Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu

Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu, hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hoá. Đã từ lâu, việc xuất nhập khẩu hàng hoá được coi là một trong những phương thức giao thương hiệu quả đem lại sự cải thiện tích cực cho sự phát triển kinh tế các quốc gia.

Các rào cản trong việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá, các quy định về thuế, điều kiện ngày càng được cải thiện nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho việc giao lưu hàng hoá. Bên cạnh đó các công trình giao thông, phương tiện, cơ sở an ninh cũng ngày càng được nâng cao hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh đó, dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá cũng trở lên sôi động, từ các quy mô nhỏ như đặt hàng, vận chuyển order qua các kênh mạng xã hội, sàn thương mại điện tử cho đến các quy mô lớn mang tính thường xuyên, theo quy trình bằng container, lô theo các Hợp đồng kinh tế giữa các quốc gia, công ty liên quốc gia.

1. Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu là gì

Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu là văn bản thể hiện sự thoả thuận của các bên trong việc cung cấp và nhận cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hoá, thực phẩm, đồ may mặc,… qua biên giới giữa các quốc gia. Trong nội dung thoả thuận có thể hoặc không bao gồm việc làm hộ, khai hộ, đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý, đóng thuế và chịu trách nhiệm về hàng hoá vận chuyển theo yêu cầu của các quốc gia có liên quan.

Thông thường Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu được thực hiện bởi các công ty, đơn vị, doanh nghiệp có chức năng, ngành nghề đăng ký hoạt động phù hợp.

2. Kinh nghiệm khi sử dụng Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu

Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu không quá phức tạp về nội hàm của dịch vụ và các công việc thực hiện, tuy nhiên trong thực tế lại phát sinh tương đối nhiều trường hợp tranh chấp tới từ các sự cố chưa được tiên lượng trước như sự hợp pháp của hàng hoá, mức thuế, phí phát sinh, các quy định lúc bấy giờ của nước nhận hàng hay những thoả thuận về bồi thường trong bối cảnh khách quan.

Vì những lẽ đó, trong hoàn cảnh nhất định, các bên cần có sự điều chỉnh phù hợp trong Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu nếu các hàng hoá là đối tượng dịch vụ có tính đặc thù như dễ hư hỏng, điều kiện bảo quản đặc biệt, giá trị lớn, tính nguyện vẹn, giám sát, điểm tập kết cũng như những thoả thuận về bàn giao, đối chiếu, ghi nhận sai xót, hư hỏng, trách nhiệm các bên.

3. Mẫu Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU

Số:…./…..

 • Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/L-QH11 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
 • Căn cứ Luật Hải Quan  54/2014/QH13 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
 • Căn cứ nghị định 187/2013/NĐ-CP của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. ……………………………

Địa chỉ: ……………………………………………                                              

Điện thoại: …………………… – Fax: …………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: ……

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: ………

Bên B. ………………………

Địa chỉ: …………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế…………………….                                                   

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: ……

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: ………

Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu:

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Bên A đồng ý sử dụng dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói của bên B

 1. Dịch vụ Bao gồm:
  1. Làm thủ tục thông qua lô hàng
  1. Vận tải hàng về trạm hải quan
  1. Kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu
  1. Kê khai giấy nhưng nhận xuất xứ %
  1. Vận chuyển hàng hóa về kho
   1. Tên hàng hóa
    1. Nhà sản xuất
    1. Số lượng và số sản xuất hàng hoa s
    1. Chất lượng cam kết
    1. Đóng gói : phù hợp với phương thức vận tải (đường biển, đường hàng không …), phù hợp với hàng, có chức năng bảo đảm chất lượng hàng hóa trong quá trình vạn chuyển và phù hợp với quy định về bao bì đóng gói của nước xuất khẩu cũng như nước nhập khẩu

Điều 2: cách thức thực hiên

Bên B phải thực hiện các việc trong quá trình bên A sử dụng dịch vụ xuất nhập khẩu của bên B như sau:

