Mẫu Đơn xin thay đổi tên cho con – Biên bản họp gia đình đổi tên

Đơn xin thay đổi tên cho con, Đơn xin thay đổi tên đệm, tên gọi cho con, Đơn xin thay đổi họ cho con sau khi đã làm giấy khai sinh là nhu cầu của các bậc cha mẹ trong trường hợp qua một thời gian sử dụng, cái tên hiện tại đã gây ra một số hệ lụy, nhầm lẫn mà trước đây khi đặt tên chưa thể lường trước được.

Trong một số trường hợp, cá nhân người con cũng có thể làm đơn thể hiện quan điểm của mình về vấn đề đổi tên nếu đã có đủ năng lực hành vi và nhận thức được các trách nhiệm, tính tương quan về vấn đề này.

1. Định nghĩa Đơn xin thay đổi tên

Đơn xin thay đổi tên là văn bản trình bày ý kiến cá nhân hoặc ý kiến từ người đại diện hợp pháp của trẻ về việc mong muốn xin đổi tên họ đã và đang sử dụng. Các lý do dẫn tới nhu cầu này là rất nhiều cả khách quan, chủ quan và những lý do cá nhân thuần túy.

2. Hồ sơ xin thay đổi tên cho con

Hồ sơ xin thay đổi tên cho con bao gồm:

 • Đơn xin thay đổi tên cho con,
 • Giấy khai sinh của con,
 • Giấy Chứng minh nhân dân của bố mẹ,
 • Sổ hộ khẩu bố mẹ,
 • Các căn cứ khác có liên quan chứng minh cho việc xin đổi tên là cấp thiết.

3. Thẩm quyền giải quyết Đơn xin thay đổi tên cho con

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu xin thay đổi tên là Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi cấp giấy khai sinh lần đầu.

4. Thủ tục xin thay đổi tên cho con

Đơn xin thay đổi tên cho con được cả cha và mẹ của con xác lập hoặc chỉ do 1 người xác lập ký tên.

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bao gồm Đơn xin thay đổi tên cho con và các tài liệu, chứng cứ kèm theo;
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, nhận phiếu hẹn trả kết quả và làm theo hướng dẫn;
 • Bước 3: Nhận kết quả và nộp phí theo quy định hoặc nhận văn bản từ chối với những lý do cụ thể;
 • Bước 4: Bổ sung hồ sơ dựa trên những lý do được nêu và tiến hành nộp lại hồ sơ theo Bước 2.

5. Kỹ nẵng làm Đơn xin thay đổi tên

Việc sử dụng Đơn xin thay đổi tên cho con không khó, các bạn có thể dựa vào các mẫu đơn chúng tôi đã xây dựng sẵn dưới đây để viết cho trường hợp của mình, tuy nhiên người làm đơn cần lưu ý những thông tin sau:

Đơn xin thay đổi tên cho con
Đơn xin thay đổi tên cho con
 • Ghi đầy đủ thông tin cá nhân cũng như thông tin con;
 • Ghi đầy đủ thông tin liên lạc, người đại diện, người giám hộ;
 • Cung cấp đầy đủ, nguyên vẹn bản chính hay trích lục của Giấy khai sinh đã được cấp;
 • Trình bày sự việc, lý do trong Đơn xin thay đổi tên cho con chi tiết, không lan man, nhấn mạnh các căn cứ dẫn tới mục đích phải đổi tên;
 • Thu thập các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn để chứng minh cho những trình bày trong đơn;
 • Cách viết: Cần trình bày rõ ràng các lý do hợp lý để dẫn tới việc phải thay đổi tên cho trẻ (ví dụ trùng tên, tên xấu hoặc lý do khác)
 • Lưu ý: Việc đổi tên cho trẻ sẽ gây ra nhiều rắc rối nếu thời gian sử dụng tên cũ càng dài, vì thế bố mẹ nên cân nhắc để lựa chọn tên con cho phù hợp, tránh việc thay đổi nhiều sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình sinh sống sau này của trẻ.

6. Mẫu Đơn xin thay đổi tên cho con


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN THAY ĐỔI TÊN CHO CON

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã A

 • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014;

Tên tôi là:

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Ngày …/…./… tôi có đến UBND xã A tiến hành làm giấy khai sinh cho con gái là Nguyễn Thị A, hiện tại bé được 5 tháng tuổi. Tuy nhiên, việc lựa chọn tên cho con hoàn toàn cho quan điểm chủ quan của mình và sơ ý nên có trùng với tên của bà ngoại đứa bé. Điều này không được sự đồng tình của mọi người cũng như hơi bất tiện trong quá trình giao tiếp hằng ngày.

