Đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập

Đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận bố mẹ của người này không có thu nhập, từ đó đề đạt một nguyện vọng, một quyền lợi tương ứng. 1. Hướng dẫn làm … Đọc tiếp

1900.0191