Đơn xin miễn công tác và sinh hoạt Đảng

Đơn xin miễn công tác và sinh hoạt Đảng. Miễn công tác và sinh hoạt Đảng là vấn đề được đặt ra khi Đảng viên đang công tác và sinh hoạt Đảng thuộc vào một trong những trường hợp được miễn, được nghỉ công tác tạm thời và sinh hoạt Đảng được quy định tại Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (Quy định thi hành Điều lệ Đảng). Đảng viên khi thuộc vào trường hợp được miễn công tác và sinh hoạt Đảng sẽ có thể làm đơn xin miễn công tác và sinh hoạt Đảng và gửi đến Đảng bộ, Chi bộ Đảng nơi người đó đang công tác và sinh hoạt.

Đơn xin miễn công tác và sinh hoạt Đảng
Đơn xin miễn công tác và sinh hoạt Đảng

Ngoài ra, trong một số trường hợp, vì những lý do đặc biệt hy hữu, đảng viên cũng có thể làm đơn trình bày hoàn cảnh của mình để tạm thời xin miễn, xin vắng mặt trong các hoạt động, cuộc họp, sinh hoạt Đảng tại địa phương.

Việc xem xét các điều kiện này và có hay không chấp thuận yêu cầu đảng viên đưa ra phụ thuộc vào quyết định của Chi bộ nơi mà đảng viên sinh hoạt dựa trên rất nhiều yếu tố thực tế, khách quan. Trong trường hợp cần lấy ý kiến, chi bộ có thể làm văn bản để xin ý kiến chỉ đạo từ Đảng bộ.

1. Định nghĩa Đơn xin miễn công tác và sinh hoạt Đảng

Đơn xin miễn công tác và sinh hoạt Đảng là mẫu đơn tương đối dễ soạn thảo, biểu mẫu dưới đây có thể được sử dụng làm căn cứ. Tuy nhiên người viết cần xác định được liệu rằng mình có quyền để đưa ra yêu cầu trong đơn hay không.

2. Mẫu Đơn xin miễn công tác và sinh hoạt Đảng


ĐẢNG BỘ ……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ……………………….

………….., ngày…tháng…năm ….

ĐƠN XIN MIỄN CÔNG TÁC VÀ SINH HOẠT ĐẢNG VIÊN

  • Căn cứ theo quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương;
  • Căn cứ ……….;

 Kính gửi: – Đảng ủy………………………………….;

– Chi ủy Chi bộ ……………….

Tôi là: ………………………………………….., sinh năm:  …………………………..

Vào đảng ngày:  …………………. Chính thức : ………………………………………

Đang sinh hoạt đảng tại ……………………………………, đã đóng đảng phí đến hết tháng…………………….

Trình bày lý do xin miễn công tác và sinh hoạt Đảng.

(Ví dụ: Hiện tại, tôi tuổi đã cao, sức khỏe suy giảm, hay đau ốm và thường phải nhập viện điều trị. Tôi nhận thấy bản thân không còn đủ sức khỏe để tham gia sinh hoạt và công tác Đảng tại Chi bộ)

Căn cứ theo quy định tại Điểm 7, Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (Quy định Điều lệ Đảng), tôi nhận thấy tôi thuộc trường hợp được miễn công tác và sinh hoạt Đảng.

Vì vậy, tôi kính đề nghị Chi bộ xem xét, miễn sinh hoạt và công tác đảng của tôi theo đúng quy định của Đảng.

Rất mong Chi bộ xem xét và chấp thuận cho nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Để chứng minh những thông tin tôi đề cập là đúng, tôi xin gửi kèm theo đơn những tài liệu, văn bản sau (nếu có):…………….. (như, 01 Giấy kiểm tra sức khỏe vào ngày…/…/… tại………….)

Xác nhận của Chi bộ

Người làm đơn

     ( Ký và ghi rõ họ tên)

3. Tư vấn, hướng dẫn soạn thảo Đơn xin miễn công tác và sinh hoạt Đảng

Để đảm bảo việc soạn đơn dễ dàng, chúng tôi xin đưa ra hướng dẫn tới các bạn như sau:

  • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Đảng ủy/Chi bộ Đảng nơi Đảng viên hiện đang công tác và sinh hoạt;
  • Thủ tục: Không có quy định cụ thể (thông thường được giải quyết trong thời hạn 10 ngày);
  • Lưu ý: Các lý do cần trung thực, khách quan và đảm bảo đúng pháp luật;
  • Hồ sơ gửi kèm: Cmnd của bản thân, xác nhận của địa phương nếu có, các giấy tờ khác chứng minh lý do đưa ra (ví dụ: Kết quả khám bệnh, sổ khám bệnh, Công văn, quyết định điều chuyển của cơ quan,…)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191