Sa thải hợp pháp như thế nào?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Sa thải hợp pháp như thế nào? Công ty chúng tôi đang có kế hoạch thu giảm nhân sự, vì thế sẽ có 1 số lượng lớn nhân viên do không đạt yêu cầu và kế hoạch của công ty sẽ bị buộc nghỉ việc, tuy nhiên đa phần … Đọc tiếp

Cơ sở pháp lý của quy chế nội bộ văn phòng

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Cơ sở pháp lý của quy chế nội bộ văn phòng Mọi người cho em hỏi khi cần tìm hiểu về “Các quy chế văn phòng” thì nên tham khảo những VBPL nào? Và nội dung của nó có phải mỗi cơ quan đơn vị mỗi khác nhau hay … Đọc tiếp

Đơn đề nghị được xét thưởng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Tư vấn soạn thảo: Đơn đề nghị được xét thưởng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ————— ………, ngày … tháng … năm …… ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC XÉT THƯỞNG (V/v yêu cầu … Đọc tiếp

Nghỉ việc không báo trước có lấy được lương đã làm việc hay không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Nghỉ việc không báo trước có lấy được lương đã làm việc hay không Em có làm ở một công ty được 2 tháng, nhưng công ty mới ứng trước 2 triệu đồng và đến tháng thứ 2 vẫn chưa có lương, em gọi cho phòng nhân sự không … Đọc tiếp

1900.0191