Dựa vào Điểm a Khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự 2015 quy định “ 1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây: a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó”  và Khoản 1 Điều 26, Luật hộ tịch 2014 quy định về đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch thì cá nhân có quyền thay đổi họ, chữ đệm và tên trong trường hợp : “Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.”  Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép tôi được đổi lại tên cho con theo mong muốn của gia đình tôi một cách sớm nhất để cháu không bị ảnh hướng đến tương lai sau này.

Kính mong cơ quan tiếp nhận và giải quyết việc đổi tên cho con của gia đình tôi.

Tôi xin gửi kèm theo bản gốc giấy khai sinh của con gái tôi là Nguyễn Thị A.

Tôi xin cam đoan sự việc đã trình bày nêu trên và giấy tờ kèm theo là đúng với quy định của pháp luật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

7. Mẫu đơn đề nghị được đổi tên

Mẫu Đơn đề nghị đổi tên do chính cá nhân tự xác lập cho mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày…tháng…năm 2021

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN

Kính gửi: …………

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ Luật hộ tịch 2014;

Tên tôi là: Nguyễn Hoài Ly

Ngày sinh: 26/02/1990

CMND số: 10103…..     Ngày cấp: 09/…/2013  Nơi cấp: CA phường Nam Khê

Hộ khẩu thường trú: ….

Điện thoại liên hệ: ………….

Thưa quý cơ quan, tên hiện tại của tôi đang sử dụng rất hay gây nhầm lẫn về giới tính làm ảnh hưởng tới đời sống bình thường và các hoạt động xã hội mà tôi tham gia. Vì thế nay được sự đồng ý thống nhất từ gia đình, bản thân tôi cũng đã có thời gian suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định xin đổi tên thành Nguyễn Chiều Dương.

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự 2015 quy định “ 1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây: a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó”  và Khoản 1 Điều 26, Luật hộ tịch 2014 quy định về đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch thì cá nhân có quyền thay đổi họ, chữ đệm và tên trong trường hợp : “Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.”

Bên cạnh đó căn cứ tại Khoản 3 Điều 46 Luật hộ tịch “ Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc.”.

Từ lý do và những căn cứ nêu trên tôi kính đề nghị cơ quan xem xét cho tôi được thay đổi tên như mong muốn của mình.

Tôi xin gửi kèm theo bản sao giấy khai sinh của tôi là Nguyễn Hoài Ly.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

8. Biên bản họp gia đình về việc đổi tên cho con

Trong một số trường hợp thực tế, phía ủy ban có thể yêu cầu cả văn bản thể hiện ý kiến của những người liên quan trong gia đình. Đó là lúc cần sử dụng tới mẫu Biên bản họp gia đình dưới đây, lưu ý cuối văn bản, tất cả các thành viên đều phải ký tên và ghi ý kiến cụ thể của mình như “đồng ý” hay “không đồng ý”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày…tháng…năm 2021

BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH

( V/v thay đổi tên cho cháu Nguyễn Hoài Ly)

Kính gửi: ……………………….

Hôm nay, vào hồi … : …, ngày … tháng … năm 2021, tại địa chỉ:…….. Chúng tôi tổ chức họp thành viên gia đình theo sự triệu tập của bà …………là mẹ của cháu Nguyễn Hoài Ly.

Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Bà … – Mẹ ruột của cháu Nguyễn Hoài Ly (Sinh ngày … CMND/CCCD:……     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:….. Số điện thoại: …)

2. Anh Nguyễn Hoài Ly – Người có nhu cầu thay đổi tên (Sinh ngày … CMND/CCCD:……     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:….. Số điện thoại: …)

3. Ông …. – Chú của cháu Nguyễn Hoài Ly (Sinh ngày … CMND/CCCD:……     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:….. Số điện thoại: …)

4. Ông …. – Bác của cháu Nguyễn Hoài Ly (Sinh ngày … CMND/CCCD:……     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:….. Số điện thoại: …)

5. …

Nội dung của cuộc họp: Thảo luận về vấn đề thay tên của cháu Nguyễn Hoài Ly đổi tên thành Nguyễn Chiều Dương.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Sau khi trao đổi, lấy ý kiến, đã đi đến nhất trí như sau:

Nhất trí với quan điểm để cho cháu Nguyễn Hoài Ly xin đổi tên thành Nguyễn Chiều Dương. Bởi lẽ tên hiện tại của cháu gây nhiều bất tiện trong quá trình giao tiếp hàng ngày.

