Đơn xin đóng bảo hiểm xã hội

Đơn xin đóng bảo hiểm xã hội là văn bản của cá nhân/tổ chức thuộc hoặc không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội gửi đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội với mục đích xin đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể trong trường hợp sau.

Mẫu Đơn xin thôi đóng bảo hiểm xã hội

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN THÔI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

-Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

-Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;

-Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

-Căn cứ Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;

-Căn cứ Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;

-Và các văn bản có liên quan.

Kính gửi: -BHXH…………

Tôi tên là:………………………………….

Sinh ngày:………………….

CMND số:…………Ngày cấp:………………….Nơi cấp:………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………

Chỗ ở hiện tại:……………………….

Điện thoại liên hệ:………………………………

Nghề nghiệp: Nông dân

Hôm nay tôi làm đơn này xin trình bày một việc như sau:

Tôi được biết theo quy định tại  khoản 1.6 Điều 8 của Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Điều 8. Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1.6. Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;

…”

Nhận thấy mình thuộc đối tượng được tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, tôi làm đơn này kính mong Cơ quan BHXH… xem xét tạo điều kiện để tôi được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Tôi cam đoan những thông tin mà tôi cung cấp hoàn toàn là sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theoNgười làm đơn
1. Sổ hộ khẩu

 

2. Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191