Mẫu Hợp đồng thuê nhà, cho thuê nhà trọ đơn giản nhất file word

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ngắn gọn, đơn giản có kèm theo file word để tải về và in ấn sử dụng tuỳ theo mục đích riêng.

Hợp đồng thuê nhà luôn là dạng Hợp đồng được quan tâm nhất trên internet hiện nay, cũng bởi tính phổ biến và dễ dàng sử dụng của nó đã dẫn tới tâm lý chủ quan của các bên khi ký kết Hợp đồng. Đây cũng trở thành lý do để Hợp đồng này xếp hàng đầu trong các Hợp đồng bị tranh chấp nhiều nhất tại các Cơ quan chức năng và Toà án.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình về Hợp đồng thuê nhà và những vấn đề xoay quanh thường gặp, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Định nghĩa Hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà là một hợp đồng cho thuê, thường được viết ra, giữa chủ sở hữu của một bất động sản và người thuê nhà mong muốn có quyền sở hữu tạm thời của bất động sản đó. Hợp đồng thuê nhà ngắn hạn khác với Hợp đồng cho thuê nhà dài hạn bởi tính chất thường áp dụng cho một khoảng thời gian cố định.

Hợp đồng thuê nhà có thể bao gồm các điều khoản về tiền thuê, thời hạn thuê, trách nhiệm của chủ nhà và người thuê nhà, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan.

Mẫu Hợp đồng thuê nhà mới nhất năm 2023
Mẫu Hợp đồng thuê nhà

Ai có quyền cho thuê nhà, đứng tên trên Hợp đồng thuê nhà

Nếu bạn là chủ sở hữu của một bất động sản, bạn có quyền cho thuê nhà cho người khác nếu bạn tuân thủ các quy định về an toàn, bảo trì và thuế của nhà nước. Bạn cũng cần xin phép từ ngân hàng nếu bạn có đang trong thời gian thế chấp bất động sản đó.

Nếu bạn là người thuê nhà, bạn có quyền ở trong một nơi sạch sẽ, an toàn và thoải mái. Bạn cũng có quyền được bảo vệ khỏi việc tăng giá thuê bừa bãi hay bị trục xuất không công bằng. Tuy nhiên, bạn không được tự ý cho thuê lại nhà cho người khác trừ khi bạn có sự đồng ý của chủ nhà hoặc hợp đồng cho phép.

Người thuê nhà theo Hợp đồng thuê nhà có quyền chiếm hữu không

Quyền chiếm hữu là quyền của người thuê nhà được sử dụng và kiểm soát bất động sản mà họ thuê một cách độc quyền. Quyền chiếm hữu này khác với quyền chiếm hữu của chủ nhà đối với tài sản cho thuê, ở đây chúng ta có thể gọi là Quyền sở hữu của chủ nhà, như vậy sẽ dễ dàng phân biệt hơn.

Quyền chiếm hữu của người thuê nhà có nghĩa là người thuê nhà có thể làm bất cứ điều gì họ muốn trong nhà mà họ thuê lại (miễn là tuân thủ luật pháp và hợp đồng) và không bị can thiệp bởi chủ nhà hay bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, quyền chiếm hữu có thể bị chấm dứt nếu người thuê nhà vi phạm các điều khoản của hợp đồng hoặc không trả tiền thuê.

Khi đó, chủ nhà có thể yêu cầu tòa án ra lệnh trục xuất người thuê nhà khỏi bất động sản.

Các điều khoản của Hợp đồng thuê nhà

Các điều khoản của hợp đồng thuê nhà là những quy định mà chủ nhà và người thuê nhà đồng ý tuân thủ khi cho thuê hoặc thuê một bất động sản. Các điều khoản này có thể khác nhau tùy vào loại hợp đồng (thuê ngắn hạn hay dài hạn), các quy định luật pháp và thói quen của nơi bạn sinh sống.

Tuy nhiên, một số điều khoản thông thường có thể bao gồm:

 • Thông tin về bất động sản và tên của tất cả người thuê nhà
 • Thời hạn của hợp đồng và các trường hợp kết thúc hợp đồng
 • Số tiền thuê phải trả hàng tháng và các thoả thuận về thanh toán
 • Các quy tắc về giới hạn sử dụng, an ninh, vệ sinh và chăm sóc bất động sản cùng các dịch vụ của bên thứ ba
 • Các khoản tiền gửi và phí phải trả khi ký hợp đồng hoặc khi rời khỏi bất động sản
 • Các yêu cầu về sửa chữa và bảo trì bất động sản

Mẫu Hợp đồng thuê nhà đơn giản bản word

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……..o0o……..

 Hà Nội, ngày … tháng … năm 2023

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Số HĐ: …/2023/HĐTN)

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015.;
 • Căn cứ Luật Đất đai 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013;
 • Căn cứ Luật Nhà ở 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ quyền sở hữu nhà, nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay ngày … tháng … năm 2023 tại địa chỉ Số 12 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ NHÀ (Bên A): ……………………………….

