Công văn cam kết bảo hành

Công văn cam kết bảo hành, văn bản cam kết trách nhiệm bảo hành, thời gian bảo hành theo thỏa thuận.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn cam kết bảo hành


Công văn cam kết bảo hành là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng khi có muốn cam kết bảo hành với đối tác hoặc với khách hàng của mình.

CÔNG TY CỔ PHẦN…

PHÒNG KHÁCH HÀNG   

_________

Số: …/CV-….

V/v: Cam kết bảo hành    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

………….., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN CAM KẾT BẢO HÀNH

Kính gửi:  CÔNG TY TNHH ….. địa chỉ:……

Sau khi nhận được công văn số…/CV-… ngày … tháng … năm … từ quý công ty về yêu cầu bảo hành đối với sản phẩm ……………… mà quý công ty đã mua từ công ty chúng tôi thông qua Hợp đồng mua bán số ….. đã được ký kết giữa hai bên ngày … tháng … năm …

Chúng tôi đã nắm được thông tin về phần sản phẩm cần được bảo hành. Công ty chúng tôi sẽ có chuyên viên đến trụ sở của quý công ty để tiến hành bảo hành cho sản phẩm vào ngày … tháng … năm …

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý Công ty.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT, KH.

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191