Đơn xin ra ngoài ký túc xá

Đơn xin ra ngoài ký túc xá khi sinh viên, học sinh không còn có nhu cầu được ở trong khu vực ký túc xá của đơn vị giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp, nghề nghiệp nữa vì nhiều lý do.

Tổng quan Đơn xin ra ngoài ký túc xá

Đơn xin ra ngoài ký túc xá là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền tiến hành xem xét, chấp nhận cho chủ thể này chuyển ra ngoài ký túc xá.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin ra ngoài ký túc xá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN RA NGOÀI KÝ TÚC XÁ

Kính gửi: – Trường………….

(Hoặc chủ thể có thẩm quyền khác, đó có thể là tổ chức quản lý ký túc xá cho nhân viên,…)

– Căn cứ……………. (văn bản/thông báo/… của trường/ban quản lý về việc cho chủ thể ra ngoài ký túc xá);

– Căn cứ vào nhu cầu của bản thân.

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý trường/Quý cơ quan sự việc như sau:

Tôi là……………. (ví dụ nhân viên phòng….. ban….. công ty……../ sinh viên lớp…. ngành…… trường…… khóa học……/ học sinh lớp….. trường……./…)

Hiện đang ở tại Phòng….. Khu……. Ký túc xá…… của Quý trường/ Quý công ty.

Vì một số lý do sau:

…………………………………………

…………………………………………

(Trình bày lý do dẫn đến việc bạn làm đơn này, như về việc bạn đã có nơi cư trú tại địa điểm gần trường/công ty/…)

Tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý trường/Quý công ty………… xem xét và cho phép tôi được ra ngoài ký túc xã cư trú.

Tôi xin cam đoan với Quý trường/Quý công ty những thông tin tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này.

Nếu được ngoài ký túc xá cư trú, tôi xin cam kết sẽ:…………… (đưa ra cam đoan của bạn, như, không gây ảnh hưởng tới việc học/công việc/…)

Kính mong Quý trường/Quý công ty xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191