Số CMND/CCCD        : …………… cấp ngày …………… nơi cấp: ……………

Ngày tháng năm sinh: ……………Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ……………

Điện thoại        : ……………

Tài khoản số  : …………… tại Ngân hàng ……………, chi nhánh ……………

BÊN THUÊ NHÀ (Bên B):   ………………………………

Số CMND/CCCD        : …………… cấp ngày …………… nơi cấp: ……………

Ngày tháng năm sinh: ……………Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ……………

Điện thoại        : ……………

Tài khoản số  : …………… tại Ngân hàng ……………, chi nhánh ……………

(Sau đây gọi chung là “Hai Bên” hoặc “ Các Bên”)

Sau khi bàn bạc và thỏa thuận, Các Bên cùng thống nhất ký Hợp Đồng Thuê Nhà (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng”) với các điều khoản sau:      

Điều 1: Nhà Thuê

Nhà thuê nằm tại địa chỉ: Phường ………., Q. ……., TP Hà Nội.

Diện tích thuê: Toàn bộ căn nhà

Vào ngày bàn giao nhà các bên sẽ kiểm tra và bàn giao nhà cùng các vật tư trong nhà nếu có, các Bên sẽ làm phụ lục Hợp đồng và ghi nhận chi tiết những thông tin trên.

Điều 2: Thời hạn thuê nhà

Thời hạn của Hợp Đồng này là 5 (năm) năm (“Thời Hạn Thuê”), bắt đầu từ ngày … tháng … năm 2023 (“Ngày Bắt Đầu”) và kết thúc hết ngày … tháng … năm 2028 (“Ngày Hết Hạn”). Thời Hạn Thuê có thể được gia hạn theo thỏa thuận cụ thể của Các Bên.

Ngày nhận nhà là ngày bắt đầu tính tiền thuê nhà là …/…/ 2023.

Điều 3: Giá thuê nhà, tiền đặt cọc và phương thức thanh toán

3.1.      Giá thuê nhà là ……………………………………………………, trong đó chưa bao gồm các khoản thuế (VAT, TNCN …)

3.2.      Chu kỳ thanh toán: Tiền thuê được thanh toán định kỳ sáu (06) tháng/lần. Thời gian thanh toán chậm nhất là năm (05) ngày đầu tiên của mỗi kỳ thanh toán. Tiền Thuê được thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng.

3.3.      Các bên tự chịu trách nhiệm nộp các khoản Thuế, phí liên quan đến bản thân, hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

3.4.      Phương thức thanh toán: Bên B sẽ tiến hành thanh toán bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên A (bằng đồng Việt Nam), với nội dung chuyển khoản như sau:

           +            Người thụ hưởng       : Vũ Minh Hạnh

           +           Tài khoản số    : ………….  tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, chi nhánh Nam Thăng Long

          +            Nội dung chuyển khoản : Tiền thuê nhà từ ngày……đến ngày…… tại địa chỉ …….

3.5.   Để đảm bảo nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng, Bên B đặt cọc cho Bên A 01 (một) tháng Tiền Thuê tương đương với số tiền ……….VNĐ (Hai trăm triệu ba trăm năm mươi lăm ngàn hai trăm đồng việt nam) (“Tiền đặt cọc”)

Số tiền đặt cọc này bên A giữ suốt trong quá trình thực hiện hợp đồng, không tính lãi và không tính vào tiền thuê nhà hàng tháng. Bên A sẽ hoàn trả lại toàn bộ số Tiền đặt cọc cho bên B khi hợp đồng kết thúc nếu bên B đã hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán tiền Thuê và các loại thuế, phí liên quan theo quy định tại Hợp đồng này. Trong trường hợp bên B đơn phương chấm dứt Hợp đồng này mà không do vi phạm của Bên A, Bên B sẽ phải chịu mất toàn bộ số tiền đặt cọc.

Điều 4Sửa chữa và Bảo dưỡng

4.1      Trong suốt Thời Hạn Thuê, Bên B phải thông báo cho Bên A ngay về mọi hỏng hóc hoặc thay đổi có thể ảnh hưởng tới Phần Nhà Thuê. Bên B có quyền đề xuất hoặc thoả thuận chia sẻ chi phí với Bên A về việc sửa chữa, bảo dưỡng phần Diện tích Thuê để bảo đảm luôn hoạt động ở điều kiện tốt nhất với hư hao hợp lý.

4.2      Bên B được quyền bố trí, lắp đặt thêm các trang thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng tại diện tích thuê nhưng không ảnh hưởng đến kết cấu, kiến trúc, thiết kế chung của tòa nhà. Đảm bảo chấp hành các quy định của Nhà nước, chính quyền địa phương, Quy định của Chủ Đầu Tư và tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động, về chất lượng, vệ sinh, an toàn về người và tài sản, về PCCC..

4.3     Bên B được tiến hành sửa chữa phần diện tích thuê để đảm bảo đúng mục đích kinh doanh sau khi có phương án sửa chữa và bản vẽ thi công được Bên A và Chủ Đầu Tư phê duyệt..

Điều 5Quyền và Trách nhiệm của Bên A

5.1      Bàn giao cho Bên B diện tích sử dụng cùng các thiết bị đi kèm (Kèm theo phụ lục) ngay sau khi ký Hợp đồng. Số lượng, chủng loại và chất lượng các thiết bị được ghi trong Biên bản bàn giao đính kèm Hợp đồng thuê nhà này với chữ ký của Đại diện hai bên.

5.2      Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn và riêng rẽ của Bên B đối với phần diện tích cho thuê đã nêu ở Điều 1.

5.3      Tạo mọi điều kiện cho Bên B trong việc sử dụng diện tích thuê, đảm bảo về quyền sử dụng dịch vụ công năng của mặt bằng.