 • Làm thủ tục thông qua lô hàng
 • Tiếp nhận hồ sơ đã hoàn thiện đầy đủ từ bên A (chứng từ xuất nhập khẩu. nghĩa vụ đóng thuế, tổng số tiền thuế)
 • Đăng ký làm thủ tục kiểm ta chuyên ngành đối với những lô hàng trong mục  phải kiểm tra chuyên ngành, khai báo tờ khai hải quan xuất nhập khẩu
 • Liên hệ hãng tàu
 • Tiến hành trình hồ sơ xuất nhập khẩu cùng với tờ khai hải quan tại cơ quan hải quan cửa khẩu xuất nhập khẩu
 • Kiểm tra lô hàng nếu được yeu cầu
 • Thông quan lô hàng, xếp phương tiện vận chuyển chuyên chở
 • Hoàn thiện thủ tục và trả hồ sơ về cho bên A
 • Vận tải hàng về trạm hải quan: Cung cấp đầy đủ dịch vụ vận tải quốc tế bao gồm cả vận tải quốc tế biển và vận tải quốc tế đường hàng không, chịu trách nhiệm toàn bộ cho quá trình vận chuyển quốc tế để lô hàng được giao từ kho người bán đến kho người mua
 • Kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu: Đối với các lô hàng nằm trong diện phải là thủ tục kiểm ta chueyen ngành sẽ theo quy định của pháp luật : bên B chịu trác nhiệm xin giấy phép nhập khẩu, tiến hành kiểm tra chất lượng, kiểm ta thực vật, kiểm dịch động vật,…
 • Kê khai giấy nhưng nhận xuất xứ % :xác định mẫu C/O chinh xác, được áp dụng riêng cho từng trường hợp khác nhau, xác định tính hợp pháp của giấy chứng nhận xuất xứ,
 • Vận chuyển hàng hóa về kho: Với các lô hàng nguyên container hay hàng lẻ, bên B hỗ trợ dịch vụ vận chuyển nội địa linh hoạt, sẵn sàng kết hợp các phương thức vận chuyển với nhau để tối ưu chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.    

Điều 3: giá trị Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu và phương thức thanh toán

 1. Bên A đồng ý sử dụng dịch vụ của bên B với giá trị Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu
  1. Thuế, phí, lệ phí
 2. Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 3. Hình thức thanh toán: thanh toán 2 lần

Bên A thanh toán cho bên B 50% giá trị hợp đồng ngay sau khi kí kết hợp đồng này, phần còn lại sẽ được thanh toán bằng phương thức thư tin dụng không hủy ngang có xác nhận

 • Cách thức thanh toán : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho         

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:                           

 • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

 • Thời hạn thanh toán
 • Trường hợp chậm thanh toán trong trường hợp bên A chậm thanh toán cho bên B thì phải chịu lãi chậm trả tương đương với ……%/ngày trên số tiền chậm trả

Điều 4: quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

 • Quyền và nghĩa vụ của bên A
 • Yêu cầu bên B thực hiện công việc đúng như thỏa thuận về thời gian địa diểm và các nội dung khác mà hai bên đã thỏa thuạn
 • Bên A có quyền nhận được báo cáo công việc mà bên B đã thực hiện
 • Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu và yêu cầu bồi thuwofg thiệt hại nếu bên B vi phạm nghĩa vụ. Khi đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì bên A phải báo trước cho bên B trong vòng ………. Ngày
 • Trong trường hợp chất lượng và số lượng dịch vụ không đạt được như thỏa thuận hoặc không hoàn thành đúng thời hạn do lỗi của bên B thì bên A có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại
 • Bên A phải cung cấp cho bên B thông tin cần thiết để bên B thwujc hiện công việc
 • Bên A phải thanh toán tiền công cho bên B theo đúng thời gian thỏa thụận.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên B
 • Bên B có quyền yêu cầu bên A phải cung cấp phương tiện để thực hiện dịch vụ vì lợi ích của bên thuê dịch vụ
 • Bên B được phép thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên A mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên A, nhưng phải báo cho bên A biết
 • Được bên A thanh toán đúng như thỏa thuận
 • Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện dịch vụ và yêu cầu bồi thường thiệt, nếu bên A không thực hiện nghĩa vụ của  mình hoặc thực hiện không đúng như nghĩa vụ cam kết
 • Bên B có nghĩa vụ bảo quản và giao lại cho eben A tài liệu và phương tiện sau khi hoàn thành dịch vụ
 • Giữ bí mật thông tin của bên A trong quá trình thực hiện dịch vụ. Bên B phải bồi thường thiệt hại cho bên B nếu làm lộ mí mật thông tin, hư hỏng tài liệu được giao để làm dịch vụ (điều khoản có lợi cho bên A)

