Biên bản rút thăm trúng thưởng

Biên bản rút thăm trúng thưởng, biên bản ghi nhận lập danh sách chương trình rút thăm trúng thưởng.

Mẫu Biên bản rút thăm trúng thưởng


CÔNG TY …….

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN RÚT THĂM TRÚNG THƯỞNG

  1. Thời gian : từ … giờ … đến … giờ … ngày … tháng … năm ….
  2. Địa điểm :
  3. Thành phần tham dự :
STTHọ tênChức vụVai tròGhi chú
1    
2    
3    
4    
  1. Nội dung rút thăm trúng thưởng :

Cách thức thực hiện : Theo đúng Bản quy ước đã được Ban lãnh đạo Công ty duyệt

Cơ cấu giải thưởng :

  • … giải nhất : ………….
  • … giải nhì : …………..
  • … giải ba : ………….
  1. Kết quả rút thăm :
Giải thưởngTên khách hàngSố phiếuĐịa chỉSố điện thoại
Giải nhất    
Giải nhì    
…..    
Giải ba    
…..    

Buổi rút thăm trúng thưởng kết thúc vào hồi … giờ … ngày …/…/…

Biên bản này được lập vào hồi … cùng ngày .

Các bên tham gia cùng nhau đọc và ký tên dưới đây để thống nhất kết quả rút thăm .

Ban Lãnh đạo duyệt kết quả

 

( Ký tên , đóng dấu )

Người rút thăm

 

(Ký , ghi rõ họ tên )

Người chứng kiến

 

(Ký , ghi rõ họ tên )

Người lập biên bản

 

(Ký , ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191