Mẫu Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 4: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGBan hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu … Đọc tiếp

Tờ trình yêu cầu lắp đặt Camera

Tờ trình yêu cầu được lắp đặt Camera tại khu vực cơ quan hoặc phòng làm việc để có thể đảm bảo an ninh, các nhu cầu khác cũng như có thể giám sát, theo sát công việc tiến độ hàng ngày khi không trực tiếp có mặt. Sơ lược Tờ trình yêu cầu lắp … Đọc tiếp

Tờ trình xin kinh phí học tập kinh nghiệm

Tờ trình xin kinh phí học tập kinh nghiệm : văn bản được các đơn vị cơ quan , tổ chức lập ra để trình về việc xin kinh phí sử dụng vào việc đi học tập kinh nghiệm Mẫu Tờ trình xin kinh phí học tập kinh nghiệm TÊN CƠ QUAN …….Số : …/….. … Đọc tiếp

Toàn bộ điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014 ( Phần 4 )

45/ Thành viên là cá nhân bị tạm giam, bị kết án tù hay bị tước quyền hành nghề có thể ủy quyền cho người khác tham gia Hội đồng thành viên công ty. Đó là quy định mới tại Luật doanh nghiệp 2014 về Hội đồng thành viên. Cụ thể: Trường hợp cá nhân … Đọc tiếp

Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) – Một số vấn đề cần bàn luận

Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) – Một số vấn đề cần bàn luận 12/03/2014 Ngày 29 tháng 11 năm 2006, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật Công chứng. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế về công chứng ở nước … Đọc tiếp

Tờ trình tổ chức trung thu

Tờ trình tổ chức trung thu là văn bản của cá nhân/ tổ chức muốn tổ chức một sự kiện/ chương trình/ cuộc thi nhân dịp trung thu, tờ trình này được gửi đến bộ phận trong cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền giải quyết và phê duyệt, cụ thể trong trường hợp sau … Đọc tiếp

Tờ trình duyệt kinh phí

Tờ trình duyệt kinh phí là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo gửi đến bộ phận có thẩm quyền giải quyết, phê duyệt việc đề xuất kinh phí để xây dựng, lắp đặt hoặc thực hiện một công việc nào đó nhằm phục vụ lợi ích của cơ quan/ tổ chức đó, cụ … Đọc tiếp

Tờ trình dự trù kinh phí

Tờ trình dự trù kinh phí là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo gửi đến bộ phận có thẩm quyền giải quyết, phê duyệt việc dự trù kinh phí để xây dựng, lắp đặt hoặc thực hiện một công việc nào đó nhằm phục vụ lợi ích của cơ quan/ tổ chức đó, … Đọc tiếp

Tờ trình kiến nghị nâng cấp xe nâng hàng hóa

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Tờ trình kiến nghị nâng cấp xe nâng hàng hóa CÔNG TY X   TRƯỞNG KHO A Số: …/… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …, ngày… tháng… năm… TỜ TRÌNH KIẾN NGHỊ … Đọc tiếp

Tờ trình xin tăng lương thưởng cán bộ

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Tờ trình xin tăng lương thưởng cán bộ CÔNG TY X   PHÒNG… Số: …/… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …, ngày… tháng… năm… TỜ TRÌNH XIN TĂNG LƯƠNG THƯỞNG CHO CÁN … Đọc tiếp

Tờ trình xin tổ chức văn nghệ giao lưu

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Tờ trình xin tổ chức văn nghệ giao lưu CÔNG TY X   PHÒNG NHÂN SỰ Số: …/… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …, ngày… tháng… năm… TỜ TRÌNH XIN TỔ CHỨC … Đọc tiếp

Tờ trình tổ chức ngày 8/3

Tờ trình tổ chức ngày 8/3 là văn bản của cá nhân/ tổ chức muốn tổ chức một sự kiện/ chương trình/ cuộc thi nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8/3, tờ trình này được gửi đến bộ phận trong cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền giải quyết và phê duyệt, cụ … Đọc tiếp

Tờ trình tổ chức hội nghị khách hàng

Tờ trình tổ chức hội nghị khách hàng là văn bản của cá nhân/ tổ chức muốn tổ chức một hội nghị khách hàng để phục vụ một công việc/ lợi ích nào đó gửi lên cấp trên/ đơn vị cho phép tổ chức hội nghị, cụ thể trong trường hợp sau đây: Mẫu Tờ … Đọc tiếp

Tờ trình về việc mua quà chúc xuân cơ quan

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Tờ trình về việc mua quà chúc xuân cơ quan Tờ trình về việc mua quà chúc xuân cơ quan là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là cấp … Đọc tiếp

Tờ trình tổ chức hội nghị

Tờ trình tổ chức hội nghị là văn bản của cá nhân/ tổ chức muốn tổ chức một hội nghị để phục vụ một công việc/ lợi ích nào đó gửi lên cấp trên/ đơn vị cho phép tổ chức hội nghị, cụ thể trong trường hợp sau đây: Mẫu Tờ trình tổ chức hội … Đọc tiếp

Tờ trình tổ chức giải bóng đá

Tờ trình tổ chức giải bóng đá là văn bản của cá nhân/ tổ chức có nguyện vọng tổ chức giải bóng đá trình lên cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, phê duyệt trước khi giải bóng đá được tổ chức, cụ thể trong trường hợp sau đây: Mẫu Tờ trình tổ … Đọc tiếp

Tờ trình đề nghị phát hành thêm cổ phiếu

Tờ trình đề nghi phát hành thêm cổ phiếu : văn bản được Hôi động quản trị của Công ty trình lên Đại hộ đồng cổ đông của Công ty nhằm đề xuất phát hành thêm cổ phiếu phục vụ cho hoạt động của Công ty . Mẫu Tờ trình đề nghị phát hành thêm … Đọc tiếp

Tờ trình nâng lương vượt khung

Tờ trình nâng lương vượt khung là văn bản của cá nhân công tác/ làm việc tại các cơ quan/ tổ chức trình/ đề xuất lên cấp trên để yêu cầu xem xét, quyết định phê duyệt những cá nhân đáp ứng đủ điều kiện nâng lương vượt khung theo quy định, cụ thể trong … Đọc tiếp

Tờ trình nâng lương giáo viên

Tờ trình nâng lương giáo viên là văn bản của cá nhân công tác/ làm việc tại các đơn vị giáo dục/ dạy nghề trình lên cấp trên danh sách các giáo viên đáp ứng đủ điều kiện để được nâng lương, cụ thể trong trường hợp sau đây: Mẫu Tờ trình nâng lương giáo … Đọc tiếp

Tờ trình xin ra quyết định nghỉ hưu

Tờ trình xin ra quyết định nghỉ hưu là văn bản của cá nhân (người đứng đầu cơ quan, tổ chức) trình xin cấp trên trực tiếp (người có quyền ra quyết định nghỉ hưu) trình xin việc ra quyết định nghỉ hưu với người có đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của … Đọc tiếp

1900.0191