5.4     Trong trường hợp Bên A chuyển nhượng quyền sở hữu phần Diện tích Thuê (thế chấp, bán, chuyển nhượng, tặng cho…) Bên A đảm bảo Bên Nhận Chuyển Nhượng sẽ kế thừa và thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Hợp đồng mà không làm ảnh hưởng đến quyền thuê của Bên B.

5.5      Chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp phát sinh với bất kỳ bên thứ ba nào khác đối với  các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng và cho thuê phần Diện tích Thuê.

Điều 6: Quyền và Trách nhiệm của Bên B

6.1       Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền thuê nhà theo Điều 3.

6.2      Bảo quản, giữ gìn mọi trang thiết bị thuộc sở hữu của Bên A. Trường hợp xảy ra hỏng  hóc do lỗi Bên B gây ra thì Bên B phải hoàn lại theo giá trị thiệt hại (Hoặc tự lắp đặt lại thiết bị nếu bên A đồng ý).

6.3     Sử dụng mặt bằng thuê theo đúng pháp luật, tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ sinh, trật tự, an toàn và phòng chống cháy, nổ theo quy định chung của Nhà nước và nội quy bảo vệ của toàn bộ khu nhà.

6.4     Bàn giao lại mặt bằng thuê và trang thiết bị cho Bên A sau khi hết Thời hạn Hợp đồng và Bên B không có nhu cầu gia hạn. Khi dời đi, Bên B không được quyền tháo dỡ trang thiết bị do Bên A lắp đặt.

6.5      Được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần diện tích thuê cho bên thứ 3 nhưng phải  được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A. Bên B sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với bên thứ 3 về các vấn đề pháp lý kinh doanh và chịu mọi trách nhiệm trực tiếp với bên A về hoạt động kinh doanh của bên nhận chuyển nhượng.

6.6      Nhận và toàn quyền sử dụng mặt bằng theo Mục đích Thuê trong Hợp đồng và phù hợp với quy định pháp luật.

6.7      Không chịu trách nhiệm về bất cứ vi phạm nào của Bên A với cơ quan nhà nước hoặc bất cứ tranh chấp nào với bên thứ ba liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng và cho thuê tài sản.

Điều 7: Chấm dứt Hợp đồng

Đương nhiên Chấm dứt Hợp Đồng

Hợp Đồng này chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

 1. Hết Thời Hạn Thuê theo quy định tại Điều 2 của Hợp Đồng và Các Bên không có thỏa thuận gia hạn. Trong trường hợp này, Hợp Đồng sẽ tự động thanh lýkhi Các Bên hoàn thành mọi nghĩa vụ theo Hợp Đồng này.
 2. Một Bên đơn phương chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại khoản 7.2 Điều này.
 3. Trường hợp xảy ra sự kiện Bất khả kháng (thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, chiến tranh…) mà các Bên không thể khắc phục được và thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng.
 4. Trường hợp Bên A hoặc Bên B vi phạm quyền và nghĩa vụ của mình đã ghi nhận trong Hợp đồng này, đã nhận được nhắc nhở bằng văn bản của bên còn lại nhưng không khắc phục trong thời hạn muộn nhất là 05 ngày.
 5. Các trường hợp khác theo quy định tại Hợp Đồng này hoặc theo quy định pháp luật.

Đơn phương Chấm dứt Hợp Đồng

 1. Bên A được quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn mà không bị coi là vi phạm và có quyền yêu cầu Bên B thanh toán Tiền Thuê và tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của Hợp Đồng trong trường hợp Bên B chậm thanh toán Tiền Thuê quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng mà không do sự kiện bất khả kháng.
 2. Nếu Bên B đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không do lỗi của Bên A hoặc do không còn nhu cầu thuê, Bên B phải tiến hành báo trước cho Bên A ít nhất là hai (02) tháng; đồng thời Bên B sẽ mất số Tiền Đặt Cọc cho Bên A. Sau khi Bên B tiến hành trả lại Diện Tích Thuê và thanh toán các chi phí phát sinh liên quan tới hoạt động của Bên B trong thời gian sử dụng Diện Tích Thuê, Bên A sẽ trả lại cho Bên B số Tiền Thuê mà Bên B đã thanh toán trước cho khoảng thời gian Bên B chưa sử dụng.

Điều 8Thỏa thuận chung

8.1     Trường hợp có phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, hai bên chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng, đàm phán. Nếu hai bên không thỏa thuận được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại cơ quan thẩm quyền theo luật định.

8.2     Hai bên cam kết thiện chí, trung thực, tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các điều khoản đã nêu trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì phải kịp thời thông báo cho bên kia bằng văn bản hoặc các hình thức tương đương đủ thẩm quyền   để cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, thương lượng và tôn trọng lẫn nhau.

8.3     Mọi bất đồng, tranh chấp giữa hai bên của Hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp không đạt được một giải pháp hữu hảo thông qua tự hòa giải, các bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8.4     Mọi hành động trực tiếp hoặc gián tiếp được chứng minh là do một bên có liên quan, gây tổn hại đến uy tín, danh dự, tài sản của bên còn lại bao gồm nhưng không giới hạn trong các hành vi sau: Sử dụng, công khai các thông tin không chính xác, thông tin một chiều, thông tin gây tổn hại đến uy tín, danh dự, tải sản của bên kia hoặc có hành vi xúc phạm đến uy tin, danh dự, nhân phẩm của nhân viên bên kia dưới mọi hình thức sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và/hoặc phải bồi thường tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc.

