Đơn yêu cầu hạn chế quyền thăm nom con

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn yêu cầu hạn chế quyền thăm nom con

Đơn yêu cầu hạn chế quyền thăm nom con là văn bản được cá nhân, tổ chức có thẩm quyền sử dụng để đề nghị Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của một chủ thể khác (cha/mẹ) theo quy định của pháp luật khi có căn cứ cho rằng việc chủ thể này thực hiện quyền thăm nom con sẽ gây ra những hậu quả xấu, ảnh hưởng tới việc phát triển của trẻ (về mặt đạo đức, tính cách…)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN YÊU CẦU HẠN CHẾ QUYỀN THĂM NOM CON

Kính gửi: – Tòa án nhân dân huyện (quận, thị xã)……………….

– Ông:……………………….. – Thẩm phán Tòa án nhân dân…………..

– Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

Tôi tên là:………………….. Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………do CA………… cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:……………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Là:………… (ví dụ: mẹ của cháu…………………. Sinh năm:………… theo Bản án/Quyết định số……….. của Tòa án nhân dân…………… ngày…../…../……. Đồng thời cũng là người có quyền trực tiếp nuôi cháu)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

……………………………………

(Trình bày về lý do làm đơn yêu cầu)

Căn cứ Điều 82 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014:

Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1.Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2.Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3.Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Tôi nhận thấy mình có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của:

Anh/Chị:………………… Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân số:……………do CA………… cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:……………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………..

Là:……………….(cha của cháu…………………. Đồng thời cũng là người có quyền thăm nom cháu theo nội dung Bản án/Quyết định…………..)

Do người này đã có hành vi………………….. (hành vi gây cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con của bên còn lại).

Vậy nên, tôi làm đơn này để đề nghị Quý Tòa xem xét và giải quyết yêu cầu của tôi về việc hạn chế quyền thăm nom con của anh/chị………………… để đảm bảo việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con của tôi không bị ảnh hưởng xấu bởi việc này.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

Ký và ghi rõ họ tên

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

1900.0191