Đơn xin hoãn thẩm định

Đơn xin hoãn thẩm định là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét hoãn thẩm định trong một thời gian nhất định vì một số lý do hợp lý nào đó theo quy định hoặc thỏa thuận của các bên.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin hoãn thẩm định


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN HOÃN THẨM ĐỊNH

Kính gửi: – Phòng Kiểm tra…………

– Ban lãnh đạo……………

– Chi cục……………….

(Hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác, tùy thuộc từng trường hợp của bạn)

– Căn cứ ….;

– Căn cứ hoàn cảnh thực tế của bản thân/công ty.

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

(Nếu là công ty thì trình bày các thông tin sau:

Công ty:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:………………………………………….

Giấy CNĐKDN số:……………….. do Sở Kế hoạch và đầu tư………… cấp ngày…./…../……

Hotline:……………….    Số Fax:…………….

Người đại diện: Ông/Bà………………………………         Sinh năm:…………….

Chức vụ:………………………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Căn cứ đại diện:……………………………………

Ngành, nghề kinh doanh:………………………………..)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

…………………………………………

(Trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn làm đơn xin hoãn thẩm định, bạn cần trình bày phù hợp với chính hoàn cảnh của bản thân/công ty để thuyết phục cơ quan có thẩm quyền về việc tạm thời bạn/công ty bạn không thể tham gia thẩm định theo đúng thỏa thuận/đợt thanh tra, kiểm tra theo lịch trước đó)

Vì vậy, tôi làm đơn này, để kính đề nghị Quý cơ quan tiến hành xem xét và đồng ý hoãn thẩm định…………. cho tôi/công ty vào ngày/đợt kiểm tra………. Trong thời gian……………….

Nếu được chấp nhận, (công ty) tôi xin hứa sẽ:……………… (đưa ra các cam kết của bạn, nếu có)

Tôi xin cam đoan với Quý cơ quan những thông tin tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Để chứng minh thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng, tôi xin gửi kèm theo đơn này những tài liệu, chứng cứ, văn bản (nếu có) sau:

1./……….;

2./……. (Liệt kê số lượng, tình trạng văn bản bạn gửi kèm, nếu có)

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191