Đơn đề nghị được xét thưởng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Tư vấn soạn thảo: Đơn đề nghị được xét thưởng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—————

………, ngày … tháng … năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC XÉT THƯỞNG

(V/v yêu cầu được xét thưởng trong việc …………………)

Căn cứ Quy chế hoạt động của công ty……………….;

Căn cứ Hợp đồng lao động đã ký kết;

Kính gửi: Ông…………………. – Giám đốc công ty………………….

Tôi tên là:………………………………………………………………….

Nhân viên Phòng …………………. thuộc công ty…………………

Nội dung:

…………………………. (Trình bày lý do, nội dung khen thưởng)

Ví dụ:

“Hôm nay ngày …/…2018, tôi viết đơn này để trình bày với ông một việc như sau :

Vào quý … năm 201…. trong hoạt động/kế hoạch/chương trình …………………. của công ty có 5 đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và mang về hiệu quả cao cho công ty (Có danh sách gửi kèm theo). Vì vậy, tôi viết đơn này kính mong ông xem xét, đánh giá để 05 đồng chí có tên trên có thể được xét thưởng xứng đáng với kết quả đã đạt được của mình.”

Dựa theo quy định về khen thưởng theo Quy chế hoạt động của công ty và theo quy định trong Hợp đồng lao động đã ký, đề nghị ông…………………………………. xét khen thưởng đối với 05 đồng chí để các đồng chí được khích lệ hơn trong hoạt động thi đua lao động, sản xuất, công tác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

 

 


Với những tư vấn trên đây Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191