Trang chủ - Tờ trình

Tờ trình

Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hợp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hợp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 07/04/2009 Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh …

Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hợp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Read More »

Tờ trình khác công văn chỗ nào

Tờ trình khác công văn chỗ nào, phân tích, khái niệm giữa tờ trình và công văn, căn cứ pháp lý. Tờ trình khác công văn chỗ nào? Tờ trình và công văn đều là văn bản nội bộ của cơ quan, vậy có điểm gì để phân biệt được nó để dùng cho đúng …

Tờ trình khác công văn chỗ nào Read More »

Chức năng của văn bản quản lý nhà nước

Chức năng của văn bản quản lý nhà nước, những chức năng cơ bản nhất, thông tin, quản lý, pháp lý, thống kê, xã hội, lịch sử… 1) Chức năng thông tin của văn bản quản lý nhà nhà nước: Là chức năng cơ bản nhất , bao gồm việc ghi lại các thông tin …

Chức năng của văn bản quản lý nhà nước Read More »

Công văn là gì, các loại công văn văn bản không có tên loại

Công văn là gì, khái niệm công văn, có những loại công văn nào, văn bản không có tên loại là gì, có những hình thức nào? Công văn là gì, các loại công văn văn bản không có tên loại Tại sao công văn là văn bản không có tên loại? có những loại …

Công văn là gì, các loại công văn văn bản không có tên loại Read More »

Mẫu Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Mẫu Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại địa phương (theo mẫu quy định). PHỤ LỤC III: Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính …

Mẫu Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Read More »

Mẫu Công văn Chấp thuận chủ trương đầu tư

Mẫu Công văn Chấp thuận chủ trương đầu tư theo PHỤ LỤC 1 (MẪU 2): Công văn V/v Chấp thuận chủ trương đầu tư. Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở …

Mẫu Công văn Chấp thuận chủ trương đầu tư Read More »

Mẫu Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 3: TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGBan hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp …

Mẫu Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Read More »

Mẫu Tờ trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở có từ 2.500 căn nhà trở lên

Mẫu Tờ trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở có từ 2.500 căn nhà trở lên Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Phụ lục 8: Mẫu Tờ trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở của chủ đầu …

Mẫu Tờ trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở có từ 2.500 căn nhà trở lên Read More »

Phân biệt sự giống và khác nhau giữa thông báo, chỉ thị, tờ trình và biên bản

Phân biệt sự giống và khác nhau giữa thông báo, chỉ thị, tờ trình và biên bản? Khái niệm, quy định? Luật sư Tư vấn Luật hành chính – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam …

Phân biệt sự giống và khác nhau giữa thông báo, chỉ thị, tờ trình và biên bản Read More »

Mẫu Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình

PHỤ LỤC SỐ 3: TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ – KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) PHỤ LỤC SỐ 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) (Tên …

Mẫu Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình Read More »

Tờ trình xin hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng

Tờ trình xin hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng là văn bản của cá nhân (thông thường là trưởng phòng văn thư, trưởng phòng vật tư tùy thuộc vào việc phân chia các phòng ban trong cơ quan/công ty) của cơ quan/công ty trình xin ban giám đốc, ban lãnh đạo của …

Tờ trình xin hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng Read More »

Tờ trình đề nghị thanh lý tài sản

Tờ trình đề nghị thanh lý tài sản là văn bản được soạn thảo bởi cá nhân tổ chức gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cấp lãnh đạo, công ty mẹ để giải quyết, phê chuẩn về việc cho phép thanh lý tài sản cho tổ chức/doanh nghiệp đó. Trong quá …

Tờ trình đề nghị thanh lý tài sản Read More »

Tờ trình xin bổ sung nhân sự

Tờ trình xin bổ sung nhân sự là văn bản của cá nhân/tổ chức dùng để đề xuất với cấp trên, đơn vị chủ quản (hoặc cơ quan chức năng) về vấn đề xin bổ sung thêm nhân sự nhằm mục đích được xem xét và phê duyệt, cụ thể trong trường hợp sau đây. …

Tờ trình xin bổ sung nhân sự Read More »

Tờ trình xin kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn

Tờ trình xin kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn là văn bản được cấp dưới gửi lên cho cấp trên nhằm chứng minh sự cấp thiết của việc xây dựng đường nông thôn và xin hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn từ ngân sách hoặc nguồn vốn …

Tờ trình xin kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn Read More »

Tờ trình xin kinh phí mua quà tết

Tờ trình xin kinh phí mua quà tết gửi tới cơ quan chủ quản về việc trích kinh phí mua quà tết cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trực thuộc đơn vị. Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Tờ trình xin kinh phí mua …

Tờ trình xin kinh phí mua quà tết Read More »

Tờ trình đề nghị tăng lương

Tờ trình đề nghị tăng lương là văn bản của cá nhâ/ tổ chức gửi đến bộ phận có thẩm quyền hoặc công ty mẹ yêu cầu giải quyết việc xét tăng lương cho cá nhân (đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) được đề xuất, cụ thể trong trường …

Tờ trình đề nghị tăng lương Read More »

Tờ trình đề nghị đánh giá xếp loại

Tờ trình đề nghị đánh giá xếp loại là văn bản do cá nhân/ tổ chức soạn thảo gửi đến cá nhân/cơ quan cấp trên có thẩm quyền giải quyết xem xét, thực hiện việc đánh giá xếp loại cho cá nhân/tập thể được đề xuất, cụ thể trong trường hợp sau đây: Mẫu Tờ …

Tờ trình đề nghị đánh giá xếp loại Read More »

Mẫu Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 4: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGBan hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu …

Mẫu Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Read More »

1900.0191