Các thành viên biểu quyết nhất trí, tán thành: 100% thành viên dự họp, ý kiến khác: Không.

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe và được toàn thể nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.          

Chúng tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép con cháu chúng tôi được đổi lại tên theo mong muốn một cách sớm nhất để cháu không còn bị ảnh hưởng sau này nữa.

Kính mong cơ quan tiếp nhận và giải quyết.

Chúng tôi xin cam đoan toàn bộ sự việc đã trình bày nêu trên là đúng sự thật và không khiếu nại, khiếu kiện gì. Nếu sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA CUỘC HỌP

 ( Ký và ghi rõ họ tên)

9. Đơn xin thay đổi tên khai sinh cho con

 • Văn bản điều chỉnh: Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành, Luật hộ tịch 2014 số: 60/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành;
 • Hồ sơ kèm theo: Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn, Chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu
 • Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân xã A
 • Các căn cứ cho yêu cầu: Mẫu đơn xin thay đổi tên khai sinh cho con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

ĐƠN XIN THAY ĐỔI TÊN KHAI SINH CHO CON

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã A

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành
 • Căn cứ Luật hộ tịch 2014 số: 60/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành;

Tên tôi là: …………………………….. Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:…………..Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…

Hộ khẩu thường trú:………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………

Điện thoại liên hệ:…………………………………

Ngày …/…./… tôi có đến UBND xã A tiến hành làm giấy khai sinh cho con gái / trai là ……………………, hiện tại bé được … tháng tuổi. Tuy nhiên, việc lựa chọn tên ………… và bị trùng với tên của…………………..

Dựa vào Điểm a Khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự 2015 quy định “1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây: a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó” và Khoản 1 Điều 26, Luật hộ tịch 2014 quy định về đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch thì cá nhân có quyền thay đổi họ, chữ đệm và tên trong trường hợp : “Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.” Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép tôi được đổi lại tên cho con theo mong muốn của…………………..

Kính mong cơ quan tiếp nhận và giải quyết việc đổi tên cho con của gia đình tôi.

Tôi xin cam đoan sự việc đã trình bày nêu trên và giấy tờ kèm theo là đúng với quy định của pháp luật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi gửi kèm theo đơn này những giấy tờ sau

 • Giấy khai sinh
 • Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn
 • Chứng minh thư nhân dân
 • Sổ hộ khẩu
Người làm đơn

10. Cách viết Đơn xin thay đổi tên cho con có căn cứ

Để việc tiến hành đổi tên thuận lợi, người làm đơn cần chuẩn bị đầy đủ những căn cứ, tài liệu kèm theo đơn, chứng minh cho yêu cầu của mình là hợp lý, hợp pháp, phù hợp với các quy định hiện hành.

Để làm được điều đó, người viết đơn có thể chuẩn bị những giấy tờ như tài liệu xác nhận của gia đình về việc trùng tên, xác nhận của địa phương về việc khó phân biệt khi sử dụng tên, ý kiến của những người có liên quan, các cmnd/cccd của người trùng tên, các bản tường trình, tự khai của cá nhân về việc sử dụng tên có nhiều bất lợi như tên gây nhầm lẫn giới tính, tên xấu, không phù hợp với quy chuẩn xã hội lúc bấy giờ.

11. Lệ phí thay đổi họ tên cho con

Lệ phí khi nộp Đơn xin thay đổi tên cho con mà người có nhu cầu thực hiện sẽ tuỳ thuộc theo mức phí ban hành tại từng địa phương của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành phố. Mức phí thông thường áp dụng là 15.000đ/lần thay đổi tên (căn cứ thông tin thuộc Cổng dịch vụ công quốc gia thời điểm hiện tại).

12. Thời hạn thực hiện thủ tục thay đổi tên cho con

Thời hạn để xử lý cải chính các thông tin theo yêu cầu của Đơn xin thay đổi tên cho con là 03 ngày kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong trường hợp phải tiến hành xác minh hay các biện pháp thu thập thông tin khác thì thời hạn là không quá 6 ngày làm việc.

13. Một số câu hỏi liên quan tới Đơn xin thay đổi tên cho con

Lệ phí thủ tục thay đổi họ tên?

Theo quy định thì lệ phí cho yêu cầu thay đổi tên, các địa phương sẽ được phép ghi nhận chi tiết nhưng giao động trong khoảng từ 5.000đ – 15.000đ.

Bao nhiêu tuổi thì không còn quyền thay đổi tên?

