Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử: Thành lập Liên đoàn luật sư Việt Nam

Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử: Thành lập Liên đoàn luật sư Việt Nam

12/05/2009

Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử: Thành lập Liên đoàn luật sư Việt Nam
Từ ngày 10/5/2009 đến ngày 12/5/2009, Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất thành lập Liên đoàn luật sư Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, với sự tham dự của 328 đại biểu chính thức.
Đây là sự kiện chính trị – xã hội có ý nghĩa quan trọng, mốc son trong lịch sử phát triển của nghề luật sư ở Việt Nam. Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Minh Triết- Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trương Vĩnh Trọng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Uông Chu Lưu – Uỷ viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội, các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành ở Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội và đại diện một số ban, ngành ở địa phương. 

Sau gần 03 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất đã hoàn thành các công việc sau đây:

1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam;

2. Thông qua Báo cáo chính trị, Nghị quyết của Đại hội, trong đó có phương hướng hoạt động của Liên đoàn luật sư Việt Nam, chương trình hoạt động của Liên đoàn nhiệm kỳ I.

3. Bầu Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm kỳ I, trên cơ sở đó, Hội đồng luật sư toàn quốc tiến hành bầu Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Liên đoàn luật sư Việt Nam, kết quả như sau:

– Hội đồng luật sư toàn quốc là cơ quan lãnh đạo của Liên đoàn giữa hai kỳ Đại hội gồm 92 luật sư uỷ viên, trong đó có 61 uỷ viên đương nhiên là Chủ nhiệm của các Đoàn luật sư và 31 uỷ viên được bầu.

– Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam được Hội đồng luật sư toàn quốc bầu gồm có 21 uỷ viên.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng luật sư toàn quốc và Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam, 05 luật sư có tên sau đây đã được bầu vào các chức danh Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký:

1. Luật sư Lê Thúc Anh – Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam;

2. Luật sư Nguyễn Văn Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực;

3. Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký;

4. Luật sư Phạm Hồng Hải – Phó Chủ tịch;

5. Luật sư Trương Trọng Nghĩa – Phó Chủ tịch.

Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp. Kể từ Đại hội này, Liên đoàn luật sư Việt Nam được thành lập, đánh dấu một bước phát triển mới của nghề luật sư ở Việt Nam, khẳng định sự trưởng thành và vững mạnh của đội ngũ luật sư Việt Nam, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của giới luật sư cả nước. Luật sư Việt Nam quyết tâm phấn đấu xây dựng và phát triển Liên đoàn luật sư Việt Nam vững mạnh toàn diện, góp phần thúc đẩy tổ chức, hoạt động luật sư ở Việt Nam, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của luật sư trong điều kiện đẩy mạnh cải cách tư pháp, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế của đất nước.

1900.0191