Hợp đồng vận chuyển xe máy bằng xe tải

Hợp đồng vận chuyển xe máy bằng xe tải. Xe máy được vận chuyển bằng các phương tiện xe tải có cấu trúc đặc biệt theo nhiều tầng để cung cấp khả năng bảo vệ tốt nhất cho sản phẩm xe máy và cũng đảm bảo số lượng xe vận chuyển trên lần cao nhất, giảm thiểu chi phí phát sinh. Việc vận chuyển này là rất cần thiết khi nơi sản xuất, lắp ráp và địa chỉ phân phối không nằm gần nhau. Trong thỏa thuận các bên cần lưu ý tới những ghi nhận về quy cách vận chuyển, trách nhiệm và kiểm đếm hàng hóa, do xe máy là loại hàng hóa có giá trị khá lớn và rất dễ xảy ra các trường hợp không hay khi sử dụng dịch vụ vận chuyển của những đơn vị thiếu uy tín, không chuyên nghiệp.

Hợp đồng vận chuyển xe máy bằng xe tải là thỏa thuận giữa chủ sở hữu những chiếc xe máy với bên cung cấp dịch vụ vận chuyển, mà theo đó bên vận chuyển sẽ có trách nhiệm di chuyển xe máy bằng các loại xe tải chuyên dụng từ địa điểm này tới địa điểm khác hoặc từ nơi sản xuất về nơi bày bán. Hợp đồng được sử dụng khá phổ tại các đại lý, showroom kinh doanh xe gắn máy không được hỗ trợ hình thức vận chuyển từ nhà sản xuất chính hãng.

Mẫu Hợp đồng vận chuyển xe máy bằng xe tải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN XE MÁY BẰNG XE TẢI

Số:…

Căn cứ:

– Bộ luật dân sự 2015;

– Luật thương mại 2005;

– Các văn bản hướng dẫn khác;

– Nguyện vọng và ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày …, chúng tôi gồm:

A. Bên A (Bên cung cấp dịch vụ vận chuyển)

– Công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số thuế:

– Người đại diện:                                                     Chức vụ:

B. Bên B (Bên thuê vận chuyển):

– Tên

– Giới tính

– Ngày sinh

– Quê quán:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Số cmnd/cccd:

Hai bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng vận chuyển xe máy bằng xe tải với các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng vận chuyển

1. Mô tả: nhãn hiệu, kiểu dáng, màu sắc, biển số xe

2. Thông tin chi tiết: số khung, số máy, năm sản xuất, công suất, trọng lượng, kích thước

Điều 2: Thông tin vận chuyển chi tiết

1. Bên A nhận vận chuyển xe máy với các thông tin chi tiết như điều 1 cho Bên B từ địa chỉ … đến địa chỉ…;

2. Thời gian bắt đầu vận chuyển:

3. Thời gian vận chuyển dự kiến:

4. Phương tiện vận chuyển: xe tải tải trọng…    Biển số:

5. Bên B mang xe đến văn phòng đại diện của Bên A tại địa chỉ … để làm thủ tục giao xe với giấy xác nhận chi tiết tình trạng xe gửi theo mẫu dưới đây:

6. Bên A vận chuyển và đảm bảo tình trạng xe nguyên vẹn đến điểm đến tại địa chỉ … và giao hàng cho người có trách nhiệm nhận hàng do Bên B chỉ định;

7. Thông tin người nhận hàng tại điểm đến:

8. Người nhận hàng kiểm tra tình trạng xe và ký vào giấy xác nhận đã nhận xe đúng tình trạng bàn giao;

9. Trách nhiệm vận chuyển xe của Bên A bao gồm cả trách nhiệm bọc bảo vệ xe.

Điều 3: Phí vận chuyển và thanh toán

1. Phí vận chuyển trọn gói: …; phí này đã bao gồm thuế và các chi phí khác phát sinh trong quá trình vận chuyển;

2. Bên B thanh toán 100% phí vận chuyển cho bên A ngay thời điểm bàn giao xe tại văn phòng đại diện của Bên A, địa chỉ:…;

3. Phương thức thanh toán:

4. Đồng tiền thanh toán:

Điều 4: Trách nhiệm của Bên A

1. Nhận bàn giao, vận chuyển và giao xe đúng thời gian, địa điểm và đảm bảo giữ nguyên tình trạng xe được giao;

2. Chịu mọi khoản phí phát sinh trong quá trình vận chuyển;

3. Chịu trách nhiệm về những rủi ro xảy ra trong quá trình vận chuyển.

Điều 5: Trách nhiệm của Bên B

1. Thanh toán đầy đủ phí vận chuyển cho Bên A;

2. Cung cấp cho Bên A toàn bộ giấy tờ liên quan: giấy tờ xe, bảo hiểm xe, bằng lái xe, cmnd/cccd;

3. Trước khi bàn giao xe, Bên B phải rút hết xăng trong xe để đảm bảo an toàn khi vận chuyển.

Điều 6: Điều khoản giải quyết tranh chấp

1. Mọi tranh chấp phát sinh trong phạm vi hợp đồng sẽ được ưu tiên giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải;

2. Nếu không thể giải quyết bằng thương lượng, hóa giải, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết trước pháp luật.

Điều 7: Bồi thường thiệt hại

1. Bất kỳ hành vi nào của một bên gây thiệt hại đến bên còn lại thì bên gây thiệt hại có trách nhiệm bồi thường với mức phí bồi thường được tính bằng tổng những thiệt hại trực tiếp bên bị thiệt hại phải gánh chịu;

2. Hình thức phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại không áp dụng đối với các trường hợp bất khả kháng.

Điều 8: Hiệu lực và chấm dứt hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực tính từ thời điểm bên cuối cùng ký xác nhận;

2. Hiệu lực hợp đồng chấm dứt khi Bên A giao thành công chó mèo vận chuyển cho Bên B; hoặc buộc phải chấm dứt bởi trường hợp bất khả kháng hoặc theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữu một bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

1900.0191