Đơn xin ở lại trường

Đơn xin ở lại trường là văn bản của cá nhân(học sinh/sinh viên/học viên…tại các cơ sở đào tạo, trung tâm giáo dục,…) gửi đến phòng, ban, cá nhân có thẩm quyền giải quyết để xin ở lại nhằm thực hiện một công việc, mục đích nào đó, ví dụ một trường hợp cụ thể trong đơn sau.

Mẫu Đơn xin ở lại trường

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN Ở LẠI TRƯỜNG

Kính gửi: -Ban Giám hiệu trường Đại học …….

-Ban chủ nhiệm khoa……..

-Phòng Công tác sinh viên

-Phòng Đào tạo…………..

Tôi tên là:………….;Sinh ngày:………;CMND số:……….Ngày cấp:…………… Nơi cấp:………….;Hộ khẩu thường trú:………;Chỗ ở hiện tại:………;Điện thoại liên hệ:…………

Là sinh viên của lớp:………;Khoa:………….;Mã số sinh viên:……….;Lớp học phần…………;Khóa tuyển sinh…………;Hệ đào tạo:………

Ngày…tháng…năm…tôi đã thực hiện xong khóa đào tạo Bằng Cử nhân….của Trường Đại học…. Do có nguyện vọng thực hiện bài nghiên cứu khoa học về vấn đề……nên tôi cần ở lại trường để sử dụng tài liệu tại thư viện của trường với mục đích phục vụ việc hoàn thành bài nghiên cứu khoa học nêu trên.

Chính vì vậy, tôi làm đơn này kính mong Nhà trường xem xét, tạo điều kiện để tôi được ở lại trường để tiếp tục hoàn thành việc nghiên cứu khoa học của mình.

Tôi cam đoan sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc mọi nội quy của nhà trường trong quá trình nghiên cứu khoa học.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191