Đơn xin miễn dân quân tự vệ

Đơn xin miễn tham gia dân quân tự vệ tại địa phương.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin miễn dân quân tự vệ


Dân quân tự vệ là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh. Độ tuổi tham gia dân quân tự vệ: với công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia dân quân tự vệ thì có thể đến 50 tuổi đối với nam, đến 45 tuổi đối với nữ. Về vấn đề miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt trong thời bình được quy định cụ thể trong Điều 12 Luật Dân quân tự vệ 2009. Khi thuộc diện miễn thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ và có nhu cầu xin miễn, á nhân làm đơn xin miễn thực hiện nghĩa vụ dân sự.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————– 

………………., ngày … tháng … năm ….

ĐƠN XIN MIỄN NGHĨA VỤ DÂN QUÂN TỰ VỆ

  • Căn cứ quy định tại luật Dân quân tự vệ năm 2009;
  • Căn cứ ….;

             Kính gửi: – Chủ tịch UBND xã/ phường/thị trấn……………

– Ban Chỉ huy quân sự xã/ phường/thị trấn……………………………..

Tôi là: …………………………………………………. Sinh năm: …………………………….

CMND/Căn cước công dân số: ………………………………………………………………

Cấp ngày: ……………………………………………  Nơi cấp: ……………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này xin trình bày về việc xin miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ.

Trình bày cụ thể lý do xin miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ.

(Ví dụ: Tôi đang sinh sống tại ……………………………………………………. Tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ……. đã tổ chức đăng ký dân quân tự vệ cho công dân trên địa bàn xã. Bản thân tôi có bố là liệt sĩ. Theo như quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 12 luật Dân quân tự vệ năm 2009, tôi thuộc trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. )

Vì vậy, tôi làm đơn này, kính đề nghị các Quý cơ quan xem xét giải quyết và chấp thuận để tôi được miễn thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!            

 Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191