Đơn xin xác nhận chấm công

Đơn xin xác nhận chấm công, ngày có đi làm, có tham gia công tác theo quy định, kế hoạch phân xưởng được phân công.

Tổng quan Đơn xin xác nhận chấm công

Đơn xin xác nhận chấm công là văn bản được dùng trong trường hợp cá nhân muốn xin xác nhận tại cơ quan mình về việc chấm công những ngày làm việc của cá nhân đó. Trong đơn phải thể hiện những nội dung cơ bản như họ và tên; địa chỉ làm việc; chức vụ; ca làm việc; ….

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận chấm công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–

………, ngày … tháng …năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CHẤM CÔNG

Kính gửi:  Ban giám đốc Công ty …………………..;

Phòng (nơi bạn trực tiếp làm việc )……………………;

Tôi là:………………………………………………………. ; Sinh năm: ………………………….

CMND/CCCD số: ……………… ; Cấp ngày …/…/…… Nơi cấp……………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………..…………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:………………….….………………………………………………………………..

Vị trí/Chức vụ: …………………………… Phòng/Ban/Cơ sở: ……………………………………..

Thời gian bắt đầu vào làm việc: ………………………………………………………

Ca làm việc: …………………………….….từ ..giờ đến ………..giờ

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính mong Ban giám đốc Công ty và Phòng (nơi bạn trực tiếp làm việc )…………………… xác nhận chấm công làm việc của tôi theo đúng thời gian tôi đã làm việc tại công ty trong tháng vừa qua là 24 ngày làm việc.

Tôi cam đoan những thông tin tôi trình bày ở trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Để chứng minh những nội dung tôi trình bày ở trên là có căn cứ, kèm theo đơn, tôi xin gửi các giấy tờ sau ………….

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận của Cơ quanNgười làm đơn

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191