Không có quy định về giới hạn cho yêu cầu đổi tên, tuy nhiên càng lâu thì việc đổi tên và thống nhất các giấy tờ cá nhân sẽ gặp càng nhiều khó khăn, vì thế việc đổi tên nên được thực hiện càng sớm càng tốt khi có nhu cầu.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TƯ VẤN CÁCH VIẾT MẪU ĐƠN

Tư vấn giúp đỡ miễn phí liên hệ: 1900.0191

Bạn đang gặp khó khăn trong việc sử dụng đơn, không biết nên viết đơn như thế này, hãy liên hệ ngay Hotline 1900.0191 để được chúng tôi tư vấn, hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Tổng đài trực tuyến mọi lúc, mọi nơi là giải pháp luôn luôn đem lại sự hài lòng, nhanh chóng và đáng tin cậy.

Đơn là loại văn bản có mức độ sử dụng lớn nhất trong hệ thống tất cả các văn bản tồn tại hiện nay. Với nhiều thể loại, yêu cầu, mục đích khác nhau, dẫn tới việc có rất nhiều mẫu đơn ra đời và chỉ sử dụng được trong một hoàn cảnh nhất định. Đây vừa là ưu điểm cũng vừa là nhược điểm của loại hình văn bản này.

Nếu gặp phải bất kỳ trở ngại nào trong quá trình viết mẫu đơn, cách viết đơn, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được hỗ trợ từ những chuyên gia, luật sư chuyên ngành. Việc tư vấn sẽ là hoàn toàn miễn phí. Đảm bảo tính pháp lý, rõ ràng, cụ thể là những tiêu chí hàng đầu giúp cho yêu cầu, đề nghị của các bạn trong đơn đạt hiệu quả cao nhất.

Trong một số trường hợp, nếu việc viết đơn thực sự làm khó bạn và bạn không chỉ cần tư vấn mà mong muốn được hỗ trợ toàn diện hơn, hãy để chúng tôi soạn thảo những văn bản này và gửi tới cho bạn với chi phí dịch vụ vô cùng hấp dẫn Trọn gói chỉ 500.000đ. Với mức phí trên, mẫu đơn sẽ được kiện toàn từ những chi tiết nhỏ nhất với những viện dẫn quy định pháp luật tương ứng cho trường hợp cụ thể mà bạn cung cấp. Các hướng dẫn ký, cách thức gửi đơn, cơ quan nhận, thụ lý, thời gian, thủ tục,… sẽ đều được tư vấn kèm theo.

Liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 1900.0191 để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Các mẫu đơn hành chính thông dụng

Các mẫu đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo là các mẫu đơn đã được pháp luật quy định, hướng dẫn theo những hình thức nhất định. Việc sử dụng, viết các mẫu đơn này sẽ chỉ nằm trong phạm vi thay thế, bổ sung thông tin sao cho phù hợp. Đây là dạng mẫu đơn dễ sử dụng và phổ biến, cơ quan tiếp nhận thông thường là cơ quan nơi có hành vi chưa đúng, sai quy định xảy ra.

Ngoài ra, các mẫu đơn hành chính cũng có thể là các dạng đơn được cung cấp sẵn tại những cơ quan hành chính cụ thể, nhắm tới một yêu cầu cụ thể. Đây cũng là những mẫu đơn không thể thay đổi và được ban hành dựa theo Nghị quyết, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

Mẫu đơn tố cáoMẫu đơn yêu cầu
Mẫu đơn khiếu nạiMẫu đơn tố giác
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợMẫu đơn trình bày
Mẫu đơn đề nghị giải quyếtMẫu đơn xin miễn
Mẫu đơn kiến nghịMẫu đơn đăng ký mong muốn, nguyện vọng
Mẫu đơn phản ánhMẫu đơn báo cáo
Mẫu đơn xin xác nhậnMẫu đơn tố cáo lừa đảo
Mẫu đơn sử dụng trong lĩnh vực đất đaiMẫu đơn tố cáo đánh người gây thương tích
Mẫu đơn khởi kiệnMẫu đơn xin nghỉ phép
Mẫu đơn yêu cầu hòa giảiMẫu đơn yêu cầu bồi thường
Mẫu đơn yêu cầu đo đạcMẫu đơn xin gia hạn
Mẫu đơn xin ân xáMẫu đơn xin miễn
Mẫu đơn xin thành lập chi bộ, đội bóngMẫu đơn đề nghị kiểm tra
Mẫu đơn của tập thểMẫu đơn kiến nghị nhà trường

Các mẫu văn bản thông thường mới nhất

Mẫu văn bản hành chính thông thường, mẫu đơn, giấy đề nghị, xin xác nhận không thuộc các dạng bắt buộc phải theo quy định là những văn bản có cách viết đa dạng tùy theo mục đích, nhu cầu của người viết đơn.

