫu đơn báo cáo
Mẫu đơn xin xác nhậnMẫu đơn tố cáo lừa đảo
Mẫu đơn sử dụng trong lĩnh vực đất đaiMẫu đơn tố cáo đánh người gây thương tích
Mẫu đơn khởi kiệnMẫu đơn xin nghỉ phép
Mẫu đơn yêu cầu hòa giảiMẫu đơn yêu cầu bồi thường
Mẫu đơn yêu cầu đo đạcMẫu đơn xin gia hạn
Mẫu đơn xin ân xáMẫu đơn xin miễn
Mẫu đơn xin thành lập chi bộ, đội bóngMẫu đơn đề nghị kiểm tra
Mẫu đơn của tập thểMẫu đơn kiến nghị nhà trường

Tổng hợp các mẫu văn bản thông thường mới nhất

Mẫu văn bản hành chính thông thường, mẫu đơn, giấy đề nghị, xin xác nhận là những văn bản có cách viết đa dạng tùy theo mục đích, nhu cầu của người viết đơn.

Tuy nhiên, nội dung đơn cần có tối thiểu các phần như thông tin người viết đơn, nội dung đơn, căn cứ của đơn, sự kiện, sự việc và mong muốn, yêu cầu đặt ra trong đơn. Việc viết một nội dung đơn đầy đủ, hợp pháp và truyền tải được tròn vẹn nội dung sự việc đôi khi không phải dễ dàng. Vì thế các bạn có thể tham khảo những mẫu đơn mà chúng tôi cung cấp, để từ đó xây dựng những nội dung phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Đơn xin không tái ký hợp đồngĐơn xin xác minh đất khai thácĐơn xin xác nhận phần mộ lâu năm
Đơn xin xác nhận 2 số cmnd là 1Đơn xin xây, sửa nhà cấp 4Đơn xin miễn thị thực 5 năm
Đơn đề nghị bồi thường đất đaiĐơn đề nghị bố trí tái định cưĐơn đề nghị đưa con vào trại cai nghiện
Đơn đề nghị giữ cô giáo chủ nhiệmĐơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ởĐơn đề nghị làm đường dân sinh
Đơn đề nghị phong tỏa tài sảnĐơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luậtĐơn yêu cầu hoãn thi hành án
Đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi conĐơn yêu cầu kê biên tài sảnĐơn yêu cầu kiểm tra đồng hồ điện
Đơn yêu cầu tuyên bố mất tíchĐơn yêu cầu mở lối điĐơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng
Đơn đề xuất khen thưởngĐơn đề xuất tăng lươngĐơn yêu cầu công nhận sáng kiến
Đơn đề xuất mua hàngĐơn đề xuất bổ sung nhân sựĐơn đề xuất hỗ trợ
Đơn đề xuất mua thiết bịĐơn đề nghị nâng lương thường xuyênĐơn đề nghị sử dụng vỉa hè
Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tậpĐơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệpĐơn đề nghị sửa chữa điện
Đơn xin xác nhận không nợ thuếĐơn xin xác nhận không có thu nhậpĐơn xin xác nhận 2 tên là một người
Đơn xin bảo lãnh người cai nghiệnĐơn xin cải tạo đất vườnĐơn xin di dời công tơ điện
Đơn xin cấp phép xuất bảnĐơn xin lấy lại giấy tờ xeĐơn tố cáo hàng xóm gây ầm ĩ
Đơn tố cáo bán hàng giảĐơn tố cáo bạo hành trẻ emĐơn tố cáo việc đánh bạc
Đơn tố cáo giáo viênĐơn tố cáo lấn chiếm lòng đườngĐơn tố cáo quan hệ bất chính
Đơn tố cáo cho vay nặng lãiĐơn trình báo mất giấy tờĐơn trình báo mất xe ô tô
Đơn xin giải quyết chế độ thương binhĐơn xin giải quyết chế độ thai sảnĐơn xin miễn đóng bảo hiểm
Đơn xin miễn công tác và sinh hoạt đảngĐơn xin miễn coi thi tốt nghiệpĐơn xin miễn chức vụ
Đơn xin miễn kiểm tra sức khỏeĐơn xin miễn thuế kinh doanhĐơn xin miễn giảm lãi vay

Dịch vụ cung cấp mẫu đơn của Công ty luật LVN

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc hỗ trợ người dân và kho dữ liệu mẫu đơn liên tục được cập nhật, chúng tôi ngoài việc cung cấp các mẫu đơn tham khảo online miễn phí, còn có các dịch vụ hỗ trợ tùy theo từng mức độ nhu cầu qua đường dây Hotline 1900.0191 như:

  • Tư vấn miễn phí: Bao gồm tư vấn viết đơn, trình bày nội dung, chọn lọc quy định, cách gửi đơn, cơ quan nhận đơn, thời gian xử lý đơn,…
  • Dịch vụ hỗ trợ có thu phí: Cung cấp các mẫu đơn toàn diện dựa trên bối cảnh của người viết đơn (Phí được tính trọn gói là 500.000đ trên một mẫu đơn)

Như vậy, dựa vào nhu cầu của mình, các bạn có thể lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp mà chuyên gia, luật sư cung cấp.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191 để được trợ giúp.

1900.0191