Đơn xin lấy lương bị tạm giữ

Đơn xin lấy lương bị tạm giữ, Đơn đòi lương, Đơn yêu cầu trả lương khi bị công ty giữ lương không đúng quy định.

Trong hoạt động tại doanh nghiệp, trong một số trường hợp, doanh nghiệp tạm giữ lương của nhân viên. Sau khi hết thời hạn hoặc hết lý do tạm giữ lương hay người lao động lâm vào cảnh khó khăn cần sử dụng đến số tiền lương bị tạm giữ thì cần yêu cầu công ty trả lại tiền lương. Mẫu Đơn xin lấy lương bị tạm giữ có thể được viết như sau:

Mẫu Đơn xin lấy lương bị tạm giữ

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày …. tháng…. năm 2018

ĐƠN XIN LẤY LƯƠNG BỊ TẠM GIỮ

Kính gửi:  Ban giám đốc công ty………

Tôi là: …………………….

Mã số: …………….. Hợp đồng lao động số ………

Chức vụ: ………………..

Phòng ban: ………………

Đơn vị làm việc: ………………

Tôi xin trình bày với quý ông/bà một việc như sau:

Ngày… tháng…. năm….., Công ty có quyết định tạm giữ lương tháng….. của tôi vì lý do….. (trình bày lý do bị tạm giữ).

Nay, đã hết thời gian tạm giữ lương/hết lý do bị tạm giữ hoặc vì lý do hoàn cảnh khó khăn ( trình bày cụ thể), tôi mong muốn nhận lại tiền lương đã bị tạm giữ, cụ thể là……… VNĐ (số tiền bị giữ) cùng với lương tháng…. năm 2018 sắp tới.

Tôi gửi kèm đơn này là những căn cứ chứng minh cho sự khó khăn của mình, kính đề nghị công ty xem xét, cân nhắc và trả lại cho tôi số tiền lương đã giữ của tôi để tôi có thể vượt qua khó khăn này và tiếp tục làm việc, cống hiến cho công ty.

Kính mong Ban giám đốc công ty, Phòng Nhân sự, Phòng Kế toán, Phòng Kế hoạch xem xét, chấp thuận yêu cầu này của tôi. Tôi xin trân thành cảm ơn.

Người viết đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191