Đơn xin xác nhận tạm trú cho con đi học

Đơn xin xác nhận tạm trú cho con đi học là một dạng đơn từ, văn bản này được sử dụng khi nào, có những lưu ý gì.

Đơn xin xác nhận tạm trú cho con đi học
Đơn xin xác nhận tạm trú cho con đi học

Định nghĩa Đơn xin xác nhận tạm trú cho con

Đơn xin xác nhận tạm trú cho con là đơn được sử dụng khi bạn đang cần làm thủ tục hành chính cho mình hoặc gia đình có yêu cầu xác nhận thông tin tạm trú

Đơn xin xác nhận tạm trú cho con dùng để làm gì

Để thực hiện xin học, nhập học cho con trái tuyến hay tại các ngôi trường có vị trí thuận lợi với nơi sinh sống. Phụ huynh học sinh, bố mẹ, người đại diện, người giám hộ hợp pháp cần cung cấp được Xác nhận tạm trú cho con do Công an địa phương cấp, đính kèm vào hồ sơ xin nhập học.

Đơn được xác nhận dựa trên dữ liệu quản lý của Công an địa phương và tình trạng cư trú thực tế của người dân. Người thực hiện thủ tục cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ chứng minh khi đi xin xác nhận.

Hồ sơ xin xác nhận tạm trú cho con

Hồ sơ nộp tại Cơ quan Công an cấp phường/xã nơi cư trú bao gồm:

  • Đơn xin xác nhận tạm trú;
  • Sổ hộ khẩu;
  • Hợp đồng thuê nhà/Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân của người làm thủ tục;
  • Giấy khai sinh của con;

Mẫu Đơn xin xác nhận tạm trú cho con đi học

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ CHO CON ĐI HỌC

Số: ……/ĐXXNTTCCĐH

Kính gửi: Công an phường……..

Căn cứ Luật cư trú năm 2006

Tôi tên là: Nguyễn Văn A                          Ngày sinh:

Số CMND  :……………………………… Nơi cấp:…………………….. Ngày cấp:……………..

Hộ khẩu thường trú :……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại :……………………………………………………………………………………………

Nội dung đơn:

Từ ngày….tháng….năm….đến ngày ….tháng….năm gia đình tôi sinh sống ở….Sau đó gia đình  tôi có chuyển đến chỗ ở hiện tại là ….. từ ngày…. tháng….năm….để phát triển kinh tế. Hiện tại để thuận tiện cho con tôi đi học con tôi trên địa bàn tạm trú thì cần phải có xác nhận tạm trú nơi gia đình tôi đang sinh sống.

Do đó căn cứ vào khoản 1 Điều 30 Luật cư trú  về Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp Sổ tạm trú.

 Tôi mong muốn  Công An Phường…………..…….xác nhận cho gia đình tôi vẫn đang lưu trú tại địa phương từ tháng…….. năm ………… đến nay để con tôi có thể đi học thuận tiện hơn.

Danh mục tài liệu đi kèm:

– Bản khai nhân khẩu ;

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu ;

– Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp;

– Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đăng ký thường trú.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận của Công an phường Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191