8.5     Hợp đồng này được lập thành 08 điều, 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện.

8.6     Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

BÊN CHO THUÊ NHÀ
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN THUÊ NHÀ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về Mẫu Hợp đồng thuê nhà bản word

Các bạn quan tâm có thể tải về Mẫu Hợp đồng thuê nhà bản word theo đường dẫn dưới đây:

Cá nhân cho thuê nhà theo hợp đồng cần làm thủ tục gì

Cá nhân cho thuê nhà cần làm nhiều thủ tục khác nhau tùy thuộc vào tình trạng bất động sản, nhu cầu cho thuê và những quy định của pháp luật tại thời điểm mong muốn cho thuê nhà. Hiện nay, tính từ năm 2023, có một số quy định liên quan tới việc Hợp đồng cho thuê nhà sẽ phải công chứng và người cho thuê nhà tức chủ nhà sẽ phải thực hiện một số trách nhiệm về thuế khi mức tổng giá trị tiền cho thuê nhà đạt ngưỡng nhất định. Vì thế cá nhân cho thuê nhà cần tìm hiểu 2 khía cạnh này để thực hiện cho đúng quy định.

Chúng tôi xin chia sẻ một số công việc cần làm có thể bao gồm:

 • Lập kế hoạch tài chính và xác định mức giá thuê phù hợp cho khu vực nhà thuê
 • Có kế hoạch quản lý bất động sản và tìm hiểu các quy định xoay quanh vấn đề cho thuê nhà
 • Đặt các quy tắc cho người thuê nhà, nội quy nhà thuê, các quy định về an toàn vệ sinh, phòng cháy chữa cháy và viết sẵn mẫu hợp đồng thuê nhà phù hợp với mình
 • Tạo kế hoạch tiếp thị để cho thuê bất động sản
 • Gặp gỡ và kiểm tra thông tin của các ứng viên muốn thuê nhà
 • Lưu trữ các tài liệu liên quan đến việc cho thuê và bảo vệ tiền đặt cọc của người thuê nhà

Nên ký hợp đồng thuê nhà bao lâu

Thời hạn của hợp đồng thuê nhà phụ thuộc vào nhu cầu và mong muốn của người thuê nhà và chủ nhà. Một số hợp đồng thuê nhà có thời hạn cố định, thường là trên 12 tháng, nhưng có thể lên đến 5 năm, một số hợp đồng thuê nhà lại có thời hạn linh hoạt, thường là từng tháng.

Bạn nên xem xét các yếu tố sau khi quyết định thời hạn của hợp đồng thuê nhà:

 • Sự ổn định và dự báo về tình trạng tài chính và việc làm, nhu cầu sử dụng nhà của bạn
 • Mức giá thuê và các điều khoản khác thoả thuận
 • Quy định pháp luật và sự đánh giá về quan hệ giữa chủ nhà – người thuê

Quy định tăng tiền thuê nhà trong Hợp đồng thuê nhà nên viết thế nào

Hiện nay, chưa có quy định nào của pháp luật định nghĩa cụ thể và giới hạn về mức tăng tiền thuê nhà, tuy nhiên điều này lại được giới hạn bằng thoả thuận hợp đồng và những giá trị trong thị trường kinh tế. Một số quy tắc chung khi áp dụng tăng giá tiền thuê nhà bao gồm:

 • Chủ nhà phải thông báo trước cho người thuê nhà về việc tăng tiền thuê nhà, thường là ít nhất trước 30 ngày
 • Tiền thuê nhà chỉ được tăng một lần trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 6 hoặc 12 tháng
 • Mức tăng tiền thuê nhà phải hợp lý và không vượt quá giới hạn của thị trường nói chung

Hợp đồng thuê nhà có mức Phạt chậm thanh toán tiền thuê nhà cao nhất là bao nhiêu

Phạt chậm thanh toán tiền thuê nhà là khoản phí mà chủ nhà có thể yêu cầu người thuê nhà trả nếu họ không trả tiền thuê nhà đúng hạn. Mức phạt này thường dựa trên một tỷ lệ phần trăm hợp lý của số tiền thuê nhà hàng tháng (5-10%) hoặc một khoản phí cố định.

Trong hầu hết các trường hợp, chủ nhà chỉ có thể áp dụng phạt chậm thanh toán tiền thuê nhà nếu điều khoản này được ghi rõ trong hợp đồng thuê nhà.

Một số quy tắc được áp dụng khi phạt chậm thanh toán tiền thuê nhà bao gồm:

 • Chủ nhà phải cung cấp một khoảng thời gian ân hạn ít nhất là 5 ngày trước khi coi tiền nghĩa vụ trả tiền thuê nhà là chậm trễ
 • Chủ nhà không được áp dụng mức phạt cao hơn giới hạn cho phép của thị trường, thường là không quá 10% của số tiền thuê nhà
 • Nếu người thuê nhà không trả tiền thuê trong 30 ngày sau khi đến hạn, điều này có thể là một trong những yếu tố để có thể Chấm dứt Hợp đồng thuê nhà theo thoả thuận hoặc luật định

Nên làm hợp đồng thuê nhà hay mượn nhà

Việc quyết định thuê nhà hay mượn nhà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình hình tài chính, nhu cầu ở lâu dài hay ngắn hạn, sự linh hoạt trong việc chuyển địa điểm và mối quan hệ với chủ nhà. Không có lựa chọn nào là tối ưu trong mọi trường hợp và bạn nên nhắc nó cụ thể trong trường hợp của mình. Với các tiêu chí gợi ý dưới đây, bạn có thể tìm ra câu trả lời phù hợp với nhu cầu của mình:

