Đơn đề nghị thực hiện đổi máy công nghiệp đã mua

Đơn đề nghị thực hiện đổi máy công nghiệp đã mua cần viết thế nào, xin mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Định nghĩa Đơn đề nghị thực hiện đổi máy công nghiệp đã mua

Đơn đề nghị thực hiện đổi máy công nghiệp đã mua là đơn đề nghị đơn vị có chức năng đổi lại một hoặc một số máy công nghiệp đã mua do không đúng chủng loại, số hiệu, chất lượng thỏa thuận trước đó.

Mẫu Đơn đề nghị thực hiện đổi máy công nghiệp đã mua

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2020

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN ĐỔI MÁY CÔNG NGHIỆP ĐÃ MUA

Kính gửi: Cục Hải quan Hải Phòng    

– Căn cứ Luật Hải quan năm 2014;

– Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng;

– Căn cứ nhu cầu của Công ty;

Tên:               ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                    ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Vào hồi 14:00 ngày 1/1/2020, sau khi hoàn tất thủ tục thông quan, Công ty chúng tôi đã đưa 30 máy bơm nước đã qua sử dụng được nhập khẩu từ Trung Quốc vào lắp đặt và sử dụng tại trụ sở chính của Công ty số 34 Lê Hồng Phong, Hải Phòng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn kể từ ngày đưa vào khai thác, chúng tôi phát hiện động cơ của 30 máy bơm này thường xuyên nóng lên bất thường, công suất hoạt động rất nhỏ. Vậy nay tôi viết đơn này tới Cục Hải quan đề nghị được tiến hành đổi hệ thống 30 máy bơm đã nhập khẩu trên.

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 18  Luật Hải quan năm 2014:

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

1. Người khai hải quan có quyền:

 đ) Sử dụng hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan khác theo quy định của pháp luật;

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 18  Luật Hải quan năm 2014:

Điều 22. Địa điểm làm thủ tục hải quan

1. Địa điểm làm thủ tục hải quan là nơi cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.

2. Địa điểm tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan là trụ sở Cục Hải quan, trụ sở Chi cục Hải quan.

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 18  Luật Hải quan năm 2014:

Điều 8. Hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

 2. Trình tự, thủ tục nhập khẩu:

a) Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ nhập khẩu và tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này về Cơ quan hải quan, nơi đăng ký tờ khai hải quan;

b) Cơ quan hải quan chỉ làm thủ tục thông quan theo quy định khi hồ sơ nhập khẩu và tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp phải có chứng thư giám định theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thì trong chứng thư giám định phải có kết luận máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 6 Quyết định này.

Từ những căn cứ trên, tôi nhận thấy hàng hóa nhập khẩu theo Hợp đồng mua bán của Công ty chúng tôi có thể được tiến hành thủ tục thông quan khi có đáp ứng đủ hồ sơ hải quan. Trụ sở Cục Hải quan có thẩm quyền điểm tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan. Do đó, dựa trên nhu cầu của Công ty về việc đổi, trả 30 máy bơm công nghiệp được nhập khẩu từ Trung Quốc, kính mong Cục Hải quan Hải Phòng sớm giải quyết đề nghị đổi máy móc đã qua sử dụng của Công ty chúng tôi.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung hồ sơ đề nghị.

Các giấy tờ đính kèm:                                        Người viết đơn

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Hợp đồng mua bán hàng hóa số 144/HĐMB;

– Hồ sơ nhập khẩu;

– Giấy xác nhận của nhà sản xuất máy móc, thiết bị

về năm sản xuất và tiêu chuẩn của máy móc, thiết bị

đáp ứng yêu cầu;

– Chứng thư giám định dây chuyền công nghệ

đã qua sử dụng đáp ứng yêu cầu;

Tham khảo thêm:

1900.0191