Tuy nhiên, nội dung đơn cần có tối thiểu các phần như thông tin người viết đơn, nội dung đơn, căn cứ của đơn, sự kiện, sự việc và mong muốn, yêu cầu đặt ra trong đơn. Việc viết một nội dung đơn đầy đủ, hợp pháp và truyền tải được tròn vẹn nội dung sự việc đôi khi không phải dễ dàng. Vì thế các bạn có thể tham khảo những mẫu đơn mà chúng tôi cung cấp, để từ đó xây dựng những nội dung phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Đơn xin không tái ký hợp đồngĐơn xin xác minh đất khai thácĐơn xin xác nhận phần mộ lâu năm
Đơn xin xác nhận 2 số cmnd là 1Đơn xin xây, sửa nhà cấp 4Đơn xin miễn thị thực 5 năm
Đơn đề nghị bồi thường đất đaiĐơn đề nghị bố trí tái định cưĐơn đề nghị đưa con vào trại cai nghiện
Đơn đề nghị giữ cô giáo chủ nhiệmĐơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ởĐơn đề nghị làm đường dân sinh
Đơn đề nghị phong tỏa tài sảnĐơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luậtĐơn yêu cầu hoãn thi hành án
Đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi conĐơn yêu cầu kê biên tài sảnĐơn yêu cầu kiểm tra đồng hồ điện
Đơn yêu cầu tuyên bố mất tíchĐơn yêu cầu mở lối điĐơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng
Đơn đề xuất khen thưởngĐơn đề xuất tăng lươngĐơn yêu cầu công nhận sáng kiến
Đơn đề xuất mua hàngĐơn đề xuất bổ sung nhân sựĐơn đề xuất hỗ trợ
Đơn đề xuất mua thiết bịĐơn đề nghị nâng lương thường xuyênĐơn đề nghị sử dụng vỉa hè
Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tậpĐơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệpĐơn đề nghị sửa chữa điện
Đơn xin xác nhận không nợ thuếĐơn xin xác nhận không có thu nhậpĐơn xin xác nhận 2 tên là một người
Đơn xin bảo lãnh người cai nghiệnĐơn xin cải tạo đất vườnĐơn xin di dời công tơ điện
Đơn xin cấp phép xuất bảnĐơn xin lấy lại giấy tờ xeĐơn tố cáo hàng xóm gây ầm ĩ
Đơn tố cáo bán hàng giảĐơn tố cáo bạo hành trẻ emĐơn tố cáo việc đánh bạc
Đơn tố cáo giáo viênĐơn tố cáo lấn chiếm lòng đườngĐơn tố cáo quan hệ bất chính
Đơn tố cáo cho vay nặng lãiĐơn trình báo mất giấy tờĐơn trình báo mất xe ô tô
Đơn xin giải quyết chế độ thương binhĐơn xin giải quyết chế độ thai sảnĐơn xin miễn đóng bảo hiểm
Đơn xin miễn công tác và sinh hoạt đảngĐơn xin miễn coi thi tốt nghiệpĐơn xin miễn chức vụ
Đơn xin miễn kiểm tra sức khỏeĐơn xin miễn thuế kinh doanhĐơn xin miễn giảm lãi vay

Dịch vụ cung cấp mẫu đơn của Công ty luật LVN

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc hỗ trợ người dân và kho dữ liệu mẫu đơn liên tục được cập nhật, chúng tôi ngoài việc cung cấp các mẫu đơn tham khảo online miễn phí, còn có các dịch vụ hỗ trợ tùy theo từng mức độ nhu cầu qua đường dây Hotline 1900.0191 như:

 • Tư vấn miễn phí: Bao gồm tư vấn viết đơn, trình bày nội dung, chọn lọc quy định, cách gửi đơn, cơ quan nhận đơn, thời gian xử lý đơn,…
 • Dịch vụ hỗ trợ có thu phí: Cung cấp các mẫu đơn toàn diện dựa trên bối cảnh của người viết đơn (Phí được tính trọn gói là 500.000đ trên một mẫu đơn)

Như vậy, dựa vào nhu cầu của mình, các bạn có thể lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp mà chuyên gia, luật sư cung cấp.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191 để được trợ giúp.

1900.0191