Đơn đề nghị kiểm tra chất lượng công trình

Đơn đề nghị kiểm tra chất lượng công trình là văn bản của chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng nhằm mục đích yêu cầu họ kiểm tra chất lượng của công trình do mình là chủ đầu tư để tiến hành hoàn tất thủ tục xây dựng…… Luật sư Tư vấn trực tuyến – … Đọc tiếp

1900.0191