Cách làm sổ đỏ phần đất được chia sau ly hôn?

Cách làm sổ đỏ phần đất được chia sau ly hôn? Chia tài sản sau ly hôn Theo Điều 53 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014: “Đương sự có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự xác nhận kết quả thi hành án. Trong … Đọc tiếp

1900.0191