• Làm hợp đồng thuê nhà có thể mang lại cho bạn nhiều quyền lợi và trách nhiệm rõ ràng. Bạn có thể biết trước số tiền phải trả hàng tháng và các điều khoản khác của hợp đồng. Bạn cũng có thể được bảo vệ khỏi việc bị đuổi ra khỏi nhà hoặc tăng tiền thuê bất hợp lý. Tuy nhiên, bạn cũng phải tuân theo các quy định của chủ nhà và không được tự ý sửa chữa hoặc trang trí nhà theo ý muốn của bạn. Bạn cũng phải chịu chi phí cho việc bảo hiểm và sửa chữa khi có thiệt hại.

• Mượn nhà có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí và có sự linh hoạt cao trong việc ở lại hay chuyển đi. Bạn không phải lo lắng về việc ký kết hay huỷ bỏ hợp đồng thuê nhà. Bạn cũng có thể được sử dụng các tiện ích và dụng cụ của chủ nhà mà không phải trả thêm tiền. Tuy nhiên, bạn cũng có ít quyền lợi và an ninh khi ở trong nhà của người khác. Bạn có thể bị yêu cầu ra đi bất cứ lúc nào hoặc phải tuân theo các yêu cầu của chủ nhà. Bạn cũng có thể gặp rắc rối khi xung đột xảy ra giữa bạn và chủ nhà.

Hợp đồng thuê phòng trọ có cần công chứng không

Theo Điều 492 Bộ luật Dân sự 2005 của Việt Nam, hình thức của hợp đồng thuê nhà được quy định như sau: “Hợp đồng cho thuê nhà ở phải được lập thành văn bản; nếu thời hạn cho thuê từ sáu tháng trở lên thì phải được công chứng hoặc xác nhận và phải đăng ký trừ khi luật có quy định khác”

Vì thế, Hợp đồng thuê phòng trọ nếu thuộc quy định trên sẽ bắt buộc phải công chứng.

Chấm dứt hợp đồng thuê phòng trọ trong trường hợp nào

Theo quy định hiện nay, để chấm dứt hợp đồng thuê phòng trọ hợp pháp thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trọ phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 30 ngày, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Ngoài ra, còn có một số điều kiện khác để chấm dứt hợp đồng mà bạn nên biết:

 • Hợp đồng thuê nhà ở hết hạn
 • Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng
 • Bên cho thuê nhà ở không sửa chữa nhà ở khi có hư hỏng nặng
 • Bên cho thuê nhà ở không đúng thẩm quyền, đối tượng và điều kiện
 • Bên thuê nhà ở không trả tiền thuê nhà từ 03 tháng trở lên không có lý do chính đáng
 • Bên thuê nhà ở sử dụng nhà ở không đúng mục đích
 • Nếu bên nào vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, bên đơn phương chấm dứt hợp đồng cũng có thể phải bồi thường cho bên kia nếu có thiệt hại xảy ra xuất phát từ việc chấm dứt hợp đồng

Đóng tiền trọ đầu tháng hay cuối tháng

Thời hạn, thời điểm đóng tiền trọ sẽ phụ thuộc vào Hợp đồng thuê trọ, bạn sẽ cần xem lại hợp đồng thuê phòng trọ tại điều khoản thanh toán để biết thời hạn thanh toán tiền trọ, phương thức thanh toán cho hợp lý.

Quy định của pháp luật hiện nay không có quy định bắt buộc phải thoả thuận về thời điểm thanh toán là đầu tháng hay cuối tháng trọ. Vì vậy, điều này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào thoả thuận của các bên.

Tiền cọc phòng trọ trong Hợp đồng thuê nhà để làm gì

Tiền cọc thuê phòng trọ là số tiền bạn giao cho chủ nhà trọ nhằm đảm bảo bạn sẽ thực hiện đúng hợp đồng thuê phòng trọ cũng như chủ nhà trọ phải thực hiện đúng những thoả thuận trong Hợp đồng thuê nhà trọ, đây là ý nghĩa của khoản tiền cọc. Tiền cọc sẽ được hoàn trả cho bạn khi bạn chấm dứt hợp đồng và trả lại phòng cho chủ nhà. Thông thường, nếu bạn vi phạm hợp đồng hoặc gây thiệt hại cho phòng trọ thì chủ nhà có quyền giữ lại một phần hoặc toàn bộ tiền cọc của bạn tuỳ theo thoả thuận thuê trọ ban đầu.

Vì thế bạn nên xem kỹ các điều khoản về tiền cọc trong hợp đồng và yêu cầu chủ nhà xuất biên lai khi giao tiền cọc để tránh tranh chấp sau này.

Đóng 1 tháng cọc 1 tháng trong Hợp đồng thuê nhà là sao

Đóng 1 tháng cọc 1 tháng là một cách nói để chỉ việc bạn phải giao cho chủ nhà một khoản tiền bằng với tiền thuê phòng trọ trong một tháng để bảo đảm bạn sẽ ký hợp đồng và ở trong phòng trọ và thời hạn thanh toán sẽ là 1 tháng 1 lần.

Cách thanh toán và cọc này thường được áp dụng trong các Hợp đồng thuê nhà ngắn hạn hoặc trong trường hợp người thuê nhà có sự hạn chế về tài chính và các bên muốn đưa ra thoả thuận thanh toán sao cho thuận lợi nhất.

