Hợp đồng thuê ca sĩ cho quán cafe

Hợp đồng thuê ca sĩ cho quán cafe theo ngày, thường xuyên theo lịch hoặc theo sự kiện chương trình nhất định. Việc thuê ca sĩ hay các vũ đoàn, ban nhạc tới biểu diễn trong quán cafe sẽ góp phần cải thiện công việc kinh doanh cho quán đó theo hướng rất tích cực. Con người ngày càng có xu hướng hưởng thụ khắt khe hơn, việc uống cafe không chỉ đơn giản là buổi sang, buổi tối, họ còn tìm đến khi có các nhu cầu gặp gỡ, giải trí, giải tỏa căng thẳng. Nắm bắt được tâm lý này, nhiều chủ cơ sở đã tổ chức các chương trình nghệ thuật, dạ vũ, liên hoan, gặp mặt, ca hát nhằm đảm bảo cho khách hàng cảm thấy thoải mái nhất bên cạnh mức phí phù hợp.

Mặt khác, các ca sĩ, nhạc sĩ đang trong thời gian học tập hay hoạt động nghệ thuật cũng có thể coi đây là một phương thức, công việc đem lại thu nhập tương đối ổn định. Thông thường việc thuê ca sĩ cho quán caffe có thể được ký kết với riêng từng cá nhân nghệ sĩ hoặc ký với một đơn vị chuyên nghiệp có số lượng ca sĩ, nhạc sĩ trực thuộc khá lớn, có khả năng phục vụ mọi nhu cầu chương trình đưa ra của chủ nhà hàng. Hợp đồng sẽ có thỏa thuận cụ thể về mức phí, số lượng buổi, cam kết chất lượng chương trình và một số thỏa thuận riêng như người dẫn chương trình, thiết kế sân khấu, thêm giờ hay bản quyền.

Mẫu Hợp đồng thuê ca sĩ cho quán cafe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—————

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THUÊ CA SĨ

<V/v: Thuê ca sỹ riêng cho quán cafee >

– Căn cứ:

  • Bộ Luật Dân sự 2015;
  • Và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Nhu cầu thực tế của hai bên.

Hôm nay, ngày………………………tại Trụ sở:………..Chúng tôi gồm có:

Bên Cung ứng dịch vụ ( Bên A)

Công ty :…………………………………………………………………….

Trụ sở:………………………………………………………………………

Đại diện:……………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………

Theo Ủy quyền:……………………………………………………………

GCNĐKKD:……………………………………………………………….

GPKD:…………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………..

Số TKNH:…………………………………………………………………

Ngân Hàng:…………………………….chi nhánh……………………….

SĐT:………………………………………………………………………

FAX:………………………………………………………………………

Bên Sử dụng dịch vụ ( Bên B)

Chủ hộ kinh doanh:……………………………………………………….

Ông/Bà:…………………………………………………………………..

CCCD/CMND:………………………………………………………….

Ngày cấp:……………………………………Nơi cấp:…………………

HKTT:………………………………………………………………….

Nơi cư trú hiện nay:…………………………………………………….

SĐT:……………………………………………………………………  

Hai Bên cùng thống nhất một số điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng Hợp đồng

     1. Bên B là hộ kinh doanh quán cà phê có nhu cầu sử dụng dịch vụ ca sĩ của công ty âm nhạc, giải trí bên A đến hát, biểu diễn tại địa điểm quán cà phê:…………………………………………………………………………………..

    + Tên ca sĩ:………………………………………………………………………..

    + Tuổi:…………………………………………………………………………….

    + Giới tính:…………………………………………………………………………

    + Trình độ:…………………………………………………………………………

   2.Thời gian thực hiện dịch vụ:…………………………………………………….

   + Số lượng tiết mục biểu diễn:……………………………………………………

   + Chất lượng tiết mục biểu diễn:…………………………………………………

   3.  Bên B yêu cầu :…………………………………………………………………

   4. Bên A đảm bảo việc thực hiện dịch vụ là đúng với quy định pháp luật, không vi phạm điều cấm và ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục dân tộc.

