Đơn xin xác nhận thời gian học tập

Đơn xin xác nhận thời gian học tập, đào tạo tại trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục cơ sở cấp địa phương. Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Sơ lược Đơn xin xác nhận thời gian học tập Đơn xin xác nhận thời … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận dân quân tự vệ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin xác nhận dân quân tự vệ Đơn xin xác nhận dân quân tự vệ là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận một hoặc một … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận dân tộc

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin xác nhận dân tộc Đơn xin xác nhận dân tộc là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và tiến hành xác nhận dân tộc cho chủ … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận không phạm tội mới

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin xác nhận không phạm tội mới Đơn xin xác nhận không phạm tội mới là văn bản được sử dụng trong trường hợp cá nhân có nhu cầu muốn xin xác nhận tại địa phương nơi mình cư trú … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận không có tiền án tiền sự

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu đơn xin xác nhận không có tiền án, tiền sự Đơn xin xác nhận không có tiền án, tiền sự là biểu mẫu được sử dụng trong trường hợp cá nhân muốn xin xác nhận về việc mình không có tiền … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận hộ cận nghèo

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin xác nhận hộ cận nghèo Đơn xin xác nhận hộ cận nghèo là văn bản được hộ gia đình gửi đến cơ quan  có thẩm quyền đề nghị xác nhận hộ gia đình mình là hộ cận nghèo. Trong … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận quan hệ cô chú bác với cháu

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin xác nhận quan hệ cô chú bác với cháu Đơn xin xác nhận quan hệ cô chú bác với cháu là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận tài sản là của công ty

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin xác nhận tài sản là của công ty Đơn xin xác nhận tài sản là của công ty là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận nơi cư trú

Mẫu Đơn xin xác nhận nơi cư trú Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu đơn này được sử dụng khi cần xin xác nhận của cơ quan công an quản lý địa phương về nơi cư trú hiện tại của một cá nhân nào đó … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận bảng lương

Mẫu Đơn xin xác nhận bảng lương Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Đơn xin xác nhận bảng lương là văn bản do cá nhân gửi đến cơ quan, tổ chức để xin xác nhận, phê duyệt bảng lương đã được soạn, cụ thể trong trường … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận sinh hoạt đoàn

Đơn xin xác nhận sinh hoạt đoàn là văn bản được cá nhân sử dụng khi muốn xin xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi mình đang sinh hoạt đoàn. Trong đơn, người làm đơn phải thể hiện những nội dung như: họ và tên, ngày sinh, ngày vào Đoàn, lý do xin xác … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận vay vốn

Đơn xin xác nhận vay vốn là văn bản được sử dụng trong trường hợp cá nhân muốn xin xác nhận của cơ quan, đơn vị mình đang học tập/ công tác để gửi đến phía tổ chức tín dụng để được xem xét về việc vay vốn. Trong đơn phải thể hiện những nội … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận lý lịch

Đơn xin xác nhận lý lịch là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền tiến hành xem xét và xác nhận lý lịch của một hoặc một số chủ thể nhất định. Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận tình trạng hôn nhân

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin xác nhận tình trạng hôn nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ————–o0o————– …. , ngày …  tháng … năm 20… ĐƠN XIN XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận va chạm giao thông

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin xác nhận va chạm giao thông Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                     Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019 ĐƠN XIN XÁC NHẬN VỀ VIỆC XẢY RA TAI NẠN GIAO … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận kết quả học tập

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin xác nhận kết quả học tập Đơn xin xác nhận kết quả học tập là biểu mẫu được sử dụng trong trường hợp cá nhân muốn xin xác nhận về kết quả học tập tại nơi mình theo học. … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận sinh viên

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin xác nhận sinh viên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                     Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019 ĐƠN XIN XÁC NHẬN SINH VIÊN Kính gửi: Ban giám hiệu Trường đại … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận việc làm

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin xác nhận việc làm Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                     Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019 ĐƠN XIN XÁC NHẬN VIỆC LÀM Căn cứ Điều lệ công ty                           … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận có hộ khẩu thường trú

Đơn xin xác nhận có hộ khẩu thường trú là văn bản được sử dụng trong trường hợp cá nhân muốn xin xác nhận về việc mình có hộ khẩu thường trú. Trong đơn phải thể hiện các thông tin cần thiết như họ và tên; số CMND/CCCD; hộ khẩu thường trú; nơi ở hiện … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận có nhà riêng

Đơn xin xác nhận có nhà riêng là văn bản được dùng cho cá nhân khi có nhu cầu xin xác nhận về việc có nhà riêng. Trong đơn phải thể hiện được các nội dung như họ và tên; số CMND/CCCD; địa chỉ, diện tích ngôi nhà, sơ đồ nhà ,… Công ty Luật … Đọc tiếp

1900.0191