Đơn xin rút yêu cầu thi hành án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 4 tháng 2 năm 2020

 ĐƠN XIN RÚT YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Kính gửi: Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa

– Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

– Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự;

Tên:                                                                  ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                                                        ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Ngày 12/10/2019, tôi với tư cách là người được thi hành án đã tới Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa nộp trực tiếp đơn yêu cầu thi hành án đối với bản án dân sự số 01/2019/DS-ST về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bản án có hiệu lực pháp luật vào ngày 19/01/2019. Theo đó, người phải thi hành án tức bà Phạm Minh A có nghĩa vụ hoàn trả lại ngôi nhà số 6B Nguyễn Thái Học, quận Đống Đa cho tôi. Nay tôi làm đơn này xin được rút yêu cầu Chi cục tổ chức thi hành án đối với nghĩa vụ trên của bà A.

Căn cứ Điều 7 Luật thi hành án dân sự năm 2008:

Điều 7. Quyền yêu cầu thi hành án

Người được thi hành án, người phải thi hành án căn cứ vào bản án, quyết định có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án.

Điều 30. Thời hiệu yêu cầu thi hành án

1. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

Từ những căn cứ trên, tôi nhận thấy người được thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án. Nói cách khác, việc yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa tổ chức thi hành án đối với bản án số 01/2019/DS-ST là quyền của tôi. Tính đến thời điểm làm đơn, thời hiệu yêu cầu thi hành án đối với bản án số 01/2019/DS-ST vẫn còn. Điều này đồng nghĩa với việc tôi vẫn có quyền yêu cầu, sửa đổi bổ sung cũng như rút yêu cầu thi hành án. Trên cơ sở đó, kính mong Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa xem xét giải quyết việc rút yêu cầu thi hành án cho tôi.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung đã trình bày.

Các giấy tờ đính kèm:                                                                                      Người viết đơn

– Bản án số 01/2019/DS-ST;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

1900.0191