Tờ trình xin kinh phí 1/6

Tờ trình xin kinh phí 1/6 là văn bản của các cá nhân, tổ chức, đơn vị mong muốn gửi lên cơ quan cấp trên nhằm đề đạt nguyện vọng xin hỗ trợ kinh phí để tổ chức chương trình cho trẻ em vào ngày 1/6 hàng năm.

Mẫu Tờ trình xin kinh phí 1/6


CÂU LẠC BỘ…………..

Số:……../……………………

V/v: Xin kinh phí 1/6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……., ngày……tháng……năm……

TỜ TRÌNH XIN KINH PHÍ 1/6

Kính gửi: Lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố……………………

Hưởng ứng ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, câu lạc bộ……………..lên kế hoạch tổ chức sinh hoạt Tết thiếu nhi cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố. Với mục đích tạo điều kiện cho các em được đón một cái tết vui vẻ, đầm ấm, giúp các em thoát khỏi mặc cảm, tự tin hơn, dễ dàng hòa nhập cộng đồng và biết vươn lên trong cuộc sống.

Câu lạc bộ đề nghị Lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố………………tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình Tết thiếu nhi như sau:

  1. Vật dụng, quà sử dụng trong trò chơi……………..VNĐ
  2. Vật dụng trang trí sân khấu, hỗ trợ phụ kiện cho các tiết mục……………….. VNĐ
  3. Bánh kẹo, quà cho các em………………VNĐ
  4. Ăn trưa cho các em…………………..VNĐ
  5. Chi phí phát sinh khác …………….. VNĐ

Tổng mức kinh phí là:………… (Bằng chữ:…….)

Kính mong Lãnh đạo trung tâm tạo điều kiện để các thành viên CLB có thể hoàn thành kế hoạch một cách tốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191