Đóng 3 tháng cọc 1 tháng trong Hợp đồng thuê nhà là gì

Đóng 3 tháng cọc 1 tháng là cách nói để chỉ việc bạn phải thanh toán tiền thuê phòng trọ ba tháng 1 lần và phải tiến hành cọc 1 số tiền bằng với số tiền thuê nhà trọ 1 tháng để bảo đảm bạn sẽ ký hợp đồng và ở trong phòng trọ.

Cho thuê nhà theo hợp đồng rồi bị mất nhà thì phải làm sao

Khả năng bị mất nhà khi cho thuê là có thể xảy ra và đã có những vụ việc tiền lệ trong thực tế. Nguyên do của những vụ việc này tương đối đa dạng, tuy nhiên có thể tổng kết bởi 3 nguyên nhân chính đó là: Sự chủ quan trong ký kết Hợp đồng thuê nhà, Sự buông lỏng quản lý nhà ở đã cho thuê, Bàn giao các giấy tờ quan trọng liên quan tới quyền sở hữu nhà cho bên thuê nhà.

Dựa vào những nguyên nhân trên và mở rộng ra thực tế, chúng tôi khuyến nghị người cho thuê nhà, chủ nhà nên có sự cảnh giác, đề phòng, không được lơ là và đặt quá nhiều lòng tin vào những người xa lạ, điều này sẽ dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng và có thể là khởi đầu những thủ đoạn, chiêu trò mới.

Người thuê nhà không chịu trả nhà khi hết Hợp đồng thuê nhà thì phải làm gì

Không chịu trả lại nhà thuê khi đã đến hạn trả nhà, kết thúc hợp đồng thuê nhà là hành vi vi phạm thoả thuận và vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, hành vi này cũng có nhiều nguyên do có thể thông cảm hoặc không thể thông cảm. Điển hình như một số vụ việc đã xảy ra khi người thuê nhà không thể trả tiền thuê nhà do dịch bệnh kéo dài, mất công việc, cũng lại không thể trả lại nhà và không thể tìm được nơi ở mới. Việc tranh chấp nhà thuê trong trường hợp này là lẽ tất yếu tuy nhiên không nên nhìn nhận theo hướng tiêu cực.

Nếu người thuê nhà không chịu trả nhà đúng thời hạn đã thống nhất hoặc thông báo thì bạn có thể áp dụng các biện pháp gợi ý sau đây:

 • Thỏa thuận với người thuê về việc trả lại nhà và bồi thường thiệt hại nếu có
 • Nhờ sự giúp đỡ can thiệp của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng quản lý trực tiếp để giải quyết vấn đề
 • Khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền yêu cầu người thuê trả lại nhà và bồi thường thiệt hại nếu có

Bên thuê nhà không trả tiền đúng phương thức như thỏa thuận là vi phạm hợp đồng thuê nhà

Có thể nói rằng bên thuê nhà không trả tiền đúng phương thức như thỏa thuận là vi phạm hợp đồng. Các hành vi không đúng phương thức thanh toán có thể bao gồm: Không thanh toán đúng hạn, Không thanh toán đủ số tiền, Không thanh toán đúng tài khoản chỉ định. Tùy vào mức độ, hành vi cụ thể và tần suất của vi phạm, bên cho thuê có thể áp dụng các biện pháp khác nhau để xử lý, bao gồm:

 • Thông báo cho bên thuê về việc vi phạm và yêu cầu không tiếp tục duy trì vi phạm;
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu trong Hợp đồng có thoả thuận;
 • Điều chỉnh giá thuê hay phương thức thanh toán mới nếu thoả thuận cũ đã không còn hợp lý, không phù hợp khi có sự thay đổi về giá trị của nhà hoặc điều kiện kinh tế-xã hội nói chung;

Trốn tiền trọ/quỵt tiền trọ dù đã ký hợp đồng thuê nhà

Trốn tiền trọ/quỵt tiền trọ là hành vi của người thuê nhà không trả tiền thuê đúng hạn hoặc bỏ đi/bỏ trốn mà không thanh toán cho chủ nhà. Đây là một hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp, gây thiệt hại cho chủ nhà.

Để hạn chế hay tránh bị quỵt tiền, chủ nhà nên áp dụng các biện pháp sau:

 • Tìm hiểu kỹ thông tin khách thuê trọ từ trước dựa trên các giấy tờ tuỳ thân, thông tin khác;
 • Có hợp đồng thuê nhà trọ rõ ràng;
 • Yêu cầu đặt cọc tiền phòng trọ và hạn chế việc chu kỳ thanh toán quá dài;

Trong trường hợp nếu hành vi trốn tiền trọ, quỵt tiền trọ đã xảy ra, chủ nhà trọ có thể thực hiện trình báo tới Cơ quan công an gần nhất để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Lưu ý cần cung cấp được tối đa các thông tin của người thuê trọ đã có hành vi bỏ trốn, việc này sẽ giúp cơ quan điều tra nhanh chóng xác định đối tượng và rút ngắn thời gian xử lý vụ việc.

Cách đòi tiền thuê nhà đã ký hợp đồng

Cách đòi tiền thuê nhà sẽ phụ thuộc nhiều vào tình trạng của người thuê nhà và hợp đồng thuê nhà. Không có cách đòi tiền thuê nhà nào là khả thi trong mọi trường hợp và việc áp dụng các cách đòi tiền thuê nhà cần tế nhị, hợp pháp, hiệu quả.

