Đơn xin miễn coi thi tốt nghiệp

Đơn xin miễn coi thi tốt nghiệp, đơn xin không coi thi, đơn xin rút khỏi ban giám thị.

Đơn xin miễn coi thi tốt nghiệp là mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp các thầy giáo, cô giáo có nhu cầu xin miễn coi thi tốt nghiệp. Văn bản này được các thầy giáo, cô giáo viết và gửi đến cơ quan quản lý giáo dục (Sở Giáo dục – Đào tạo), Ban giám hiệu trường học và tổ chuyên môn nơi họ đang công tác.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin miễn coi thi tốt nghiệp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

………………, ngày…tháng…năm ….

ĐƠN XIN MIỄN COI THI TỐT NGHIỆP

  • Căn cứ vào nhu cầu thực tế của bản thân;

Kính gửi: – Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh/ thành phố …………………..;

– Ban giám hiệu Trường THPT ……………………………………..;

– Tổ:………………………………………………………………………………

Tôi là:…………………………………………… Sinh ngày :……………………………

CMND số: …………………….. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:……………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………….

Hiện tại, tôi đang là giáo viên dạy môn …………….. tại tổ ………………, trường THPT ……………………………..

Tôi làm đơn này, xin trình bày một việc như sau: (Trình bày lý do cụ thể xin nghỉ không coi thi, chẳng hạn như bận việc riêng hoặc đang mang thai sức khỏe không đảm bảo….)

(Ví dụ: Theo kế hoạch của Sở giáo dục – đào tạo tỉnh/ thành phố ………………….. và trường THPT …………….., tháng … là thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 20… – 20…. Thời điểm đó tôi đang mang thai ở tháng thứ 6, sức khỏe yếu, không đảm bảo để thực hiện coi thi. Vì vậy, tôi viết đơn này, kính mong Tổ …., Ban giám hiệu trường THPT ……………. và Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh/ thành phố …………….  xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ để tôi được nghỉ và không tham gia coi thi trong kỳ thi tốt nghiệp năm học 20… – 20…

Tôi xin chân thành cảm ơn.                                               

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191