Thi hành bản án, quyết định ly hôn và các vấn đề liên quan

Thi hành bản án, quyết định ly hôn và các vấn đề liên quan Căn cứ pháp lý Luật hôn nhân và gia đình 2014 Luật tố tụng dân sự 2015 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14  Đối với trường hợp thuận tình ly hôn Điều 55 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định nếu hai vợ …

Thi hành bản án, quyết định ly hôn và các vấn đề liên quan Read More »

Đơn yêu cầu di chuyển cọc, mốc chỉ đường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2020 ĐƠN YÊU CẦU MỐC CHỈ GIỚI Kính gửi: UNBD phường B 0/2016/TT-BXD Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính : Nam CMND số: 123456789             …

Đơn yêu cầu di chuyển cọc, mốc chỉ đường Read More »

1900.0191