Chúng tôi xin gợi ý một số cách đòi tiền thuê nhà có thể kể đến là:

 • Thông báo cho người thuê nhà về việc trả tiền không đúng hạn và yêu cầu khắc phục ngay
 • Chấm dứt hợp đồng thuê nhà và yêu cầu người thuê nhà trả lại nhà và bồi thường thiệt hại nếu có
 • Khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu người thuê nhà trả tiền nếu người thuê không tuân thủ các biện pháp trên

Cắt điện trong hợp đồng thuê nhà

Cắt điện hợp đồng thuê nhà là một biện pháp được áp dụng tương đối phổ biến nhằm cưỡng chế, gây sức ép để buộc bên thuê nhà phải thực hiện một nghĩa vụ nào đó, có thể là bàn giao lại nhà. Bên cho thuê nhà sẽ yêu cầu cơ quan điện lực ngừng cung cấp điện cho địa chỉ nhà thuê trong một thời hạn nhất định hoặc cho đến khi có sự yêu cầu đấu nối lại.

Việc sử dụng biện pháp này tiềm ẩn mâu thuẫn và gia tăng căng thẳng trong bối cảnh thông thường, vì thế chủ nhà cần cân nhắc tới các điều kiện, hậu quả nhất định trước khi áp dụng. Một số trường hợp có thể dẫn đến hành vi cắt điện như sau:

 • Bên thuê nhà không trả tiền nhà, tiền sử dụng điện đúng hạn. Trong trường hợp này, bên điện lực có quyền cắt điện của địa chỉ nhà thuê, hoặc bên cho thuê nhà có thể yêu cầu bên điện lực cắt điện tạm thời nếu trong hợp đồng có ghi rõ điều này.
 • Bên cho thuê nhà muốn chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước hạn hoặc muốn bên thuê nhà bàn giao nhà theo thoả thuận. Trong trường hợp này, bên cho thuê nhà phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà trước 30 ngày so với ngày mong muốn chấm dứt và tuân thủ các quy định khác trong hợp đồng.

Nếu bên thuê nhà có nhu cầu muốn lắp công tơ điện trực tiếp riêng thì phải có sự đồng ý của bên cho thuê và làm thủ tục xin cấp điện tại công ty điện lực.

Cắt nước trong hợp đồng thuê nhà

Cắt nước hợp đồng thuê nhà cũng là một biện pháp hay được sử dụng để gây sức ép cho bên thuê nhà, tuy nhiên đây là biện pháp ít được biết đến hơn so với biện pháp cắt điện đã nêu ở trên.

Trong phạm vi có thể, chủ nhà sẽ liên hệ với cơ quan, tổ chức cấp nước sạch để ngừng cấp nước cho địa chỉ căn nhà thuê, thông thường sẽ là chấm dứt luôn Hợp đồng cung cấp nước, tháo đồng hồ hoặc cắt nước tạm thời, có thời hạn.

Mục đích của việc cắt nước cũng giống như cắt điện, chủ yếu đánh vào những nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt của người thuê nhà nhằm buộc họ thực hiện một hoặc nhiều việc theo thoả thuận từ trước.

Chúng tôi không khuyến khích chủ nhà áp dụng các biện pháp này bởi vì nó chỉ có khả năng gia tăng thái độ căng thẳng cũng như sự bất hợp tác từ hai phía, khó đi đến được thoả thuận đảm bảo quyền, lợi ích cho cả hai bên.

Trong trường hợp có nhiều mâu thuẫn, tốt nhất mỗi bên nên lựa chọn những phương thức có lợi cho bản thân và có thể chấp nhận được đối với đối phương, tránh sự ép buộc, dồn nén hay bạo lực.

Phụ lục hợp đồng thuê phòng trọ

Phụ lục hợp đồng thuê phòng trọ là bản mô tả chi tiết, tình trạng các nội thất có trong phòng/ nhà thuê trọ. Phụ lục hợp đồng có thể được lập khi có thay đổi về giá thuê hoặc các nội dung trong hợp đồng thuê nhà. Phụ lục hợp đồng cần tuân thủ các quy định của Bộ luật Dân sự 2015 về hình thức và nội dung của hợp đồng.

Dưới đây là một ví dụ về phụ lục hợp đồng thuê phòng trọ:

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ
Số: …………/PL-HĐTP
Ngày ……tháng ……năm 2023

Bên cho thuê: Ông/Bà ………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………
Số điện thoại: ……………………………………………

Bên thuê: Ông/Bà …………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………
Số điện thoại: ……………………………………………

Hai bên đã ký Hợp đồng thuê phòng trọ số: …….. ngày ….tháng ….năm 2023 (sau đây gọi là Hợp đồng). Do có sự thay đổi về giá tiền điện và nước, hai bên đã thống nhất ký kết Phụ lục này để điều chỉnh lại một số nội dung trong Hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1. ĐIỀU CHỈNH GIÁ TIỀN ĐIỆN VÀ NƯỚC

Từ ngày ký kết Phụ lục này, giá tiền điện và nước sẽ được tính như sau:

• Giá tiền điện: ………đồng/kWh (theo giá của công ty cấp điện).

• Giá tiền nước: ………đồng/m3 (theo giá của công ty cấp nước).

ĐIỀU 2. CÁC NỘI DUNG KHÁC

Các nội dung khác trong Hợp đồng không có gì thay đổi.

