Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế

Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế là văn bản của cá nhân/cơ quan/tổ chức sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, đánh giá hồ sơ thiết kế công trình xây dựng, nhà ở,….; việc lập biên bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công tác nghiệm … Đọc tiếp

Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

PHỤ LỤC 7: BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOẶC CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ) Tên Chủ đầu tư …………………………………………………… …………………………………………… ……………………………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh … Đọc tiếp

Biên bản nghiệm thu gạch xây

Biên bản nghiệm thu gạch xây là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, thử nghiệm,….gạch xây; việc lập biên bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công tác kiểm tra của cá nhân/tổ chức,cụ thể như sau: Mẫu Biên … Đọc tiếp

Biên bản nghiệm thu phần móng

Biên bản nghiệm thu phần móng là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, thử nghiệm phần móng nhà, công trình xây dựng,…; việc lập biên bản bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công tác kiểm tra của cá … Đọc tiếp

Mẫu Nghiệm thu hết bảo hành công trình

Mẫu Nghiệm thu hết bảo hành công trình cho các đơn vị thực hiện trách nhiệm bảo hành với công trình mình đã xây dựng. Biên bản Nghiệm thu hết bảo hành công trình là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, rà soát, … Đọc tiếp

1900.0191