Điều 5: tranh chấp và giải quyết tranh chấp

 • Trường hợp giá cả vạn chuyển có sự biến động chênh lệch từ ….% so với giá ghi trong hợp đồng, cá bên phải thỏa thuận với nhau về giá cả chênh lệch so với giá ghi trong hợp đồng
 • Trong quá trình thực hiện Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giả i quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng đôi bên cùng có lợi. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải ít nhất …..lần trong vòng …….tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.
 • Trong trường hợp tranh chấp không thỏa thuận được sẽ được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài thương mại hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật nước Công hòa xã hội Chủ nghĩa việt nam.
 • Quyết định của Tòa án sẽ mang tính chung thẩm và có giá trị ràng buộc các Bên thi hành. Trong thời gian Tòa án thụ lý và chưa đưa ra phán quyết, các Bên vẫn phải tiếp tục thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theoquy định của hợp đồng này .

Điều 6: trường hợp bất khả kháng

 • Bất kỳ việc không thực hiện hay chậm trễ thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu này là do ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện bất khả kháng nêu trên đều không bị coi là vi phạm Hợp đồng.
 • Trong vòng……… ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị tác động bởi sự kiện bất khả kháng phải gửi thông báo bằng văn bản cho bên kia biết. Đồng thời tìm mọi biện pháp để hạn chế và khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây nên trong phạm vi và khả năng cho phép. Hợp đồng sẽ được các bên tiếp tục thực hiện sau khi sự kiện bất khả kháng không còn hoặc đã được khắc phục xong.

Điều 7: phạt vi phạm Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu và Bồi thường thiệt hại

 • Nếu bên A hoặc bên B vi phạm một trong những quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận của Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu này thì sẽ phải chịu  phạt vi phạm
  • lần 1 số tiền là
  • lần 2 số tiền là
 • Nếu một bên vi phạm từ 3 lần trở lên thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên còn lại phải bồi thường toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên còn lại
 • Những trường hợp chậm trả của phạt vi phạm thì số tiền chậm trả sẽ được tính theo lãi suất của bộ luật dân sự 2015
 • Trường hợp hợp đồng chấm dứt do vi phạm thì bên bị vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên vi phạm tương ứng với giá trị của hợp đồng bị thiệt hại

Điều 8: chấm dứt hợp đồng

 • Hợp đồng có thể chấm dứt trong các trường hợp sau đây
 • Theo thỏa thuận của hai bên
 • do bất khả kháng
 • sau khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng và không gia hạn thêm
 • theo quy định của pháp luật
 • Một Bên được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng phải thông báo cho Bên còn lại ba mươi (30) ngày. Nếu việc chấm dứt Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu của một Bên không do lỗi của Bên còn lại và gây tổn thất, thiệt hại cho Bên còn lại thì Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho Bên còn lại.
 • Trường hợp một Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên còn lại thì Bên còn lại phải bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng.
 • Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu trước hạn vì bất cứ lý do gì, hai Bên có nghĩa vụ tiến hành thanh lý bằng việc lập Biên bản thanh lý để xác nhận chấm dứt mọi quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại Hợp đồng này.
 • Bất kể Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp nào, Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các chi phí cho Bên B đến thời điểm Hợp đồng chấm dứt.
 • Các khoản phạt và bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ thanh toán của bất kỳ Bên nào đối với Bên còn lại phải được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu

Điều 9: điều khoản chung

 • Mọi vấn đề khác liên quan đến Hợp đồng này mà không được quy định trong Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu này sẽ được Các Bên giải quyết dựa trên những quy định tương ứng của pháp Luật điều chỉnh Hợp đồng này
 • Mọi sửa đổi của Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được Các Bên nhất trí bằng văn bản trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..
 • Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng .
 • Hợp đồng này được kí tại ….
 • Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.
 • Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.
 • Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..      
Bên ABên B

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

1900.0191