Điều 2: Giá trị và phương thức thanh toán

  – Tổng giá trị Hợp đồng:………………………………………………………VNĐ

( Bằng tiền:………………………………………………………………………..)

  – Việc thanh toán tương ứng với tổng số tiết mục như đã thỏa thuận

 + Nếu Bên A thực hiện không đúng hoặc không thực hiện dịch vụ mà lỗi do Bên A thì Bên B chỉ thanh toán phần thực hiện đúng như thỏa thuận.

+  Nếu Bên A thực hiện không đúng hoặc không thực hiện dịch vụ mà lỗi do Bên B thì Bên B phải thanh toán đúng như thỏa thuận.

– Phương thức thanh toán được thanh toán một lần và qua hình thức chuyển khoản

Điều 3: Thời hạn thực hiện Hợp đồng

1. Bên A phải tiến hành cung cấp vào ngày:………………………………………..

– Ca sĩ phải có mặt trước thời hạn:………………………………………………….

– Nếu có sự thay đổi ca sĩ thì Bên A phải báo trước cho Bên B thời hạn là:………

( Bên B không chấp nhận thay đổi ca sĩ Nếu Bên A không báo trước và Bên A phải chịu phạt Hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho Bên B)

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ các bên

1. Quyền và nghĩa vụ Bên A:

– Yêu cầu Bên B cung cấp yêu cầu về dịch vụ ;

– Yêu cầu Bên B thanh toán thù lao dịch vụ;

– Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của Bên B mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của Bên B, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho Bên B, nhưng phải báo ngay cho Bên B biết;

– Thực hiện công việc đúng thỏa thuận;

– Không được tự ý thay đổi ca sĩ nếu không có sự đồng ý của Bên B;

– Báo ngay cho Bên B biết về yêu cầu của Bên B;

– Giữ bí mật thông tin trong quá trình thực hiện hợp đồng;

– Bồi thường thiệt hại nếu gây thiệt hại cho Bên B;

– Quyền và nghĩa vụ khác.

2. Quyền và nghĩa vụ Bên B:

– Yêu cầu Bên A thực hiện công việc đúng theo thỏa thuận;

– Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên A gây thiệt hại;

– Cung cấp cho Bên A biết về yêu cầu dịch vụ;

– Thanh toán thù lao dịch vụ đúng theo thỏa thuận;

– Quyền và nghĩa vụ khác.

Điều 5: Chế tài trong Hợp đồng

1. Trường hợp một bên vi phạm quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng thì bị phạt Hợp đồng là:……………………………………………………………………………….

2. Trường hơp một bên gây thiệt hại cho Bên Kia thì phải bồi thường thiệt hại, mức thiệt hại dựa trên thực tế như sau:……………………………………………………

3.Trường hợp chấm dứt hợp đồng:

– ……………………………………………………………………………………..

Điều 6: Cam kết chung

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng theo thỏa thuận trong Hợp đồng.

2.Hai bên chủ động thông báo cho nhau về tiến độ thực hiện Hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh thì kịp thời báo cáo cho nhau biết và trên cơ sở thỏa thuận, thương lượng giải quyết. Trường hợp không thể giải quyết bằng con đường hòa giải thì TAND……………. Có thẩm quyền giải quyết.

3.Hợp đồng được chia làm:…. Bản, mỗi bản có giá trị pháp lý như nhau.

Điều 7: Hiệu lực của Hợp đồng:

– Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký;

– Hết hiệu lực khi công việc đã hoàn thành, hai bên có thỏa thuận hoặc trường hợp chấm dứt Hợp đồng ở Khoản 3 Điều 5 Hợp đồng này;

– Khi thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng phải có biên bản thanh lý hợp đồng.

Đại diện Bên A                                                             Đại diện Bên B

1900.0191