Phụ lục này được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

BÊN CHO THUÊ BÊN THUÊ

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy xác nhận gia hạn hợp đồng thuê nhà

Giấy xác nhận gia hạn hợp đồng là một văn bản kèm theo hợp đồng chính nhằm quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng và kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng.

Khi soạn thảo phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà và ghi rõ các nội dung sau:

 • Căn cứ ký phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà: Phải ghi rõ là căn cứ vào Hợp đồng chính là Hợp đồng thuê nhà số bao nhiêu, được ký kết ngày nào.
 • Thông tin các bên: Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của bên cho thuê và bên thuê nhà.
 • Điều khoản chung: Ghi rõ thời điểm có hiệu lực của phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà và thời gian gia hạn (từ ngày nào đến ngày nào).
 • Điều khoản riêng: Ghi rõ lý do xin gia hạn hợp đồng (ví dụ: chưa tìm được chỗ ở mới) và các điều khoản khác liên quan đến việc gia hạn (ví dụ: giá tiền thuê nhà có thay đổi hay không).
 • Ký xác nhận: Cả hai bên phải ký tên và ghi rõ ngày tháng năm ký phụ lục.

Thông báo trả lại mặt bằng khi chấm dứt Hợp đồng thuê nhà

Thông báo trả lại mặt bằng là văn bản mà bên chủ nhà/người cho thuê nhà gửi tới bên thuê nhà để yêu cầu bàn giao nhà, mặt bằng trước thời hạn hoặc theo thoả thuận.

Để thực hiện và viết thông báo trả lại mặt bằng bạn cần làm theo các bước sau:

 • Kiểm tra hợp đồng thuê mặt bằng để xem có quy định gì về việc chấm dứt hợp đồng hay không (ví dụ: thời hạn thông báo trước, phí phạt nếu chấm dứt sớm…).
 • Soạn thảo thông báo chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng và gửi cho bên cho thuê qua các phương tiện có thể chứng minh được (ví dụ: email, fax, thư tín…). Trong thông báo cần ghi rõ lý do chấm dứt hợp đồng (ví dụ: ảnh hưởng của dịch Covid-19), ngày hiệu lực của việc chấm dứt và yêu cầu hoàn trả tiền cọc (nếu có).
 • Soạn thảo biên bản bàn giao trả lại mặt bằng xây dựng công trình và ký kết với bên cho thuê vào ngày nhận lại mặt bằng. Trong biên bản cần ghi rõ tình trạng của mặt bằng khi nhận và khi trả lại, các thiết bị và vật liệu được giao nhận và các nghĩa vụ tài chính của hai bên.

Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê kho

Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê kho được sử dụng phần lớn trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc các bên có thoả thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Nội dung thông báo cần phải đảm bảo những mục sau:

 • Thông tin đơn vị gửi thông báo và đơn vị nhận thông báo (tên, địa chỉ, số điện thoại…).
 • Số hiệu và ngày ký hợp đồng thuê kho.
 • Lý do chấm dứt hợp đồng (ví dụ: không còn nhu cầu sử dụng kho).
 • Ngày hiệu lực của việc chấm dứt hợp đồng (phải tuân thủ quy định về thời hạn thông báo trước trong hợp đồng hoặc trong pháp luật).
 • Yêu cầu hoàn trả tiền cọc (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính khác của hai bên.
 • Kế hoạch làm biên bản thanh lý hợp đồng thuê kho và bàn giao tài sản vào ngày nhận lại kho.

Thông báo thu hồi nhà cho thuê theo hợp đồng

Hướng dẫn viết Thông báo thu hồi nhà cho thuê sẽ cần có những nội dung sau:

 • Tiêu đề và ngày thông báo (ví dụ: Thông báo thu hồi nhà cho thuê ngày 15/3/2023).
 • Thông tin của bên cho thuê và bên thuê nhà (tên, địa chỉ, số điện thoại…).
 • Số hiệu và ngày ký hợp đồng thuê nhà.
 • Lý do thu hồi nhà cho thuê (ví dụ: cần sử dụng lại nhà để ở hoặc kinh doanh).
 • Ngày hiệu lực của việc thu hồi nhà (phải tuân thủ quy định về thời hạn thông báo trước trong hợp đồng hoặc trong pháp luật).
 • Yêu cầu hoàn trả tiền cọc (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính khác của hai bên.
 • Kế hoạch làm biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà và bàn giao tài sản vào ngày trả lại nhà.

Thông báo tăng giá thuê văn phòng theo Hợp đồng thuê nhà

Hướng dẫn lập Thông báo tăng giá thuê văn phòng:

 • Tiêu đề và ngày thông báo (ví dụ: Thông báo tăng giá thuê văn phòng ngày 15/3/2023).
 • Thông tin của bên cho thuê và bên thuê văn phòng (tên, địa chỉ, số điện thoại…).
 • Số hiệu và ngày ký hợp đồng thuê văn phòng.
 • Căn cứ điều luật và hợp đồng để tăng giá thuê văn phòng (ví dụ: điều khoản về thời hạn thông báo trước, mức tăng giá cho phép…).
 • Mức giá thuê mới và thời gian áp dụng (phải tuân thủ quy định trong hợp đồng hoặc trong pháp luật).
 • Yêu cầu xác nhận việc tiếp tục thuê văn phòng hoặc chấm dứt hợp đồng của bên thuê.

Xem thêm:

1900.0191