Công văn từ chối hợp tác

Công văn từ chối hợp tác thường hay được sử dụng trong môi trường quan hệ giữa các đơn vị doanh nghiệp, hy hữu cũng có thể được sử dụng bởi các cá nhân có nhu cầu tương tự.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn từ chối hợp tác

Công văn từ chối hợp tác là văn bản được các tổ chức, cá nhân sử dụng để từ chối hợp tác với chủ thể khác.


Tên cơ quan đơn vị

Số:…./……..

V/v: Từ chối hợp tác với Công ty………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

……….., ngày … tháng … năm…… 

CÔNG VĂN TỪ CHỐI HỢP TÁC

Kính gửi: – Công ty……….

                                                           – Ông(Bà)……. – Giám đốc Công ty ……..

          – Căn cứ yêu cầu hợp tác số…. ngày…./…./……. của Công ty…………………

Tên Công ty:…………………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………….

Mã số thuế/GCNĐKDN:……………………. cấp ngày……/…../…….. bởi ………………….

Số điện thoại:……………………………. Số Fax:………………………….

Được đại diện bởi:

Ông: …………………………

Chức vụ:…………………………

CMND số : ……………. Ngày cấp : ……………….. Tại : ………………………….

Ngày sinh : ………………

Địa chỉ thường trú : ………………

Tôi xin trình bày sự việc sau:

………………………………

(Phần này cần trình bày thời gian nhận được yêu cầu hợp tác, được yêu cầu hợp tác về việc gì và lí do từ chối hợp tác.

Ví dụ: Ngày…tháng…năm… Công ty tôi đã nhận được yêu cầu hợp tác của Công ty TNHH Luật XYZ giải quyết vụ việc của ông……………………………………….

Sau khi nhận được yêu cầu, văn phòng luật sư ABC đã cân nhắc các công việc hiện tại ở văn phòng cũng như sắp xếp nhân sự. Tuy nhiên, do một số lý do sau: …………………………………………., Công ty tôi đã ra quyết định từ chối yêu cầu hợp tác của Công ty TNHH Luật XYZ theo Quyết định số….. ngày …/…./….. của……………)

Vì vậy, công ty tôi làm công văn này để trả lời yêu cầu hợp tác của Quý Công ty với nội dung trả lời là từ chối yêu cầu hợp tác của Quý Công ty và mong rằng sẽ có cơ hội hợp tác với Quý công ty trong thời gian sắp tới và hai bên có thể trở thành đối tác lâu dài sau này!

Thay mặt Công ty………………, tôi xin chân thành cám ơn sự thiện chí của Quý Công ty.

Nơi nhận:

– Công ty……;

– Lưu:…………

TM. CÔNG TY……………

GIÁM ĐỐC/…..

(Đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

1900.0191