Hợp đồng cho mượn mặt bằng

Hợp đồng cho mượn mặt bằng, Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN MẶT BẰNG

Số:

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên;

Hôm nay , ngày 16 tháng 10 năm 2020, tại …. Chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN CHO MƯỢN

CÔNG TY TNHH A

Trụ sở chính:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Đại diện:

Chức vụ:

BÊN B: BÊN MƯỢN

CÔNG TY CỔ PHẦN B

Trụ sở chính:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Đại diện:

Chức vụ:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên đồng ý với các điều khoản Hợp đồng cho mượn mặt bằng sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên B có nhu cầu mượn và bên A đồng ý cho bên B mượn mặt bằng

 • Thông tin mặt bằng:
 • Địa chỉ:
 • Thời gian:
 • Mục đích: kinh doanh mặt hàng quần áo

Điều 2. Các thức thực hiện

Bên A giao các giấy tờ liên quan để xác minh tính hợp pháp của mặt bằng cho mượn

Bên A cung cấp các thông tin cần thiết về mặt bằng cho mượn để bên B biết và sử dụng hợp lý.

Hai bên tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị có sẵn.

Bên B có trách nhiệm sửa chữa nếu có hư hỏng.

Bên B được quyền cải tạo mặt bằng để phù hợp với nhu cầu của mình, tuy nhiên phải được sự đồng ý của bên A trước khi tiến hành cải tạo.

Bên B chỉ được phép sử dụng để kinh doanh theo thỏa thuận trong Hợp đồng cho mượn mặt bằng, trường hợp bên B muốn sử dụng với mục đích khác thì phải thông báo và được sự đồng ý của bên A. Bên B không được phép tàng trữ, kinh doanh hàng cấm theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên A

3.1 Quyền của bên A

– Đòi lại mặt bằng nếu có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng, tuy nhiên bên A phải báo trước 01 tháng cho bên B biết.

– Đòi lại mặt bằng nếu bên B sử dụng không đúng mục đích, không đúng cách thức đã thỏa thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của bên A

– Yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu thiệt hại do bên B gây ra.

3.2. Nghĩa vụ của bên A

– Cung cấp các thông tin cần thiết về việc sử dụng và các khiếm khuyết của mặt bằng(nếu có). Trường hợp bên A biết rõ các khiếm khuyết của mặt bằng mà không thông báo cho bên B gây thiệt hại cho bên A thì phải bồi thường (trừ những khiếm khuyết mà bên B biết hoặc phải biết)

– Thanh toán cho bên B chi phí làm gia tăng tài sản (nếu có)

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B

4.1. Quyền của bên B

– Được sử dụng mặt bằng theo đúng công dụng và mục đích thỏa thuận

– Yêu cầu bên A thanh toán chi phí làm gia tăng giá trị mặt bằng (nếu có)

– Không phải chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên của mặt bằng.

4.2 Nghĩa vụ của bên B

– Giữ gìn, bảo quản, không tự ý thay đổi tình trạng mặt bằng, nếu hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa.

– Không được cho người khác mượn lại nếu chưa có sự đồng ý của bên A

– Trả lại mặt bằng đúng thời hạn hoặc khi có yêu cầu hợp lý từ bên A

– Bồi thường thiệt hại nếu làm hư hỏng, mất mát.

Điều 5. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận Hợp đồng cho mượn mặt bằng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng cho mượn mặt bằng chấm dứt trong trường hợp:

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia trước 07 ngày.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện mang tính chất khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, lũ lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh,..và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, Khi có sự cố xảy ra, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng cũng phải có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về sự kiện bất khả kháng trong vòng 07 ngày ngay khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Nếu có tranh chấp phát sinh, hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, thỏa thuận các bên cùng có lợi. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Chi phí cho mọi hoạt động kiểm tra, xác minh, lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 9. Điều khoản chung

Hợp đồng cho mượn mặt bằng này lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng cho mượn mặt bằng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                         ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)                               (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

1900.0191