Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng [Mới 2022]

Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng, Công văn yêu cầu thanh toán công nợ, Công văn giục thanh toán nợ đúng hạn, Công văn nhắc thanh toán.

Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng là văn bản đề nghị, yêu cầu đối tác, đối phương thanh toán tiền theo hợp đồng, thỏa thuận trước đó sau khi phía bản thân đã thực hiện xong toàn bộ những nội dung thuộc phạm vi công việc nghĩa vụ của mình.

Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng
Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng

Việc chậm thanh toán có thể phát sinh nhiều mức phạt và các chế tài khác nhau tuỳ vào thoả thuận của các bên hoặc sự nghiêm trọng, xâm hại quyền lợi do hành vi chậm thanh toán gây ra.

1. Nội dung cần có trong Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng

Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng có tính chất nội bộ, bên cạnh những yêu cầu thanh toán tiền, nội dung đề nghị về thời hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm bị xử phạt nếu không thanh toán, cũng là những nội dung cần được chú trọng.

Ngoài ra còn có thể có thêm các thông tin về tài khoản thanh toán, nêu ra các quyền hợp pháp bị xâm hại, ước tính thiệt hại do việc chậm thanh toán, các công việc bên kia phải làm bên cạnh việc thanh toán hoặc các nội dung có liên quan khác.

2. Khi nào thì sử dụng Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng

Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng chỉ có thể sử dụng khi đã quá thời hạn thanh toán mà các bên đã thoả thuận trong Hợp đồng.

Hy hữu, trên thực tế, có xảy ra một số trường hợp vì lý do nào đó mà các công việc đã được hoàn thành sớm hơn dự kiến, vì thế trách nhiệm thanh toán là đã phát sinh tuy nhiên lại chưa đến thời hạn thanh toán theo thoả thuận Hợp đồng. Trong trường trường hợp này, Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng cũng được sử dụng như một văn bản có tính chất nhắc nhở, đôn đốc sự thiện chí từ đối tác.

3. Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng là căn cứ để khởi kiện

Việc chậm thanh toán nếu quá thời hạn nhiều lần, đã được Thông báo bằng Công văn đề nghị thanh toán nhưng không được trả lời hoặc không thanh toán. Bên bị vi phạm có thể làm đơn ra Toà án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu được giải quyết.

Khi đó, các Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng sẽ là căn cứ để chứng minh sự vi phạm Hợp đồng của bên có nghĩa vụ thanh toán và là cơ sở để tính toán thiệt hại, số tiền yêu cầu khởi kiện đòi.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn Hợp đồng – Gọi ngay 1900.0191

4. Mẫu Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng

CÔNG TY

…………………

—————————–

Số: ………/CVĐNTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

Hà Nội, ngày … tháng … năm 201…

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

(V/v: Thanh toán chi phí theo Hợp đồng)

Kính gửi: CÔNG TY ………………………………………………..

Dựa theo các thỏa thuận đã được xác lập tại Hợp đồng kinh tế số ………../HĐKT, ký ngày … tháng … năm 201…

Chúng tôi kính đề nghị Công ty ……………………………………… nhanh chóng thực hiện việc thanh toán toàn bộ số tiền đã ghi nhận trong Điều ….. Hợp đồng kinh tế số …………../HĐKT, để Bên chúng tôi có thể bàn giao lại máy như đã thỏa thuận, tránh việc máy sau khi được đưa về từ nhà sản xuất sẽ phải lưu tại kho công ty chúng tôi làm phát sinh thêm nhiều chi phí khác, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với những chi phí này khi đã quá thời hạn chậm thanh toán theo Hợp đồng.

Đề nghị quý công ty thanh toán theo thông tin sau:

Tài khoản ngân hàng số: ………………………………………
Tại: Ngân hàng …………………………………………………..

Chủ tài khoản: …………………………………………………….
Chi nhánh: ………………………………………………………….

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn !

                                                                            Hà Nội, ngày … tháng … năm 201…

Đại diện công ty

Giám đốc

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191