Đơn xin đăng kí khai sinh quá hạn

Mẫu đơn sử dụng trong trường hợp việc khai sinh cho con được thực hiện muộn hơn so với quy định của pháp luật nhưng vì những lý do khách quan mà các bậc phụ huynh đã cố gắng khắc phục không thành. Mẫu Đơn xin đăng kí khai sinh quá hạn CỘNG HOÀ XÃ … Đọc tiếp

1900.0191