Đơn xin không tham gia thăm quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2019 ĐƠN XIN KHÔNG THAM GIA THAM QUAN Kính gửi: Chi cục thuế huyện An Dương Ông: Nguyễn Viết Tú chi cục trưởng chi cục thuế huyện An Dương Tôi là: Lê … Đọc tiếp

Đơn xin rút khỏi ban thanh tra nhân dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT KHỎI BAN THANH TRA NHÂN DÂN Kính gửi: Ban thường trực UNBD phường B Căn cứ vào : Nghị định 159/2016/NĐ-CP Tôi tên là : Nguyễn Văn A       … Đọc tiếp

Đơn xin rút lại đơn khiếu nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT LẠI ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi: UNBD phường B Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính : Nam CMND số: 123456789             … Đọc tiếp

Đơn yêu cầu khám nghiệm lại tử thi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———– Hà Nội, ngày 4 tháng 2 năm 2020  ĐƠN YÊU CẦU KHÁM NGHIỆM LẠI TỬ THI Kính gửi: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa – Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự năm … Đọc tiếp

Đơn đề nghị bỏ ca làm đêm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———– Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020  ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỎ CA LÀM ĐÊM Kính gửi: Chủ tịch Công ty CP Dệt may An Khánh – Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012; – Căn cứ … Đọc tiếp

Đơn xin rút hồ sơ một cửa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT LẠI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN Kính gửi: UNBD phường B Căn cứ vào :  Luật hôn nhân gia đình năm 2014 Nghị định 158/2005/NĐ-CP Tôi … Đọc tiếp

Đơn đề nghị thực hiện chương trình tuyên truyền địa phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020 ĐƠN XIN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN Kính gửi: UNBD Phường B Căn cứ vào : – Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt … Đọc tiếp

Đơn yêu cầu thực hiện chi quỹ chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———– Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020 ĐƠN YÊU CẦU THỰC HIỆN CHI QUỸ CHUNG Kính gửi: Trưởng phòng Tài chính – Kế Toán – Công ty Cổ phần Thái Dương – Căn cứ Luật Doanh nghiệp … Đọc tiếp

Đơn xin rút hồ sơ xét tuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———– Hà Nội, ngày 4 tháng 2 năm 2020  ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ XÉT TUYỂN (V/v: Rút hồ sơ xét tuyển công chức …) Kính gửi: Trưởng Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển – Hội đồng … Đọc tiếp

Đơn yêu cầu thu hồi sản phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020 ĐƠN YÊU CẦU THU HỒI SẢN PHẨM Kính gửi:   Ông Nguyễn Văn B giám đốc  công ty K Căn cứ luật thương mại 2005 Tôi tên là : Nguyễn Văn … Đọc tiếp

1900.0191